Funkcjonalności

 • Odświeżanie i modelowanie danych w ustalonych przedziałach czasowych;
 • Automatyczna dystrybucja raportów;
 • Konsolidacja informacji (łączenie informacji z różnych źródeł);
 • Zaawansowane raporty i analizy business intelligence;
 • Generowanie atrakcyjnych dashboardów w zaledwie kilka minut;
 • Kostki OLAP;
 • Gotowe szablony raportów;
 • Hurtownia Danych;

KLUCZOWE FUNKCJONALNOŚCI

Raporty na podstawie danych z systemu Microsoft Dynamics
 • Tworzenie raportów w czasie rzeczywistym.
 • Konsolidacja oraz modelowanie danych wielu organizacji.
 • Sprawozdania finansowe.
 • Dashboardy i raporty (20+ gotowych raportów).
 • Zintegrowane funkcjonalności Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV).
 • FlowField, FlowFilter.
Rozwiązania Business Inteligence dla systemów Dynamics
 • Dashboardy i raporty (45+ gotowych raportów).
 • Tworzenie raportów i analiz z kilku baz danych.
 • Automatyczne planowanie raportów i dystrybucja danych.
 • Formatowanie i projektowanie raportów.
 • Snippets – schowek przechowujący funkcje z Excela.
 • Kreator tworzenia raportów.
 • Zaawansowane wymiary.

POZNAJ KORZYŚCI NARZĘDZI BUSINNESS INTELLIGENCE

Podejmowanie decyzji na podstawie wiarygodnych analiz

Wygodny dostęp do danych za pomocą intuicyjnego narzędzia analityczngo

Praca w znanym środowisku Microsoft Excel

Umiejętność programowania nie jest potrzebna

Instalacja oprogramowania BI zajmuje tylko 1 dzień

Bez ręcznego kopiowania i wklejania danych

Kontakt