24.09.2019

Polska funkcjonalność Bussiness Central / Polska wersja Business Central

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat polskiej lokalizacji przygotowanej dla Business Central.
Już od kilku miesięcy możemy korzystać z Polskiej wersji Business Central. Polska Funkcjonalność umożliwia prowadzenie księgowości oraz zarządzanie przedsiębiorstwem zgodnie z polskimi przepisami prawa.

Dostępna jest polska lokalizacja dla wersji on-premises oraz cloud. 
Polska Funkcjonalność w wersji cloud to aplikacja jest napisana w formie rozszerzenia (extentions). Jest dostępna jako dwa osobne dodatki. Jeden z nich jest odpowiedzialny za przystosowanie BC do polskich warunków prawnych, natomiast drugi służy do przetłumaczenia BC na język polski.
Przetłumaczenie systemu na język polski pozwala przełączać się pomiędzy różnymi wersjami językowymi. Dzięki czemu użytkownik może płynnie pracować np. używając dwóch wersji językowych.
Wartym odnotowania jest fakt że język polski wspiera moduły zawarte w pakiecie Essentials jak i Premium.  Ponadto, nie trzeba się martwić o późniejsze aktualizacje, gdyż autorzy zapewniają przeprowadzanie aktualizacji zgodnie z harmonogramem aktualizacji przyjętym dla podstawowej wersji Business Central.

Polska Funkcjonalność on-premise składa się z jednego modułu zawierającego zarówno język oraz funkcjonalności. Obecnie jest dostępna w tradycyjnej wersji C/AL.

Nie wątpliwie Polska Funkcjonalność jest niemal niezbędna do prowadzenia księgowości w systemie Business Central. Poniżej wypisano Polskie Funkcje za które jest odpowiedzialna polska wersja:

  • Opis księgowania
  • Import kursów wymiany NBP, korygowanie kursów wymiany, rejestry korekt kursów wymiany.
  • Roczny plan amortyzacji i dokument amortyzacji.
  • Intrastat
  • Należności i zobowiązania (faktura sprzedaży, faktura korygująca, potwierdzenie sald nabywcy/dostawcy).
  • Podatek VAT
  • Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT, JPK_FA, JPK_KR, JPK_WB, JPK_MAG)
  • Analizy i raporty (np. zestawienie obrotów, Księga Główna itd.)

W przyszłości planowane jest wydanie osobnej aplikacji Bankowość Elektroniczna. Natomiast, Polska Funkcjonalność zostanie rozszerzona o kolejne funkcje m.in. MPP, białą listę podatników, noty korygujące, PKWiU oraz dodatkowe raporty z K/G.

Pełna lista funkcji dostępnych w polskiej funkcjonalności znajduje się tutaj.