15.09.2021

Moduł finansowy w Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central jest systemem, który bardzo kompleksowo pochodzi do zarządzania finansami i księgowością. Użytkownik otrzymuje pełen zestaw funkcjonalności pozwalający na zarządzanie wszystkimi typowymi procesami finansowymi. Wśród nich między innymi księgowanie transakcji finansowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych, zarządzanie kontami bankowymi oraz zarządzanie środkami trwałymi.

Dynamics 365 Business Central jest w pełni dostosowany do polskich przepisów prawnych, podatkowych i księgowych.

  • Kompleksowa obsługa podatku VAT  (między innymi wyliczenie należnego podatku, weryfikacja kontrahentów w bazie podatników VAT, uzgodnienie VAT oraz sporządzenie deklaracji)
  • Obsługa plików JPK.
  • Dostosowanie do polskiej klasyfikacji towarów i usług PKWiU.
  • Raportowanie zgodne z potrzebami Intrastat.
  • Obsługa mechanizmu podzielonej płatności (MPP).
  • Pobieranie kursów walut NBP za pomocą Web API oraz możliwość korygowania kursów wymiany.
  • Obsługa odwrotnego obciążenia.
  • Zestawienie obrotów i sald kont Księgi głównej
  • Dziennik Księgi głównej (między innymi obroty i salda kont księgi głównej, opisywanie transakcji księgowych).

Plan kont
Plan kont to lista kont, zawierająca konta bilansowe oraz konta wynikowe. Plan kont może być użyty do księgowania transakcji w księdze głównej. W ramach Business Central użytkownik otrzymuje dostęp do zaawansowanych funkcji dotyczących zarządzania planem kont. Można definiować różne konta bankowe w zależności od specyficznych potrzeb organizacji (np. konta wielowalutowe).

Przetwarzanie płatności
Business Central w sposób kompleksowy pokrywa wszelkie potrzeby związane z przetwarzaniem płatności. Użytkownik bardzo szybko i wygodnie może oznaczyć fakturę jako opłaconą oraz przeprowadzić uzgadnianie kont.

Ważnym elementem przetwarzania płatności jest dziennik uzgadniania płatności, który umożliwia uzgadnianie transakcji na podstawie wyciągu bankowego. W tym celu wystarczy zaimportować pliki wyciągów bankowych by system sam automatycznie rozliczył transakcje.

W systemie możliwe jest zdefiniowanie szablonów rozliczeń międzyokresowych co umożliwia rozliczanie finansów w ramach określonego harmonogramu.

Zarządzanie budżetem i obsługa środków trwałych
Dynamics 365 Business Central umożliwia szereg funkcjonalności związanych z zarządzaniem budżetem. Obsługa budżetów dotyczy między innymi kont księgi głównej, kosztów sprzedaży i zakupów.

Użytkownik może kontrolować środki trwałe oraz powiązane z nimi transakcje (nabycie, amortyzacja, spadek lub wzrost wartości, likwidacja).  Możliwe jest sporządzenie pełnego rocznego planu amortyzacji przewidującego koszty amortyzacji składników majątku trwałego w wybranym okresie.

Zaawansowane analizy finansowe
Poza raportowaniem sprawozdawczym wymiary przede wszystkim służą do wykonywania zaawansowanych analiz finansowych. Możliwe jest spojrzenie na finanse zdefiniowane przy pomocy wymiarów przypisanych do nabywców, dostawców, zleceń, zasobów oraz wielu innych zmiennych. W efekcie, możliwe jest wykonanie różnego rodzaju prognoz, w tym prognozy przepływów pieniężnych. To pomaga w przewidywaniu zamówień sprzedaży, zamówień zakupu oraz rozplanowania płatności.

Analizy wykorzystują uczenie maszynowe w oparciu o historię przychodów, wydatków oraz pozostałe dane finansowe.