04.04.2023

Nowości w Business Central 2023 release wave 1 (BC 22)

Autor: Marcin Karpacz
Człowiek orkiestra. Konsultant, programista, architekt, a przede wszystkim entuzjasta systemu Dynamics NAV/365 Business Central nieustannie od 2007 roku. Zawsze na bieżąco z nowościami w Business Central i z dokumentacją systemu w małym paluszku.

W kwietniu 2023 w ramach aktualizacji „2023 release wave 1” Microsoft udostępnił wersję 22 systemu Dynamics 365 Business Central. Nowe funkcjonalności będą wychodziły sukcesywnie pomiędzy kwietniem a wrześniem 2023 roku.

Przegląd aktualizacji

Aktualizacja poprawi obsługę zarządzania wieloma podmiotami w Business Central, w tym ulepszenia funkcji między firmowych. Wersja ta ulepszy i ujednolici funkcje tzw. “onboardingu” – zaimplementowane w system funkcje pomocy, tj.: wskazówki, przewodniki krok-po-kroku, szersze opisy kontekstowe, pomagające nowym użytkownikom zorientować się w systemie, rozpocząć w nim pracę oraz w razie potrzeby sięgnąć do dokumentacji przygotowanej przez Microsoft i partnerów odpowiedzialnych za poszczególne rozszerzenia. Nowa wersja pomoże firmom i organizacjom zachować zgodność z przepisami rządowymi, udostępniając funkcje automatyzujące zadania legislacyjne, dzięki czemu organizacje będą mogły wciąż koncentrować się na swojej podstawowej działalności. Microsoft zawsze stawia na użyteczność, a w tej wersji zwiększona będzie wydajność pracy ze stronami typu lista oraz akcjami. Personalizacja zostanie rozszerzona poprzez możliwość dodania dowolnego pola z tabeli. Aby pracować szybciej i wydajniej, możliwe będzie wykonywanie większej ilości działań zbiorczych na wielu wierszach, a dla niektórych list będzie możliwe tworzenie widoków analitycznych.

Inwestycje w kierunku poprawy wydajności programistów i konsultantów, w tej wersji wprowadzą m.in.: funkcję eksploratora AL w środowisku Visual Studio Code, rozszerzą możliwości dla administratorów zarządzających rozszerzeniami oraz środowiskami oraz dodadzą możliwość debugowania wskazanej sesji użytkownika.

Dodatkowo w ramach aktualizacji 2023 release wave 1 (wersji 22), usprawnione będą m.in. następujące elementy:

 • Dostępność globalna: Microsoft udostępnił Business Central w kolejnych krajach i regionach, co daje już ponad 130 krajów obsługiwanych przez ten system.
 • Aplikacja: W obszarze zarządzania finansami rozwinięte zostaną m.in. funkcjonalności między firmowe oraz wprowadzone zostaną substytuty grup nabywców/dostawców. W obszarze łańcucha dostaw zostało wprowadzonych kilka optymalizacji i ulepszeń, dzięki którym procesy zarządzania zapasem i przeprowadzanie operacji magazynowych będzie bardziej wydajne.
 • Legislacja: W wersji W1 zostanie wprowadzony podstawowy eksport plików SAF-T (międzynarodowy odpowiednik JPK) umożliwiający eksport we wszystkich krajach. Ta wersja umożliwia również obsługę podatku VAT niepodlegającego odliczeniu w wersji W1, która zostanie zaadoptopwana do wersji krajowych (lokalizacyjnych) w nadchodzących wersjach CU.
 • Raportowanie i analiza danych: Dodany nowy tryb na stronach typu lista, aby umożliwić użytkownikom analizowanie danych w tabeli przestawnej bezpośrednio w aplikacji.
 • Integracja z platformą Microsoft 365: Poprawiona wydajność współpracy procesów biznesowych w aplikacji Microsoft Teams.
 • Integracja z Power Platform: Konfigurowanie przepływów opartych na Power Automate będzie szybsze i łatwiejsze, dzięki czemu pracownicy będą mogli zwiększyć produktywność poprzez wprowadzanie automatyzacji do procesów. Gotowe do użycia szablony przepływów Power Automate oraz aplikacji Power Apps pozwolą szybciej rozpocząć z nimi pracę.
 • Obsługa interfejsu: Ulepszenia w zakresie użyteczności, ułatwień dostępu, wydajności i niezawodności, w tym m.in. optymalizacja nowego paska akcji na wszystkich stronach, dodawanie załączników metodą “przeciągnij i upuść” czy pozwalające szybciej rozwiązać przyczynę problemu komunikaty błędów.
 • Zarządzanie i administracja: Dodatkowe funkcje dla administratorów pozwolą zarządzać uprawnieniami użytkowników przy użyciu grup zabezpieczeń Azure AD, lepiej zarządzać rozszerzeniami w środowiskach online (SaaS) oraz przenosić środowiska pomiędzy dzierżawcami Azure AD.
 • Development: Kompilator kodu AL w nowej wersji będzie lepiej wykorzystywał zasoby co poprawi wydajność kompilacji rozwiązań, a automatyczna analiza kodu będzie odbywała się szybciej. Programiści będą mogli definiować poziom izolacji rekordu przy operacjach odczytu co pozwoli na kontrolę zachowania systemu podczas ewentualnej blokady tabeli w bazie danych SQL.
 • Platforma systemu: Poprawa stabilności i wydajności poprzez aktualizację biblioteki .NET, poprawa wydajności zapytań OData oraz nowe dane dla telemetrii.

Dostępność globalna

Szwedzka lokalizacja od teraz dostępna jako rozszerzenie

Wraz z wersją 22 systemu, szwedzka lokalizacja będzie dostarczana jako rozszerzenie do systemu, a nie w formie zlokalizowanej wersji systemu jak to miało miejsce do tej pory. Nowa lokalizacja w formie rozszerzenia dostępnego z poziomu sklepu AppSource będzie zawiera narzędzie do migracji ze wcześniejszej wersji zlokalizowanej na nową lokalizację dostarczaną w formie rozszerzenia.

Zmiana ta jest krokiem w kierunku delokalizacji wersji systemu Business Central. Celem delokalizacji jest, aby wysokiej jakości rozwiązania lokalizacyjne dla danego kraju czy regionu, w formie dostępnych, łatwo instalowalnych rozszerzeń lokalizacyjnych, były dostarczane przez partnerów ISV za pośrednictwem sklepu AppSource.

Rozszerzenie dostępności systemu Business Central o nowe kraje i regiony

Rozszerzenie dostępności systemu Business Central w 31 kolejnych krajach w ramach wersji 22 zostało osiągnięte dzięki pakietom rozszerzeń lokalizacyjnych dostarczonych przez partnerów ISV. Lokalizacje w formie rozszerzeń dostępne będą za pośrednictwem sklepu AppSource. W połączeniu z listą języków w których dostępna jest aplikacja, Business Central dostępne jest już w ponad 130 krajach i regionach na całym świecie. W ramach tego wydania planowane jest rozszerzenie dostępności Business Central na następujące kraje i regiony:

 • Andora
 • Armenia
 • Azerbejdżan
 • Bahamy
 • Bermudy
 • Boliwia
 • Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 • Etiopia
 • Fidżi
 • Ghana
 • Guernsey
 • Jersey
 • Kajmany
 • Kambodża
 • Kamerun
 • Kazachstan
 • Kosowo
 • Liechtenstein
 • Madagaskar
 • Makau
 • Malawi
 • Mozambik
 • Namibii
 • Nepal
 • San Marino
 • Senegal
 • Tanzania
 • Uganda
 • Wyspa Man
 • Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
 • Zambia

Aplikacja

Ulepszona funkcja korygowania kursów wymiany

Do wersji W1 zostaje wprowadzona nowa funkcja Korygowanie kursów wymiany, która zastąpi wcześniejszy skrypt dostępny dla wersji W1. Nowa funkcja pozwoli na uruchomienie akcji Podgląd, aby wyświetlić jakie będą skutki faktycznego uruchomienia skryptu. Nowa funkcja umożliwi również wybór czy skrypt ma wykonać szczegółowe księgowanie per zapis czy sumaryczne – poprzez wybranie opcji Sumuj zapisy. Nowa funkcja umożliwi określenie w jaki sposób korygowanie powinno obsłużyć wymiary dla niezrealizowanych księgowań zysków i strat, poprzez wybranie jednej z wartości dla nowego pola Przenieś wartości wymiarów:

 • Zapis źródłowy – wartości wymiaru zgodnie z korygowanym zapisem źródłowym,
 • Konto K/G – wartości wymiaru z domyślnych wymiarów dla konta K/G,
 • Brak – wartości wymiarów nie będą przenoszone.

W ramach rozszerzenia Polish Localization, wyżej opisana systemowa funkcja z wersji W1 zastąpiona jest lokalną funkcją Korygowania kursów wymiany.

Możliwość użycia alternatywnych grup księgowych nabywcy/dostawcy

Wprowadzona zostatnie możliwość zdefiniowania alternatywnych grup księgowych nabywcy lub dostawcy, w celu umożliwienia wyboru innej grupy (niż domyślna określona w kartotece nabywcy lub dostawcy) podczas księgowania określonej transakcji należności lub zobowiązania.

Możliwość definiowania alternatywnych grup księgowych nabywcy/dostawcy należy włączyć odpowiednio na stronach z ustawieniami:

 • Ustawienia sprzedaży i należności,
 • Ustawienia zakupów i zobowiązań,

w nowym polu Dozwolona zmiana grupy księgowej.

Następnie należy przejść na listę odpowiednio: Grupy księgowe nabywców lub Grupy księgowe dostawców, gdzie dla zaznaczonej grupy księgowej można zdefiniować listę alternatywnych grup księgowych pod akcją Grupy alternatywne. Na koniec należy umożliwić zmianę grupy domyślnej na alternatywną w ramach transakcji danego nabywcy lub dostawcy, poprzez zmianę wartości w polu Dozwolona zmiana grupy księgowej na Tak w kartotece nabywcy lub dostawcy.

Udostępnienie najczęściej brakujących kolumn na stronach

W wyniku wielu zgłoszeń serwisowych dotyczących konieczności dodania określonych pól na stronach, najczęstsze z tych przypadków trafiają do standardu wersji W1 jako domyślnie dodane do stron. Dodanie pól do strony oznacza, że od teraz będą one dostępne do dodania poprzez personalizację (lub konfigurację profilu przez administratora), bez konieczności tworzenia rozszerzeń czy korzystania z funkcji projektowania.

 • Pola Gł. gosp. grupa księgowa, Gł. tow. grupa księgowa, Gosp. grupa księgowa VAT, Tow. grupa księgowa VAT będą dostępne do dodania poprzez perosnalizację na wiersze dokumentów sprzedaży oraz zakupu,
 • Pole Zerowa wartość zapasów będzie dostępne do dodania poprzez personalizację na strony Szablon zapasu oraz Kartoteka zapasu,
 • Pola Typ źródła oraz Nr źródła będą dostępne do dodania poprzez personalizację na stronę Zapisy księgi zapasu,
 • Pole Nr zamówienia dostawcy będzie dostępne do dodania poprzez personalizację na stronę z listą Zamówienia zakupu.
 • Pole Zewn. ozn. klienta będzie dostępne do dodania poprzez personalizację na dokumenty sprzedaży oraz zakupu,
 • Pola ilości w podst. JM oraz pole Pojemnik przeł. komplement. będą dostępne do dodania poprzez personalizację na stronę Zawartość pojemnika,
 • Pole Data wydania będzie dostępne do dodania poprzez personalizację na stronę Pobrania zapasów,
 • Pole Przewidywana data przyjęcia będzie dostępne do dodania poprzez personalizację na stronę Odłożenia zapasów,
 • Pole Identyfikator przypisanego użytkownika będzie dostępne do dodania poprzez personalizację na strony Pobrania zapasów, Odłożenia zapasów, Przesunięcia zapasów.

Funkcja wspomagająca numerowanie dokumentów w dziennikach zapasów

Wartość w polu Nr dokumentu dla wierszy dziennika zapasów musi kolejno się zwiększać, aby można było prawidłowo zaksięgować dziennik. W przypadku zaburzenia kolejności numerów, księgowanie będzie kończyło się komunikatem błędu. Dzieje się tak często, jeżeli w trakcie pracy z dziennikiem wprowadzamy dodatkowe wiersze do dziennika pomiędzy wiersze już istniejące lub zmieniamy w trakcie wartość w polu Nr dokumentu.

W tym wydaniu została dodana nowa akcja Przenumeruj dokumenty, która powinna być uruchomiona przed księgowaniem, aby system przenumerował wiersze dokumentów jeszcze raz kolejno zgodnie z Serią numeracji ustawioną dla aktualnej instancji.

Źródło: https://learn.microsoft.com/

Jeżeli przed uruchomieniem akcji, niektóre z wierszy były zgrupowane pod jednym numerem dokumentu, funkcja przenumerowania weźmie to pod uwagę i pozostawi wiersze zgrupowane pod jednym numerem dokumentu.

Numeracja zapasów dla zapasów katalogowych oraz użycie ich na zamówieniach zbiorczych sprzedaży

Na stronie Ustawienia zapasu katalogowego dla pola Format numeru zostaje dodana nowa opcja Seria num. zapasów, dzięki której po utworzeniu zapasu z kartoteki zapasu katalogowego otrzyma on numer zgodny z domyślną serią numeracji dla zwykłych zapasów.

Dodatkowo zapasy katalogowe można będzie używać w zamówieniach zbiorczych sprzedaży, co uzupełnia ich wcześniejsze użycie w pozostałych typach dokumentów sprzedażowych (oferta, zamówienie). Na wierszach w zamówieniu zbiorczym sprzedaży została dodana akcja Wybierz zapasy katalogowe, które pozwalają na wybranie wielu zapasów katalogowych jednocześnie na wiersze zamówienia zbiorczego. Po wyborze zapasy katalogowe są konwertowane do kartotek zwykłych zapasów z uzupełnieniem danymi z kartoteki zapasu katalogowego oraz odpowiedniego szablonu zapasu.

Możliwość określenia zawartości tworzonego dokumentu magazynowego przy użyciu filtrów

Do funkcji Utwórz odłożenie/pobranie/przesunięcie zapasu zostały dodane dodatkowe filtry, które pozwolą precyzyjniej określić co powinno się znaleźć na utworzonym dokumencie magazynowym. Filtrowanie w obszarze Szczegółów dokumentu pozwoli na filtrowanie wierszy źródłowego dokumentu, np. po numerze zapasu, kodzie wariantu, numerze wiersza dokumentu, a także pozwoli na filtrowanie wierszy źródłowego dokumentu po odpowiednich datach (w zależności od typu dokumentu źródłowego).

Łatwiejsze wprowadzanie bilansu otwarcia dla śledzonych zapasów

Przygotowanie bilansu otwarcia dla zapasów z włączonym śledzeniem numerów seryjnych/partii/paczek wymagało od użytkowników uzupełniania Wierszy śledzenia zapasu dla każdego wiersza dziennika zapasu.

W tym wydaniu zostały wprowadzone funkcje umożliwiające wprowadzanie informacji o śledzeniu bezpośrednio na wierszu dziennika zapasów, co znacznie ułatwia wprowadzenie bilansu otwarcia oraz przyspiesza proces przygotowania danych do zaksięgowania.

Na liście Instancji dziennika zapasów należy zaznaczyć wartość w nowym polu Śledzenie zapasu na wierszach na Tak dla wybranej instancji, na której chcemy użytkownikom umożliwić wprowadzanie informacji o śledzeniu bezpośrednio na wierszach dziennika zapasów.

Pola pozwalające na wprowadzenie informacji o śledzeniu: Nr seryjny, Nr partii, Nr paczki, Data ważności, Data gwarancji automatycznie pojawią się w widoku Dziennika zapasów na instancji z włączonym śledzeniem zapasu na wierszach.

Źródło: https://learn.microsoft.com/

Przygotowanie wierszy dziennika zapasów dla instancji ze śledzeniem zapasu na wierszach nie jest możliwe poprzez funkcję Edytuj w programie Excel.

Ulepszenia w księgowaniu transakcji międzyfirmowych

Ulepszenia w wydaniu dotyczące transakcji międzyfirmowych:

 • Nowa przeprojektowana strona ustawień Ustawienia międzyfirmowe, która zawiera wszystkie potrzebne pola ustawień w jednym miejscu oraz użyteczne akcje,
 • Dodano możliwość obsługi/księgowania międzyfirmowych transakcji bankowych poprzez Międzyfirmowy dziennik główny,
 • Międzyfirmowe dzienniki główne są teraz uwzględnione na stronie Rejestrów K/G,
 • Obsługa wchodzących i wychodzących transakcji międzyfirmowych została poprawiona,
 • Obsłużone transakcje międzyfirmowe umożliwiają otwarcie dokumentu,
 • Dodane zostały kafelki działań na widokach głównych użytkownika, dające pogląd na ilość dokumentów w skrzynkach międzyfirmowych.

Możliwość seryjnego księgowania zleceń przesunięcia

Na stronie listy Zleceń przesunięcia można zaznaczyć wiele dokumentów, a następnie uruchomić nową akcję Księgowanie seryjne w celu seryjnego księgowania przesunięcia dla wielu zleceń.

Źródło: https://learn.microsoft.com/

Dla zleceń przesunięcia z lokalizacją zapasów w drodze można wybrać odpowiednio opcję Wydaj lub Przyjmij. Jeżeli użytkownik będzie chciał zaksięgować jednocześnie wydanie jak i przyjęcie, należy zaksięgować wydanie, a następnie akcję należy powtórzyć z opcją przyjęcia zapasów na lokalizacji docelowej. Dla zleceń przesunięcia z bezpośrednim przesunięciem, obydwie opcje zadziałają w ten sam sposób i zaksięgują zlecenie w całości.

Ewentualne błędy księgowania można przejrzeć w Rejestrze komunikatów o błędzie.

Możliwe jest również utworzenie Kolejki zleceń dla zadania księgowania seryjnego zleceń przesunięcia, aby zautomatyzować ten proces i zaplanować go w czasie. Księgowanie w tle może być pomocne w przypadku księgowania dużej ilości dokumentów, aby nie blokować innych użytkowników.

Podgląd księgowania w dziennikach zapasów oraz w 20 innych dziennikach i dokumentach

Funkcja Podglądu księgowania stosowana, aby zobaczyć wynik księgowania w postaci zapisów księgowych jeszcze przed faktycznym księgowaniem została dodana do dzienników zapasów i dokumentów magazynowych w celu uniknięcia potencjalnych błędów księgowania.

Źródło: https://learn.microsoft.com/

Pełna lista stron gdzie Podgląd księgowania został dodany:

 • Dzienniki zapasów
 • Dzienniki przesunięć zapasów
 • Dzienniki przeszacowania zapasów
 • Wydanie magazynowe
 • Przyjęcie magazynowe
 • Pobranie zapasów
 • Odłożenie zapasów
 • Wydanie zapasów
 • Przyjęcie zapasów
 • Zlecenie inwentaryzacji
 • Dzienniki inwentaryzacji zapasów
 • Zlecenie przesunięcia
 • Zlecenie kompletacji
 • Dzienniki zleceń
 • Cykliczne dzienniki zleceń
 • Dzienniki zlecenia produkcyjnego
 • Dzienniki produkcji
 • Dzienniki zużycia
 • Cykliczne dzienniki zużycia
 • Dzienniki zdolności prod.
 • Cykliczne dzienniki zdolności prod.

Funkcja umożliwiająca wykonanie sprawdzenia zapisów K/G

Podczas zamykania okresu księgowego czasami stosowana jest praktyka przeglądu/sprawdzenia zapisów księgi głównej w celu upewnienia się o ich poprawności. Aby przyspieszyć i ułatwić proces przeglądania i uzgadniania kont K/G na koniec okresu, została dodana nowa akcja Przegląd zapisów dostępna na stronie Zapisów księgi głównej.

Funkcja pozwala przejrzeć zapisy K/G dla danego konta K/G oraz oznaczyć je jako Sprawdzone.

W przypadku dużej ilości zapisów K/G, można ograniczyć ilość zapisów K/G do przeglądu. Na stronie Ustawień księgi głównej należy uzupełnić datę od której chcemy wykonać przegląd zapisów w polu Data sprawdzenia K/G. Zapisy przed tą datą będą uznawane jako sprawdzone. W przypadku gdy posiadamy w systemie niewielką ilość starych zapisów, których nie potrzebujemy przeglądać, użytkownik może wywołać funkcję Ustaw stare zapisy K/G jako sprawdzone, aby ustawić je jako sprawdzone.

Funkcja przeglądu zapisów K/G nie wymaga podwójnego zapisu, aby sprawdzić wszystkie zapisy dla danej transakcji, co czyni ją bardzo elastycznym rozwiązaniem. Sprawdzenie zapisu można również cofnąć w przypadku popełnienia błędu.

Przypisywanie domyślnych wymiarów lokalizacji na dziennikach zapasów i dokumentach magazynowych

Te wydanie usprawnia proces automatycznego przypisywania domyślnych wymiarów ustawionych dla danej lokalizacji w dziennikach zapasów i dokumentach magazynowych.

Wprowadzona przed kilkoma wydaniami możliwość określania wymiarów domyślnych dla lokalizacji zostaje udoskonalona o jasne reguły przypisywania tych wymiarów dla wierszy w dziennikach zapasów lub dokumentów magazynowych.

Wybierając Kod lokalizacji w wierszu dziennika, nagłówku dokumentu lub wierszu dokumentu, wymiary domyślne ustawione dla tej lokalizacji są kopiowane do dokumentu.

Typy dzienników i dokumentów magazynowych, które temu podlegają:

 • Dzienniki zapasów,
 • Zlecenie przesunięcia,
 • Zlecenie inwentaryzacji,
 • Wydanie zapasów,
 • Przyjęcie zapasów.

W razie potrzeby domyślne wymiary lokalizacji mogą zostać usunięte z wiersza dziennika lub wiersza dokumentu.

Funkcjonalność może zostać użyta również, gdy chcemy wymusić na użytkownikach, aby wprowadzili wartości określonych wymiarów przed księgowaniem, ale jedynie w przypadku operacji dotyczących określonych lokalizacji. Wymiary domyślne lokalizacji mogą być również uwzględnione w funkcjach Domyślnych priorytetów wymiarów oraz Kombinacjach wymiarów.

W przypadku przesunięć, gdy transakcja zawiera dwie wartości Kodu lokalizacji, kolejność wprowadzenia lokalizacji jest istotna. Wymiary domyślne są kopiowane z lokalizacji wprowadzonej jako ostatnia (lokalizacje w drodze są ignorowane).

Możliwość synchronizacji danych podstawowych (master data) pomiędzy firmami

Wprowadzona w tym wydaniu funkcjonalność master data management spełni oczekiwania użytkowników chcących przenieść ustawienia z jednej firmy do innej, w ramach tego samego środowiska (i bazy danych). Funkcjonalność służy również jako silnik synchronizacji danych, który będzie pilnował, aby dane w firmach były synchronizowane również po wstępnym ich przeniesieniu.

Możliwości funkcjonalności do zarządzania danymi podstawowymi:

 • Przenoszenie danych podstawowych na zasadach subskrybowania danych z innej firmy,
 • Możliwość określenia tabel i pól do synchronizacji, wraz z możliwościami filtrowania rekordów tabel oraz bardziej zaawansowanym parowaniem danych,
 • Zmiany w firmie podstawowej są natychmiastowo wypychane do firm-odbiorców przez mechanizm oparty na kolejce zleceń,
 • Użytkownicy w firmie-odbiorcy mogą przeglądać dziennik synchronizacji.

Możliwość wydawania i przyjmowania zapasów pozamagazynowych na dokumentach magazynowych

Wprowadzona zostaje możliwość księgowania dokumentów Wydania magazynowego, Przyjęcia magazynowego, Pobrania zapasów oraz Odłożenia zapasów dla zapasów pozamagazynowych przez pracowników magazynowych, podobnie jak w przypadku zwykłych zapasów. W poprzednich wydaniach wydanie lub przyjęcie zapasów pozamagazynowych musiało być księgowane osobno z poziomu np. zamówienia zakupu/sprzedaży z pominięciem dokumentów magazynowych.

Zostały wprowadzone również dwie możliwości automatyczne księgowania:

 • Księgowania wszystkich zapasów pozamagazynowych na dokumencie źródłowym automatycznie w chwili zaksięgowania przynajmniej 1 zapasu na dokumencie magazynowym,
 • Księgowania wiersza z zapasem pozamagazynowym powiązanym do zapasu zwykłego poprzez wartość w polu Numer dołączonego wiersza w chwili zaksięgowania wskazanego zapasu na dokumencie magazynowym.

Ustawień automatycznego księgowania zapasów pozamagazynowych w dokumentach magazynowych można dokonać odpowiednio w Ustawieniach sprzedaży i należności oraz Ustawieniach zakupu i zobowiązań.

W celu powiązania wiersza z zapasem pozamagazynowym do wiersza z zapasem zwykłym należy użyć akcji Dołącz do wiersza zapasu dostępnej dla Wierszy dokumentu zakupu lub sprzedaży.

Możliwość rozszerzania funkcjonalności connectora Shopify

Connector do systemu e-commerce Shopify uzyskuje możliwość rozszerzania przez Partnerów w standardowy dla Business Central sposób – przy użyciu event’ów.

Liczba event’ów dla connectora Shopify pozostanie utrzymana na minimalnym poziomie, aby przy okazji kolejnych wydań funkcjonalność connectora mogła być nadal dynamicznie rozwijana bez konieczności wprowadzania blokujących zmian.

Microsoft będzie wprowadzał kolejne event’y do connectora Shopify, jeżeli społeczność Partnerska przedstawi określone scenariusze integracyjne, które wykraczają poza możliwości już dodanych zdarzeń.

Liczba istniejących obecnie zdarzeń pogrupowana wg punktów końcowych:

 • Shopify Order Events: 15,
 • Shopify Product Events: 25,
 • Shopfiy Customer Events: 7,
 • Shopify Inventory Events: 1 (OnAfterCalculationStock).

Funkcja do cofnięcia wydania przesunięcia

Pomyłka np. w ilości wydanej w zaksięgowanym wydaniu przesunięcia dla dokumentu Zlecenia przesunięcia, w którym użyta została lokalizacja w drodze skutkuje koniecznością dokończenia księgowania dokumentu – zaksięgowania przyjęcia przesunięcia na lokalizacji docelowej, a następnie utworzenie i zaksięgowanie przesunięcia odwrotnego.

Wraz z tym wydaniem zostaje wprowadzona funkcja Cofnij wydanie dostępna pod akcją na wierszach Zaksięgowanego wydania przesunięcia, która powoduje utworzenie wierszy korygujących:

 • Wartość w polu Ilość wydana zostaje pomniejszona o ilość wycofywaną,
 • Wartość w polu Ilość do wydania zostaje powiększona o ilość wycofywaną,
 • Znacznik w polu Korekta zostaje zaznaczony dla wycofywanych wierszy.

Źródło: https://learn.microsoft.com/

Jeżeli ilość została wydana dokumentem magazynowym Wydania magazynowego, wiersz korygujący został utworzony w Zaks. wydaniu magazynowym.

Aby poprawić zlecenie przesunięcia, należy je Otworzyć ponownie, poprawić wartość ilości na prawidłową i ponownie zaksięgować wydanie. Jeżeli użyty jest dokument magazynowy Wydania magazynowego do księgowania wydań z tej lokalizacji, należy utworzyć nowe Wydanie magazynowe dla zlecenia i zaksięgować je.

Ulepszenia obsługi zleceń przesunięcia

Do dodanej we wcześniejszych wydaniach Business Central funkcji umożliwiającej pobranie wierszy zaksięgowanego przyjęcia na dokument Zlecenia przesunięcia, w tym wydaniu dodana zostaje kolejna funkcja ułatwiająca i przyspieszająca wprowadzanie wielu pozycji dokumentu – Wybierz zapasy, która umożliwia wybranie wielu zapasów z listy zapasów jednocześnie i dodanie ich masowo do wierszy dokumentu.

Dodatkowo wymagane pola w nagłówku dokumentu zostały oznaczone czerwoną gwiazdką, aby nie było wątpliwości, które pola są konieczne do uzupełnienia.

Ulepszenia obsługi w obszarach magazynu, zapasów oraz śledzenia

Na podstawie uwag społeczności, Microsoft wprowdził szereg ulepszeń, które pomogą w realizacji procesów biznesowych:

 • Automatyczne zwalnianie dokumentów – dokumenty źródłowe dla dokumentów magazynowych, tj. zamówienie sprzedaży, zamówienie zwrotu sprzedaży, zamówienie zakupu, zamówienie zwrotu zakupu, zlecenie przesunięcia, zlecenie kompletacji, zlecenia serwisu, będą miały automatycznie zmieniony stan na Zwolniony w przypadku uruchomienia akcji Utwórz wydanie magazynowe, Utwórz przyjęcie magazynowe czy Utwórz odłożenie/pobranie zapasów, aby zaoszczędzić ilość koniecznych kliknięć.
 • FactBox ze szczegółami wydania – nowy FactBox Szczegóły wydania zawierający szczegóły na temat adresu dostawy oraz spedytora został dodany do dokumentu Pobrania zapasów.
 • Ulepszenia obsługi zapisów magazynowych oraz zapisów wyceny – domyślne sortowanie widoków Zapisów magazynowych oraz Zapisów wyceny zostało ujednolicone z sortowaniem Zapisów księgi zapasów, czyli najnowsze zapisy będą się domyślnie wyświetlały na górze widoku; na widoku Zapisów magazynowych pole Kod lokalizacji jest domyślnie widoczne; na widoku Zapisów magazynowych dodane zostały akcje otwarcia kartotek informacyjnych dla Nr seryjnego, Nr partii, Nr paczki, kartoteki te otwierają się również po kliknięciu na wartość danego pola.
 • Ulepszona strona zawartości pojemnika – strona Zawartość pojemnika zastępuje stronę Zawartość pojemnika zapasu, aby ujednolicić sposób pracy oraz umożliwić wyświetlanie większej ilości informacji na stronie; możliwe jest dodanie więcej pól do widoku przy użyciu personalizacji; ilość możliwych działań na widoku jest już taka sama niezależnie od tego czy na stronę wchodzimy poprzez listę pojemników, listę zapasów czy kartotekę zapasu.
 • Automatyczne uzupełnianie szczegółów śledzenia w dokumentach magazynowych – po wyborze numerów seryjnych, partii lub paczki na wierszach z typem akcji Podjęcie, system zaktualizuje szczegóły śledzenia również w powiązanym wierszu z typem akcji Umieszczenie. Identyfikowanie wiersza powiązanego bazuje na pasujących wartościach: Nr zapasu, Kodu wariantu, Wiersza dokumentu źródłowego oraz Ilości.
 • Nr paczki dostępny na wydruku listy inwentaryzacji – wydruk Listy inwentaryzacji z poziomu Dziennika inwentaryzacji z zaznaczeniem opcji Pokaż numery śledzenia będzie zawierał informację o numerach seryjnych, numerach partii, a teraz również numerach paczek.

Należy pamiętać, że funkcjonalność śledzenia paczek w funkcjonalności rezerwacji i śledzenia zapasu musi być włączona w pozycji Aktualizacja funkcji: możliwość śledzenia wg numeru paczki w systemie rezerwacji i śledzenia w Zarządzaniu funkcjami.

Możliwość korzystania z funkcji magazynu zaawansowanego bez bezp. odłożenia i pobrania

Do tej pory nie można było skonfigurować dowolnego magazynu (lokalizacji) do używania funkcji dostępnych tylko dla w pełni zaawansowanych magazynów, tj. z włączoną opcją Bezp. odłożenie i pobranie. Od tego wydania kilka z tych funkcji można już użyć dla wszystkich lokalizacji, nawet w scenariuszach uproszczonego zarządzania magazynem.

Udostępnione funkcje, niezależne już od opcji Bezp. odłożenia i pobrania:

 • Strefy,
 • Arkusz przesunięć,
 • Funkcja obliczania uzupełnienia pojemnika (replenishment na pojemnikach),
 • Polityki pojemności pojemników,
 • Sprawdzanie klasy magazynu,
 • Specjalne wyposażenie na dokumentach magazynowych.

Użycie kont statystycznych do księgowania dodatkowych danych do raportów finansowych

W tym wydaniu dodana zostanie funkcjonlaność Kont statystycznych jako narzędzia do znacznie wydajniejszego zbierania danych dodatkowych do analiz biznesowych czy finansowych. Konta statystyczne mogą uzupełniać dane rejestrowane w księdze głównej o dodatkowe metryki statystyczne. Funkcjonalność umożliwia zdefiniowanie wartości statystycznych i rejestrowanie ich w osobnym dzienniku, aby potem można było użyć ich jako dodatkowej miary w analizie danych.

Przykładem użycia może być chęć rejestrowania zużytych kWh energii jako informację dodatkową do zaksięgowanej w K/G transakcji faktury zakupu za energię elektryczną. Z zapisów K/G nie jesteśmy w stanie uzyskać informacji o faktycznej ilości zużytego prądu – mamy tam informacje jedynie kwotowe. Po zaksięgowaniu faktury zakupu możemy teraz zarejestrować dodatkową miarę statystyczną (nawet pod tym samym numerem dokumentu) w nowym Dzienniku kont statystycznych.

Informacje zarejestrowane na kontach statystycznych możemy wykorzystać w Raportach finansowych (dawna funkcjonalnosć arkuszy kont), które obsługują nowe źródło informacji, czy we własnych raportach lub w raportowaniu dla Power BI.

Synchronizacja zwrotów i reklamacji z Shopify

Zestaw danych, które connector z Shopify synchronizuje z Business Central został rozszerzony o wszystkie zwroty i reklamacje zarejestrowane poprzez Shopify Admin lub Shopify POS, dzięki czemu bieżąca kontrola finansów i poziomu zapasów w Business Central będzie znacznie łatwiejsza i bardziej precyzyjna.

Legislacja

Możliwość eksportu plików audytowych SAF-T

W tym wydaniu do wersji W1 została dodana możliwość eksportu danych księgowych/finansowych w formatach SIE (Standard Import and Export) oraz SAF-T (Standard Audit File for Tax), aczkolwiek rozszerzanie funkcjonlaności o kolejne formaty jest możliwe.

Obecne możliwości tej funkjonalności:

 • Ustawienie mapowania planu kont do kont standardu SIE lub SAF-T,
 • Mapowanie ustawień VAT do kodów VAT/podatkowych w SIE lub SAF-T,
 • Zarządznie wymiarami które mają być eksportowane do plików SIE lub SAF-T,
 • Ekpsortowanie plików SIE lub SAF-T zarówno bezpośrednio jak i przu użyciu Kolejki zleceń,
 • Importowanie plików w formacie SIE.

Źródło: https://learn.microsoft.com/

Dla wdrożeń u klientów w Polsce obowiązujący format plików JPK jest nadal wspierany przez rozszerzenie Polish Localization.

Funkcjonalność VAT-u niepodlegającego/częściowo podlegającego odliczeniu

W tym wydaniu do wersji W1 została dodana funkcjonalność pozwalająca na obsługę VAT-u niepodlegającego lub częściowo podlegającego odliczeniu.

Raportowanie i analiza danych

Analiza, grupowanie w tabeli przestawnej na stronach typu lista

Użytkownicy będą w stanie analizować dane na stronach typu lista bezpośrednio w systemie bez konieczności otwierania strony w Excelu czy uruchamiania raportów. Możliwość analizy danych bezpośrednio na listach pozwala na realizację większej ilości zadań z mniejsza liczbą przełączeń pomiędzy aplikacjami.

Źródło: https://learn.microsoft.com/

Tryb analityczny na stronach typu lista pozwala na interakcję z danymi w wielu (nazywanych) zakładkach zamiast uruchamiania wielokrotnie raportów z różnymi opcjami i filtrami. Grupowanie danych oraz przestawianie daje możliwości porównywalne do funkcjonalności tabel przestawnych w programie Excel.

 

Źródło: https://learn.microsoft.com/

Interakcja z danymi poprzez zaznaczenie myszą wybranych komórek w kolumnie (liczbowych/kwotowych) pozwala na szybkie wyliczenie wartości statystycznych: średniej, ilości, minimalnej, maksymalnej oraz sumy.

Źródło: https://learn.microsoft.com/

Tryb analityczny będzie w tym wydaniu dostępny na ograniczonej ilości stron, ale wraz z kolejnymi wydaniami funkcjonalność ta będzie rozszerzana (prawdopodobnie na wszystkie strony, które będą wyznaczone jako możliwe do analizy).

Przełączenie strony w Tryb analityczny powoduje załadowanie wszystkich rekordów z listy do pamięci przeglądarki. Obecnie limit to około 100000 rekordów. Dla większych zestawów danych, konieczne jest filtrowanie widoku, aby ograniczyć liczbę rekordów do analizy. Microsoft pracuje nad rozszerzeniem lub zniesieniem tego limitu dla kolejnych wersji.

Integracja z platformą Microsoft 365

Ulepszenia kart adaptacyjnych w Teamsach

Wprowadzona w poprzednim wydaniu możliwość udostępniania kart Business Central w aplikacji Teams, w tym wydaniu otrzymuje znaczące ulepszenia w działaniu:

 • Brak dodatkowych próśb o potwierdzenie poświadczeń; gdy użytkownik Business Central udostępnia wiadomość zawierającą kartę Business Central, widok używa bieżących poświadczeń użytkownika Teams do zalogowania się do Business Central,
 • Błędy dostępu wynikające np. z braku uprawnień do rekordu lub środowiska jest teraz lepiej zintegrowana ze środowiskiem aplikacji Teams, przez co błędy te są lepiej obsługiwane i wyświetlane użytkownikowi,
 • Miniatura obrazu powiązanego do rekordu zajmuje teraz mniej miejsca na udstoępnionej karcie pozwalając na wyświetlenie więcej otaczającej zawartości (tekstu); sam układ graficzny karty również został ulepszony,
 • Nowa strona z ustawieniami kart pozwala administratorom na konfigurowanie kart dla danego środowiska, co przekłada się na zwiększone bezpieczeństwo informacji.

Integracja z Power Platform

Możliwość użycia zdarzeń biznesowych do powiadamiania lub wyzwalania zewnętrznych systemów

Podczas tworzenia przepływów w Power Automate lub Power Apps, od najnowszego wydania będzie możliwość określania zdarzeń przy użyciu listy zdarzeń biznesowych, dzięki czemu w łatwiejszy i bardziej intuicyjny sposób będzie można wskazać zależności pomiędzy przepływem i jego kolejnymi krokami, a operacjami w procesie biznesowym w Business Central.

Szablony przepływów Power Automate oraz aplikacji Power Apps

Łatwość w rozpoczęciu pracy z Power Automate oraz Power Apps w połączeniu z Business Central jest kluczowa, aby przekonać do tej integracji partnerów i twórców aplikacji, którzy są nowi w tym obszarze.

 • Power Apps – Kilka nowych przykładowych aplikacji przedstawiających w jaki sposób aplikacja może uzyskać dostęp do danych z Business Central oraz w jaki sposób aplikacja może uzupełnić scenariusze biznesowe zostało dodanych do galerii przykładów dostępnych na GitHubie. Partnerzy mogą łatwo otrzymać dostęp do tych aplikacji i dodać je do wybranego środowiska Dataverse. Przykłady są uzupełnione o instrukcje w jaki sposób je ustawić, połączyć i ich używać.
 • Power Automate – Do galerii przykłądowych przepływów, która jest teraz dostępna bezpośrednio z poziomu Business Central, dodano kilka nowych szablonów do natychmiastowego uruchomienia przepływów obsługiwanych przez Power Automate. Dzięki temu łatwiej zainspirować się istniejącymi przepływami i rozpocząć tworzenie własnych przepływów automatyzacji dla procesów biznesowych w Business Central.

Możliwości connectora Power Platform

Od najnowszego wydania connector do Power Platform obsługuje możliwość łatwego przenoszenia zbudowanych aplikacji Power Apps lub utworzonych przepływów Power Automate pomiędzy środowiskami i firmami Business Central.

Użycie Power Automate do wysyłania kart adaptacyjnych lub łącz do rekordu Business Central

Ulepszone w tym wydaniu karty adaptacyjne Business Central w aplikacji Teams mogą być tworzone i wysyłane przez przepływy utworzone w Power Automate. Przepływy Power Automate mogą wyzwalać wysłanie kart Business Central i/lub linków do powiązanego rekordu w Business Central do określonego zespołu lub chatu w aplikacji Teams.

Nowe przepływy akceptacji z szablonami Power Automate

Klienci Business Central online, którzy chcieliby użyć Power Automate do uruchaminia przepływów akceptacji, będą mieli uproszczoną ścieżkę konfiguracji. Niektóre akcje przepływów akceptacji zostały poprawione. Dodanych zostało również wiele szablonó do wyboru dla każdego typu dokumentu. Użytkownicy Business Central mogą teraz korzystać z dodatkowych zalet przepływów akceptacji realizowanych przez Power Automate:

 • Definiowanie przepływów akceptacji powiązanych z wybranym środowiskiem i firmą Business Central,
 • Zatwierdzanie dokumentów na urządzeniach mobilnych,
 • Zatwierdzanie dokumentów w aplikacji Teams,
 • Wsparcie dla łańcucha osób akceptujących oraz dodatkowych informacji wejściowych w trakcie przepływu.

Przepływ akceptacji z użyciem Power Automate

Źródło: https://learn.microsoft.com/

Obsługa interfejsu

Kopiowanie i wklejanie hiperłącza do strony w Business Central z tytułem

Skopiowanie adresu do aktualnie otwartej strony w Business Central oraz wklejenie adresu do dowolnej aplikacji wspierającej formatowanie tekstu (tj. wiadomość Outlook, chat w Teams, notatka w OneNote) spowoduje utworzenie linku o przyjaznym użytkownikom tytule.

Dodawanie istnijących pól tabeli do stron

Zapowiedziana została zmiana, która umożliwi dodawanie, w trybach personalizacji lub konfiguracji (dla wszystkich użytkowników w danej roli) do stron dowolnego pola dostępnego w tabeli źródłowej (a nie tylko pola dodane, ale ustawione domyślnie jako niewidoczne). Pole nie będzie musiało być w ogóle dodane przez programistę do danej strony.

Udostępnienie tej zmiany odbędzie się w jednej z późniejszych aktualizacji CU, planowanej na czerwiec 2023 r.

Dodawanie załączników metodą “przeciągnij i upuść”

W tym wydaniu dodana zostaje możliwość dodawania załączników intuicyjną metodą “przeciągnij i upuść”. Nie jest już wymagane używanie przeglądania i eksploracji plików w na dysku twardym celem wskazania pliku do załączenia.

Okno dodawania załączników metodą "przeciągnij i upuść"

Źródło: https://learn.microsoft.com/

Implementacja mechanizmu “przeciągnij i upuść” nie wymaga żadnych dodatkowych czynności od programistów – jest on natywny dla wszystkich miejsc wyświetlających załączniki do powiązanego rekordu.

Skróty klawiszowe do akcji strony oraz menu nawigacji

Dodane zostały skróty klawiszowe do obsługi menu nawigacji. Po wciśnięciu klawisza Alt w kliencie Business Central pojawiają się wskaźniki klawisza, który może wywołąć daną pozycję menu nawigacyjnego. Sekwencja kolejno naciśniętych klawiszy może uruchomić daną akcję z menu bez opuszczania elementu na którym użytkownik w danym momencie jest skupiony.

Źródło: https://learn.microsoft.com/

 

Zoptymalizowany pasek akcji na wszystkich stronach

Zmiana organizacji paska akcji w poprzednim wydaniu, w wydaniu obecnym została zoptymalizowana na wszystkich stronach systemu poprzez wypromowanie odpowiednich akcji, a także organizację akcji w grupach w celu łatwiejszej obsługi i bardziej intuicyjnej organizacji akcji.

Możliwość personalizacji akcji dla wierszy dokumentu

Możliwość personalizacji akcji dla wierszy dokumentu zostało ulepszone. Możliwe jest przeciąganie akcji pomiędzy grupami, a także wyciąganie akcji przed grupę, aby dana akcja była dostępna bezpośrednio z paska akcji wierszy.

Źródło: https://learn.microsoft.com/

Funkcja do czyszczenia personalizacji została uzupełniona o opcję czyszczenia zmian tylko dla akcji (pozostawiając zmiany dot. pól i kolumn bez zmian).

Poprawione wyrównanie nagłówków na stronach statystyk

Poprawiona czytelność stron ze statystykami poprzez poprawione wyrównanie nagłówków pól statystycznych. Nagłówek dla kolumny których wartości są liczbowe (wyrównane domyślnie do prawej), również będzie wyrównany do prawej strony.

Źródło: https://learn.microsoft.com/

Akcje pozwalające na pozbycie się przyczyny błędu

W tym wydaniu komunikaty błędów mogą być uzupełnione o przyciski pozwalające na pomoc w pozbyciu się/usunięcie przyczyny błędu.

Źródło: https://learn.microsoft.com/

Dodatkowo, komunikaty błędu zostały wyposażone w łącze do skopiowania szczegółów błędu do schowka. Szczegóły błędy zawierają treść ostatnich błędów oraz informacje techniczne na temat powstałego błędu, które pozwolą administratorom lub Partnerom na lepszą identyfikację przyczyny problemu.

Źródło: https://learn.microsoft.com/

Zarządzanie i administracja

Uruchamianie kolejki zleceń utworzonej przez administratora delegowanego

Na etapie wdrożenia, klienci udostępniają swoje środowisko partnerom przy użyciu roli administratora delegowanego. W sytuacji gdy Partnerzy, na etapie parametryzacji systemu utworzą Kolejki zleceń, system będzie próbował uruchamiać je na użytkowniku administratora delegowanego, który po etapie wdrożenia może utracić uprawnienia. Wówczas taka kolejka przestanie się uruchamiać, co może mieć negatywny wpływ na płynność procesów biznesowych.

Aby zapobiec takiej sytuacji dodany został szablon przepływu pracy kolejki zleceń. Uruchomiony, skorzysta ze standardowego silnika Business Central do przepływów akceptacji dla każdego nowego Zapisu kolejki zleceń.

Źródło: https://learn.microsoft.com/

Po odpowiedniej konfiguracji osoby akceptującej spośród pracowników firmy, gdy Partner w roli administratora delegowanego utworzy nową kolejkę, będzie konieczność akceptacji jej przez wskazaną osobę akceptującą (posiadającą licencję). Po akceptacji Kolejka zleceń otrzyma identyfikator użytkownika osoby, która zaakceptowała, zatem system będzie uruchamiał ją przy użyciu użytkownika licencjonowanego.

Ulepszony przegląd stanu migracji do chmury

Szczegóły stanu migracji do chmury w aplikacji Business Central uzyskają więcej danych – błędy migracji będą łatwiej dostępne, ostrzeżenia będą miały trafniej zdefiniowane opisy, a administratorzy i Partnerzy będą w stanie sprawdzić, które dane zostały przeniesione, nadpisane lub pominięte.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników przy użyciu grup zabezpieczeń

Pojawiła się możliwość wykorzystania grup zabezpieczeń z Azure AD do zarządzania uprawnieniami użytkowników w Business Central. Po włączeniu tej opcji w Zarządzaniu funkcjami możliwe staje się zdefiniowanie Grup zabezpieczeń w Business Central, zmapowanie ich do grup zabezpieczeń Azure AD, a następnie przypisanie im zestawów uprawnień oraz użytkowników w analogiczny sposób jak to się robi przy Grupach użytkowników.

Ulepszone zarządzanie rozszerzeniami

Udostępniona została możliwość indywidualnej aktualizacji zainstalowanych rozszerzeń w środowisku z poziomu strony App Management dostępnej w Business Central admin center. Możliwe będzie określenie kiedy aktualizacje dla rozszerzeń powinny być instalowane automatycznie. Dodana została również możliwość aktualizacji wszystkich rozszerzeń.

Włączanie i wyłącznie tabel z migracji do chmury

Możliwe jest uwzględnienie lub wykluczenie określonych tabel z migracji do chmury (o ile tabele są dostępne z poziomu kodu AL oraz nie zostały oznaczone jako wewnętrzne lub tylko dla on-premises).

Przenoszenie środowiska pomiędzy dzierżawcami Azure AD

Od tego wydania, operację przenoszenia środowiska pomiędzy dzierżawcami Azure AD będzie można zlecić samodzielnie przez osoby w roli Internal administrator.

Development

AL Explorer oraz AL Home w rozszerzeniu AL dla Visual Studio Code

Rozszerzenie języka AL dla środowiska programistycznego Visual Studio Code zostało wzbogacone o funkcjonalności:

 • AL Explorer – Przeglądarka AL wyświetla listę obiektów z możliwością wyszukiwania, filtrowania, oznaczania zakładkami. Możliwe jest wyświetlenie kodu źródłowego dostępnych obiektów, niezależnie czy to w celu programowania, odczytu w celu zrozumienia czy też dodania punktów przerwań jako części debuggowania. Przeglądarka umożliwia również przeglądanie zdarzeń (eventów), API oraz rozszerzalnych obiektów Enum.

Źródło: https://learn.microsoft.com/

 • AL Home – Nowa strona startowa jako nowy kanał komunikacji ze społecznością pozwalają działowi Business Central R&D w Microsoft na udostępnianie nowinek, najlepszych praktyk, informacji o nadchodzących wydarzeniach, pilnych komunikatów i statusów usług, zawartości do nauki i innych zasobów dla użytkowników rozszerzenia języka AL.

Źródło: https://learn.microsoft.com/

Poprawione wykorzystanie zasobów przez kompilator i szybsza analiza kodu

Programiści AL mogą zauważyć znaczącą poprawę responsywności środowiska programowania w AL. Kompilator AL został zoptymalizowany pod kątem wykorzystania zasobów maszyny. Aktualizacja frameworka analizy kodu skutkować będzie szybszą reakcją przy użyciu AL cops.

Możliwość dodawania tytułu oraz akcji do komunikatów błędu

Programiści mogą dodać właściwość Title do komunikatów błędów, aby lepiej opisać źródło problemu dla użytkownika. Ponadto do komunikatu błędu można dodać maksymalnie do trzech przycisków akcji, które pozwolą użytkownikom pozbyć się źródła błędu, usunąć je lub obejść.

Kontrola zachowania blokad bazy danych

Blokowanie tabel bazy danych to jeden z głównych źródeł problemów z wydajnością. Mniejsza ilość blokad w kodzie AL będzie skutkowała wzrostem wydajności systemu dla użytkowników.

W tym wydaniu dodany zostaje mechanizm izolacji odczytu rekordów z tabeli. Domyślnie Business Central samemu określa poziom izolacji użyty do zapytań bazy danych. Teraz jednak programista AL może kontrolować poziom izolacji na indywidualnych instancjach odczytu rekordów przy użyciu nowej metody ReadIsolation.

Możliwość określenia ustawień regionalnych dla danego raportu

Do czasu tego wydania, format dat czy liczb był zależny od ustawień klienta dla regionu i nie było możliwości aby determinować ustawienia regionalne na poziomie poszczególnego raportu. W tym wydaniu dodana została możliwość definiowania ustawień regionalnych przez administratora na poszczególnym raporcie oraz możliwość nadpisywania tych ustawień przez użytkowników w chwili uruchomienia danego raportu (w karcie skróconej Zaawansowane w opcjach raportu).

Rozszerzenie funkcjonalności AL-Go for GitHub – rozwiązania DevOps dla partnerów

Funkcjonalność AL-Go for GitHub została rozszerzona w tym wydaniu o następujace możliwości:

 • Analiza pokrycia kodu testami automatycznymi,
 • Weryfikacja kompatybilności z nadchodzącymi wydaniami Business Central oraz rozszerzeniami zależnymi,
 • Wsparcie dla środowisk programistycznych Docker hostowanych w Azure,
 • Wsparcie dla zmiennych GitHub,
 • Poprawki wydajności,
 • Poprawki strategii branch-ów,
 • Poprawki procesu pull-request-ów,
 • Lepsze wsparcie dla wielu projektów.

Bardziej szczegółowe dane o przyczynach błędów walidacji rozszerzenia

Podczas aktualizacji systemu Business Central online błędy wynikające z braku kompatybilności rozszerzeń z nową wersją będą teraz lepiej opisane i będą zawierały więcej szczegółów na temat rozszerzeń niekompatybilnych.

Możliwość podpięcia debuggera do aktywnej lub następnej sesji

W tym wydaniu dodana zostaje możliwość podpięcia debuggera do wskazanej sesji użytkownika przy użyciu zmiennej sessionId oraz zmiennej userId w konfiguracji pliku launch.json.

Możliwość utworzenia trybu próbnego dla rozszerzeń publikowanych w AppSource

Obecne wydanie daje możliwość partnerom ISV na utworzenie trybu próbnego dla rozszerzeń publikowanych w AppSource. Tryb próbny rozszerzenia udostępniony wybranym klientom da możliwość przetestowania nowej wersji rozwiązania przez klientów z możliwością przekazania partnerowi opinii na temat użycia wersji próbnej.

Platforma systemu

Możliwość ustawienia różnych trybów sortowania bazy danych i aplikacji

Do tej pory tryb sortowania i porównywania ciągów (COLLATION) dla bazy danych i serwera aplikacji Business Central musiał być taki sam. Wraz z tym wydaniem istnieje możliwość zdefiniowania innego trybu sortowania i porównywania ciągów dla bazy danych i serwera aplikacji Business Central (NST).

Serwer aplikacji Business Central zaktualizowany do .NET 6

Serwer Business Central działa teraz na silniku Microsoft .NET 6, co poprawi wydajność i zużycie zasobów podczas każdego wykonania kodu AL. Aktualizacja z .NET Framework 4.8 na .NET 6 pozwoliła na osiągnięcie wzrostu wydajności 30% dla wykonywania kodu AL.

Nowe zdarzenia i dane telemetrii

Funkcjonalność telemetrii dla Business Central została uzupełniona o nowe zdarzenia (event’y) oraz dane które mogą być wysyłane do telemetrii m.in. z obszarów przychodzących i wychodzących wywołań web-services, metod kodu AL, których przetwarzanie jest zbyt długie czy komunikatów błędów.

Szybsze zapytania OData

Cześć serwera Business Central odpowiedzialna za obsługę, generowanie i wykonywanie zapytań OData została zoptymalizowana, przez co w tym wydaniu zauważalnie wzrosła przepustowość zapytań na minutę. O 40% wzrosła szybkość otwarcia nowej sesji OData i czas do uruchomienia logiki zapytania. Otwarcie sesji OData nie wywołuje eventu OnOpenCompany przy dostępie do metadanych.

Artykuł powstał na podstawie materiałów na platformie Microsoft Learn.
Opracował: Marcin Karpacz

 • Pełna lista planowanych aktualizacji jest dostępna na platformie Microsoft Learn: tutaj.
 • Poza powyższym godnym uwagi źródłem do pozyskania informacji na temat nowości zaproponowanych przez Microsoft jest materiał video „Microsoft Business Applications Launch Event”. Nagranie można zobaczyć tutaj.