11.07.2021

Moduł zarządzania projektami w Business Central

Zarządzanie projektami to jeden z modułów Business Central dostępny w ramach licencji użytkownika standardowego. Poniżej wymieniono kilka charakterystycznych funkcjonalności z zakresu zarządzania projektami.  

Zarządzanie zasobami

Ważnym elementem zarządzania projektem jest umiejętne wykorzystanie zasobów. W przypadku Business Central zasób możemy rozumieć jako osobę (zasób ludzki) lub urządzenie/materiał. Funkcjonalności zawarte w Business Central pozwalają na łączenie zasobów w grupy, rejestrowanie oraz edytowanie ich cen oraz śledzenie ich położenia. Z punktu widzenia zarządzania projektami szczególnie ważne jest śledzenie wydajności konkretnego zasobu oraz jego dostępności. Dzięki temu osoba zarządzająca projektem może w lepszy sposób dopasować wybrany zasób do potrzeb projektowych.

Karta czasu pracy i rozliczanie zleceń

Karta czasu pracy to narzędzie, które umożliwia rejestracje czasu pracy i akceptacje zaraportowanych zadań przez przełożonych. Zaraportowane godziny są przypisane do konkretnego zlecenia i mogą zostać zaksięgowane lub uznane jako koszty.

Funkcjonalność zleceń służy do rejestracji zużycia, na podstawie którego generowana jest faktura. Rozliczenia mogą być wykonywane w ramach ustalonej stawki lub jako rzeczywiste zużycie (time & material). Zużycie zapasów i zasobów jest księgowane w dziennikach zleceń.

Wszechstronny wgląd w projekty

Zarządzanie projektami pozwala na stosowanie wielu funkcjonalności, które są typowe dla zarządzania projektami. Między innymi: planowanie zasobów, zarządzanie budżetami, monitorowanie przebiegu prac oraz rejestracja zużyć zapasów magazynowych. Dzięki funkcjonalnościom tego typu użytkownik otrzymuje wszechstronne informacje na temat określonego projektu oraz jednocześnie widzi, jak zasoby są wykorzystane w poszczególnych projektach. W efekcie można szybciej, wygodniej i co ważne efektywniej alokować zasoby do kolejnych projektów.

Program dla każdego zadania przypisuje odpowiednie koszty oraz ceny zasobów. Tym samym tworzone są budżety zleceń, które pomagają w zarządzaniu rentownością.

Więcej na temat poszczególnych funkcjonalności dostępnych w ramach Business Central można przeczytać tutaj.