26.06.2023

Obsługa paragonów fiskalnych w Dynamics 365 Business Central

Przedstawiamy nasze rozwiązanie, które umożliwia obsługę funkcjonalności paragonów fiskalnych w polskiej lokalizacji. Działa ono z modułem polskiej lokalizacji (w zakresie właściwej ewidencji w rejestrze VAT oraz generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego).

Jakie są założenia prawne?

 • Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych najczęściej podlega ewidencjonowaniu na drukarce fiskalnej.
 • „Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących”.
 • Dodatkowo wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020r. obowiązkowo składają JPK_VAT z deklaracją.

Jakie są wymagania techniczne? 

 • Komunikacja z drukarką fiskalną w pełni opiera się na protokole Posnet.
 • Moduł komunikacji w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central daje możliwość połączenia z wieloma drukarkami fiskalnymi.
 • W celu ułatwienia użytkowania przygotowany został przez nas panel interpretacji komunikatów z drukarki fiskalnej oraz rejestr błędów.

Jakie ustawienia są dostępne w module sprzedaży fiskalnej? 

 • Seria numeracji paragonów – osobna seria numeracji zaksięgowanych paragonów fiskalnych oznaczonych jako sprzedaż fiskalna.
 • Seria numeracji RO – seria numeracji dla raportu okresowego generowanego cyklicznie.
 • Faktura uproszczona – pole umożliwiające wprowadzenie wartości do jakiej system interpretuje sprzedaż fiskalną jako fakturę uproszczoną. Domyślna wartość to 450,00. Zaksięgowane dokumenty sprzedaży fiskalnej z podanym numerem NIP system uwzględnia jako „faktura uproszczona”.
 • Zawsze drukuj paragon fiskalny – ta opcja zawsze wymusi wydruk paragonu fiskalnego na urządzeniu fiskalnym przy księgowaniu dokumentu sprzedaży oznaczonego jako „sprzedaż fiskalna”.
 • Sprawdź podatnika VAT przy księgowaniu – umożliwia weryfikację statusu podatnika VAT po numerze NIP w momencie księgowania dokumentu oraz zatrzymanie procesu księgowania w przypadku, gdy podatnik nie jest aktywny.
 • Widok „Domyślna sprzedaż fiskalna” umożliwia ustawienie automatycznego oznaczania dokumentów sprzedaży jako sprzedaż fiskalna według: centrum kompetencyjnego oraz grupy księgowej nabywcy.
 • Na kartotece nabywcy jest możliwość oznaczenia domyślnej opcji sprzedaży fiskalnej.

Dla kogo dedykowany jest moduł sprzedaży fiskalnej? 

Moduł fiskalny jest dedykowany głównie przedsiębiorcom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy są zobowiązani do rozliczania podatków i spełniania wymogów prawnych związanych z ich działalnością.