19.06.2019

Nowe funkcjonalności Business Central zaplanowane na jesień 2019

Microsoft dwa razy w roku wydaje dużą zapowiedź dużej aktualizacji dla Business Central. Już teraz zapowiedziano nowości które zostaną wydane pomiędzy jesienią 2019 r. a wiosną 2020 r.

Usprawnienia w aplikacji
Anuluj wysłane przypomnienia i notatki dotyczące opłat finansowych. Możesz szybko skorygować błędy w pracach na koniec okresu, anulując wysłane przypomnienia lub notatki dotyczące opłat finansowych.
Przenoszenie opisów linii do wpisów księgi głównej podczas księgowania. Podczas uzgadniania lub kontrolowania danych (np. takich jak wydatki) przydatne jest wyświetlenie opisu we wpisach księgi głównej.

Zarządzanie cyklem życia aplikacji

  • Zapowiedziano kontynuacje ulepszania aplikacji. Funkcjonalności na które zwrócono uwagę:
  • Możliwość pobrania pliku kopii zapasowej bazy danych
  • Ulepszenia w testowaniu i przygotowywaniu aktualizacji
  • Nowa opcja zgłaszania przestojów produkcyjnych w Business Central Administraton Center
  • Obsługa aktualizacji danych z tabel C/AL do tabel AL.

Modern clients

  • Dostosuj profil użytkownika bez pisania kodu. Właściciele działów, koordynatorzy, kierownicy mogą mieć kontrolę nad tym do jakich zadań i danych użytkownicy uzyskują dostęp w ramach swoich ról.
  • Poprawa integracji z programem Excel
  • Pełna obsługa skrótów klawiaturowych
  • Możliwość dodawania notatek do danych. Możliwość dodania notatek i linków do danych będzie dostępna  w jesiennym wydaniu 2019.

Zapowiadane są usprawnienia w zakresie migracji z Dynamics 365 Business Central on-premises, NAV 2018, GP 2018 R2, Dynamics SL 2018 CU1 do Business Central.

Powyżej wypisano tylko wybrane funkcjonalności. Pełna lista zapowiadanych funkcjonalności jest dostępna na stronie Microsoft: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-business-central/add-notes-links-data