01.12.2017

Pierwsza aplikacja utworzona za pomocą PowerApps

Czym jest Microsoft PowerApps?
PowerApps jest rozwiązaniem pozwalającym na tworzenie aplikacji biznesowych. Platforma ta wyróżnia się prostotą w użytkowaniu w stosunku do najpopularniejszych środowisk programistycznych. Microsoft określa PowerApps jako zbiór usług oprogramowania i aplikacji, które współpracując ze sobą, gruntownie zmieniają i znacząco przyspieszają tworzenie niestandardowych aplikacji biznesowych i ich udostępnianie.

Na pierwszy rzut oka, najbardziej charakterystyczna dla PowerApps jest możliwość utworzenia aplikacji bez konieczności kodowania. Jednak Microsoft może się pochwalić wieloma innymi zaletami do których możemy zaliczyć między innymi:

– rozbudowana możliwość łączenia z innymi usługami np. Excel, SharePoint, Dynamics 365, SQL Server, OneDrive;

– innowacyjna usługa edycji, tworzenia i synchronizacji danych: Common Data
Usługa Common Data Service ułatwia integrowanie danych biznesowych z wielu źródeł. Usługa ta zawiera wspólny model danych, składający się z wielu jednostek, które są wspólne dla różnych aplikacji i procesów biznesowych. Usługa przechowuje dane w sposób skalowalny i niezawodny.

– wykorzystanie chmury podczas całego procesu tworzenia aplikacji;

– możliwość publikacji aplikacji dla użytkowników w obrębie określonej organizacji bez potrzeby publikacji aplikacji w sklepie;

– tworzenie zaawansowanych aplikacji biznesowych łączących funkcje automatyzacji dostępne w Microsoft Flow i funkcje analizy usługi Power BI;

– utworzoną aplikację można uruchomić przez przeglądarkę lub na urządzeniach mobilnych z systemem Android, IOS i Windows.

Można wysnuć wniosek, że omawiana platforma została utworzona w odpowiedzi na potrzebę tworzenia aplikacji biznesowych wewnątrz organizacji, bez konieczności współpracy z zespołem programistów. Microsoft na swojej stronie internetowej określa dla kogo proponuje usługę PowerApps. Możemy przeczytać, że jest ona dedykowana „analitykom biznesowym i innym ekspertom w tworzeniu aplikacji przy użyciu posiadanych umiejętności”. Jednak podkreślono również że nie jest to jedyny typ użytkownika. Równie dobrze może posłużyć osobom, które „zawodowo zajmują się pisaniem kodu (profesjonalni deweloperzy)”, w celu tworzenia złożonych projektów w dogodniejszy sposób.

Podsumowując, to co powinno się nam kojarzyć z PowerApps to: usługi w chmurze, możliwość korzystania z różnych źródeł danych, szybkie tworzenie aplikacji, intuicyjność w działaniu.

Jak wygląda proces tworzenia aplikacji?
Tworzenie aplikacji i administrowanie nimi odbywa się za pomocą platformy PowerApps Studio. Dostęp do tego środowiska możemy uzyskać za pomocą aplikacji dla systemu Windows oraz poprzez witrynę web.powerapps.com. Utworzoną aplikację można uruchamiać z poziomu usługi Microsoft Dynamics 365 i na koncie Office 365 lub za pomocą aplikacji PowerApps Mobile (która jest dostępna dla urządzeń mobilnych z systemem Windows, Android, IOS).
Przyjrzyjmy się interfejsowi PowerApps Studio. W mojej opinii interfejs jest mocno uproszczony w stosunku do rozbudowanego środowiska jakim jest Visual Studio. Elementem wartym odnotowania jest pasek formuły znany z programu Excel. Ponadto, Microsoft zaznacza że przechodzenie pomiędzy ekranami odbywa się za pomocą wstążki podobnie jak przechodzenie pomiędzy slajdami w programie PowerPoint.

Rys. 1: Interfejs użytkownika w aplikacji PowerApps Studio

Pierwsza aplikacja utworzona za pomocą PowerApps
Po tym krótkim spojrzeniu na interfejs użytkownika (rys. 1) przejdźmy do tzw. tutoriala opisującego proces tworzenia pierwszej aplikacji.
Po zainstalowaniu aplikacji PowerApps należy utworzyć nowy projekt.
Rys. 2: Tworzenie nowego projektu

Tak jak widać na powyższym zrzucie ekranu, PowerApps oferuje możliwość rozpoczęcia tworzenia aplikacji z wykorzystaniem danych pochodzących z różnych platform.
W omawianym przykładzie wybrano dane pochodzące z SharePoint.

Po połączeniu się z wybranym obiektem na SharePoincie generowana jest aplikacja składająca się z trzech ekranów. Zatem bardzo szybko uzyskujemy podstawowy model danych aplikacji pozwalający na ich przeglądanie, dodawanie oraz edycję. Do naszych zadań pozostaje dostosowanie kontrolek i wybór wyświetlanych danych zgodnie z przeznaczeniem aplikacji. W omawianym przykładzie wybrano dane o klientach wraz z danymi adresowymi. Widok ten ma charakter listy. Po kliknięciu na wybraną pozycję użytkownik przechodzi do szczegółowych informacji o kliencie, w tym wypadku widok przyjmuje postać formularza.

Rys. 3 Edycja właściwości kontrolek oraz wybór źródła danych.

Po skonfigurowaniu aplikacji zgodnie z naszymi potrzebami możemy przejść do dostosowania aplikacji pod kątem graficznym. Środowisko PowerApps Studio pozwala w intuicyjny sposób dopasować layout oraz dobrać odpowiedni motyw kolorystyczny.

Na tym etapie pozostaje nam już tylko opublikować aplikację. W tym celu wystarczy wprowadzić adresy e-mail osób będących w tej samej organizacji. Poza tym możemy szybko uruchomić nowo powstałą aplikację na urządzeniu mobilnym za pomocą dedykowanej aplikacji PowerApps Mobile


Rys. 4 Uruchomienie aplikacji za pomocą PowerApps Mobile

Rys. 5 Zrzut ekranu głównego aplikacji