07.07.2021

Moduł zarządzania serwisem w Business Central

Moduł zarządzania serwisem jest dostępny w ramach licencji użytkownika Premium. Jest to moduł, który pozwala wydajniej reagować na zgłoszenia i lepiej nimi zarządzać. Przykładowe funkcjonalności to śledzenie statusu zgłoszenia, przypisywanie zgłoszeń do odpowiednich zespołów oraz zarządzanie umowami serwisowymi. Poniżej nieco bardziej szczegółowo przedstawiamy kilka wybranych kluczowych funkcjonalności z tego obszaru. 

Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi 

Dzięki zleceniom serwisowym możliwa jest rejestracja zgłoszeń serwisowych oraz monitorowanie realizowanych zadań. Zgłoszenia mogą być wprowadzane przez klientów (dzięki odpowiedniej integracji z systemem serwisowym)lub wprowadzane przez użytkownika obsługującego system. 

W module zarządzania umowami serwisowymi można wprowadzić umowę z nabywcą i określić parametry usługi serwisowej. Zgłoszenia są rejestrowane zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy lub warunkami gwarancji. System rejestruje różnego rodzaju zmienne takie jak ustalony czas reakcji (SLA), poziom rabatu lub dopasowanie odpowiednich części zamiennych.

Przyjęte zgłoszenia są przypisywane do odpowiednich pracowników lub działów. System pomaga w rozdzielaniu zadań uwzględniając strefy regionalne, kompetencje zespołów oraz priorytet zgłoszenia. Obsługiwane zgłoszenie uwzględnia koszt wykonania usługi serwisowej (tzw. robocizny) oraz koszt zakupu części zamiennych. Moduł serwisowy pozwala w różnorodny sposób zarządzać cenami usług i stale je monitorować uwzględniając różne parametry, które mogą mieć wpływ na wycenę. 

Poza tym, że system pomaga w obsłudze zgłoszeń zgodnie z umową serwisową to ułatwia generowanie nowych umów w oparciu o ustalone warunki. Generowana umowa serwisowa oczywiście jest zintegrowana z modułem finansowym i może uwzględniać rabaty, dane klienta, historię zakupów itd.

Warto odnotować, że moduł serwisowy w wielu aspektach łączy się z innymi modułami Business Central. Na przykład ułatwia śledzenie części i materiałów eksploatacyjnych, które są potrzebne do wykonania zadania serwisowego co jest przykładem integracji z magazynem. Poza tym, ułatwia fakturowanie, zarządzanie rabatami oraz zarządzanie należnościami co jest przykładem integracji z modułem finansowym. Tym samym obsługę serwisową można w pełni połączyć z innymi obszarami biznesu. 

Funkcjonalności modułu serwisowego: 

  • Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi.
  • Zarządzanie zasobami dotyczącymi serwis. 
  • Planowanie zadań.
  • Alokacja zadań serwisowych do odpowiednich pracowników lub zespołów.
  • Zarządzanie cenami za usługi serwisowe. 
  • Zarządzanie umowami serwisowymi oraz umowami dotyczącymi gwarancji. 

Więcej na temat modułu serwisowego można przeczytać na https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/service-service