07.07.2021

Moduł zarządzania serwisem w Business Central

Zarządzanie serwisem jest dostępne w ramach licencji użytkownika Premium. Oprogramowanie dla serwisu to szereg funkcji, które pozwalają wydajniej reagować na zgłoszenia i lepiej nimi zarządzać. Przykładowe funkcjonalności to śledzenie statusu zgłoszenia, przypisywanie zgłoszeń do odpowiednich zespołów oraz zarządzanie umowami serwisowymi. To tylko niektóre cechy programu do obsługi serwisu. Poniżej nieco bardziej szczegółowo przedstawiamy kilka wybranych kluczowych funkcjonalności modułu serwisowego.

Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi 

Program do obsługi serwisu przyjmuje zlecenia serwisowe poprzez rejestrację zgłoszeń oraz monitorowanie realizowanych zadań. Zgłoszenia mogą być wprowadzane przez klientów (dzięki odpowiedniej integracji z systemem serwisowym) lub wprowadzane przez użytkownika obsługującego system.

W module zarządzania umowami, program serwisowy umożliwia wprowadzenie umowy z nabywcą i pozwala określić parametry usługi serwisowej. Zgłoszenia są rejestrowane zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy lub warunkami gwarancji. System rejestruje różnego rodzaju zmienne takie jak ustalony czas reakcji (SLA), poziom rabatu lub dopasowanie odpowiednich części zamiennych.

System serwisowy przypisuje zgłoszenia do odpowiednich pracowników lub działów, pomaga w rozdzielaniu zadań uwzględniając strefy regionalne, kompetencje zespołów oraz priorytet zgłoszenia. Program do obsługi zleceń serwisowych uwzględnia również koszt wykonania usługi serwisowej (tzw. robocizny) oraz koszt zakupu części zamiennych. Moduł serwisowy pozwala w różnorodny sposób zarządzać cenami usług i stale je monitorować uwzględniając różne parametry, które mogą mieć wpływ na wycenę.

Program do serwisu poza tym, że pomaga w obsłudze zgłoszeń zgodnie z umową serwisową, to ułatwia również użytkownikom generowanie nowych umów w oparciu o ustalone warunki. Generowana umowa serwisowa oczywiście jest zintegrowana z modułem finansowym i może uwzględniać rabaty, dane klienta, historię zakupów itd.

Warto odnotować, że moduł serwisowy w wielu aspektach łączy się z innymi modułami Business Central. System do obsługi serwisu ułatwia śledzenie części i materiałów eksploatacyjnych, które są potrzebne do wykonania zadania serwisowego co jest przykładem integracji z magazynem. Zarządzanie zleceniami serwisowymi to również udogodnienia związane z fakturowaniem, zarządzaniem rabatami oraz zarządzaniem należnościami co jest przykładem integracji z modułem finansowym. System do obsługi zgłoszeń serwisowych można w pełni połączyć z innymi obszarami biznesu.

Oprogramowanie dla serwisu i jego funkcjonalności: 

  • Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi.
  • Zarządzanie zasobami dotyczącymi serwis. 
  • Planowanie zadań.
  • Alokacja zadań serwisowych do odpowiednich pracowników lub zespołów.
  • Zarządzanie cenami za usługi serwisowe. 
  • Zarządzanie umowami serwisowymi oraz umowami dotyczącymi gwarancji. 

Więcej na temat modułu serwisowego można przeczytać na https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/service-service