25.01.2019

Microsoft Teams

Co to jest Microsoft Teams?
Microsoft Teams to usługa oparta na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej. Usługa jest dostępna pod adresem: https://teams.microsoft.com

Microsoft Teams – historia i popularność
Pierwsze wydanie oprogramowania zostało oddane do użytku 14 marca 2017 roku.  Już w pierwszych latach działania cieszy się całkiem dużym zainteresowaniem. W efekcie czego obecnie z aplikacji Teams korzysta ponad 200 000 organizacji.

 • 200 000 organizacji
 • 120 milionów aktywnych użytkowników
 • 60 milionów petabajtów danych w chmurze
 • 100 000 wiadomości wysyłanych co sekundę

Funkcjonalności
Jedną z charakterystycznych funkcjonalności jest możliwość utworzenia „zespołu”. Do każdego z zespołów może zostać dodana określona liczba użytkowników.
Wewnątrz zespołów tworzone są kanały w ramach których prowadzona jest komunikacja. Komunikowanie się członków zespołu może przybierać różną formę:

 • Konwersacja
  • wiadomości (czat),
  • rozmowa wideo.
  • udostępnianie zawartości pulpitu
 • Udostępnianie plików
 • Sporządzanie notatek typu Wiki

Integracje z innymi aplikacjami
Poza powyższymi podstawowymi formami komunikacji Teams oferuje integracje z innym rozwiązaniami (część zaprezentowano na zrzucie ekranu poniżej).

Połączenia telefoniczne
Teams  udostępnia funkcję PBX w usłudze Office 365 dzięki czemu pozwala zastąpić lokalny sprzęt telefoniczny. Więcej informacji na temat wykonywania połączeń telefonicznych w oparciu o Office 365: https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/voice-calling

Spotkanie
Narzędzie pozwala na zaplanowanie spotkań audio/video. Teams jest powiązany z usługą Outlook dzięki czemu zaproszenia są równocześnie wysłane mailowo i wpisywane do kalendarza bezpośrednio z poziomu aplikacji Teams.
Poza standardowymi typami spotkań znanymi z aplikacji Skype for Business istnieje możliwość zorganizowania spotkania typu „transmisja na żywo”. Ten rodzaj spotkania pozwala planować prezentacje dla dużych grup odbiorców liczących nawet 10 000 uczestników.

Microsoft Teams – materiały szkoleniowe
Jeśli poszukujesz materiałów szkoleniowych z zakresu obsługi Microsoft Teams, polecamy oficjalne materiały Microsoft w formie prezentacji oraz materiału wideo.

Współpraca w oparciu o platformę Microsoft Teams. Odkryj jak integracja zasobów ludzkich, materiałów i narzędzi w jednym miejscu prowadzi do efektywnej komunikacji. PPT / Video
Dowiedz się jak skonfigurować Microsoft Teams dla Twoich użytkowników. PPT / Video
Współpraca podczas podróży dzięki aplikacjom mobilnym PPT / Video
Funkcjonalność spotkania w Microsoft Teams. Zobacz jak planować i przeprowadzać spotkania w efektywniejszy sposób. PPT / Video
Najlepsze praktyki pozwalające przystosować się organizacji do pracy z Microsoft Tems PPT / Video
Przegląd architektury Microsoft Teams. Integracja ze znanymi usługami: Azure Active Directory, Skype for Business oraz SharePoint Online PPT / Video