24.09.2021

Polska lokalizacja – lista funkcjonalności

Dynamics 365 Business Central jest w pełni dostosowany do obowiązujących wymagań prawno-księgowych dzięki rozszerzeniu o nazwie Polska Funkcjonalność – Starter Pack. Dzięki aplikacji Polska Funkcjonalność system jest rozszerzony o szereg funkcjonalności charakterystycznych dla prowadzenia działalności w Polsce. Produkt jest certyfikowany przez Microsoft i z powodzeniem wykorzystywany przez wiele polskich przedsiębiorstw.

Księga główna

 • Opis księgowania – opisywanie księgowych transakcji dla dokumentów sprzedaży, zakupu oraz dokumentów serwisowych.
 • Rejestry korekt kursów wymiany – korygowanie kursów wymiany oraz dostęp do historii korekt.
 • Konfiguracja usługi pobierania kursów walut NBP – pobieranie właściwych kursów z NBP za pomocą Web API.

Obsługa podatku VAT

 • Rejestr VAT – pełna obsługa kalkulacji należnej kwoty podatku VAT należnego oraz naliczonego w danym okresie.
 • Obsługa różnych stawek podatku VAT.
 • Data obowiązku VAT – przypisywanie transakcji do wybranego okresu rozliczeniowego.
 • Przełożony VAT – obsługa zawieszenia podatku VAT na okres pomiędzy wystawieniem faktury korygującej a potwierdzeniem otrzymania faktury przez odbiorcę.
 • Uzgodnienie VAT przed rozliczeniem z urzędem skarbowym.
 • Pełna kontrola nad rozliczeniami: między innymi przeliczenie VAT z odwrotnego obciążenia, pominięcie wybranej ewidencji itd.

Obsługa zobowiązań i należności

 • Możliwość pobierania danych o kontrahentach z serwisów rządowych, między innymi w oparciu o bazę internetową Regon.
 • Tworzenie faktur zgodnie z wszystkimi ustawowymi wymaganiami.
 • Możliwość tworzenia faktury korygującej. Jedna faktura korygująca może dotyczyć kilku faktur sprzedaży.
 • Potwierdzanie sald na koniec roku obrachunkowego.
 • Wygenerowanie zestawienia należności.
 • Dodanie numeru BDO.
 • Obsługa mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

Obsługa środków trwałych i zapasów

 • Wykonanie rocznego planu amortyzacji.
 • Przekazywanie organom celnym informacji o obrocie w ramach deklaracji Intrastat w formie pliku XML.
 • Funkcjonalności wspomagające wykonanie inwentaryzacji. Wykonanie dokumentu potwierdzającego dokonanie inwentaryzacji.
 • Klasyfikacja środków trwałych.
 • Zwiększenie wartości środka trwałego na fakturze.
 • Przypisanie kodów PKWiU.

Analiza i raportowanie

 • Zestawienie obrotów.
 • Salda kont Księgi Głównej (saldo początkowe, obroty z wybranego okresu, saldo okresu, obroty narastająco, saldo w podziale na grupy księgowe).
 • Dziennik Księgi Głównej (zapisy Księgi głównej ujęte w porządku chronologicznym).
 • Rejestr Księgi głównej (dokument księgowy będący potwierdzeniem zaksięgowania wybranej transakcji).
 • Ponadto, szereg funkcjonalności pozwalających na generowanie szczegółowych analitycznych zestawień (definiowanie różnych filtrów).
 • Bilans próbny dotyczący konta bankowego.
 • Analiza wiekowania (należności lub zobowiązań).

Jednolity Plik Kontrolny

 • Generowanie plików JPK według zdefiniowanej struktury odpowiadającej aktualnymi wymaganiom prawnym (JPK_VAT, JPK_FA, JPK_WB, JPK_KR, JPK_MAG, JPK_7M/JPK_7K)
 • Rejestr eksportu plików: zapisanie wygenerowanych plików JPK w bazie z możliwością ponownego wyeksportowania.

Pełna lista funkcjonalności znajduje się tutaj