19.02.2020

Popularne skróty klawiaturowe służące do wyszukiwania i filtrowania

W niniejszym artykule opisujemy skróty klawiaturowe pomagające w szybkim wyszukiwaniu i filtrowaniu informacji w Business Central.

Jak wiadomo w Business Central użytkownicy mają do dyspozycji wiele kombinacji skrótów klawiaturowych. Poniżej prezentujemy najpopularniejsze skróty odnoszące się do wyszukiwania i filtrowania:

  • ALT + Q – otwiera główną wyszukiwarkę  „POWIEDZ MI CO CHCESZ ZROBIĆ”
  • F3 – przenosi do pola wyszukiwania
  • Shift + F3 – otwiera i zamyka okno filtrowania
  • Jeśli okienko służące do filtrowania nie jest otwarte, Ctrl + Shift  powoduje otworzenie okna i przenosi do pola wyszukiwania.
  • Jeśli okienko filtrów jest już otwarte, Ctrl + Shift zamyka je, ale nie usuwa żadnych dodanych filtrów.
  • Ctrl + Shift + Alt + F3 – powoduje zresetowanie ustawionych filtrów. Filtry wracają do domyślnych ustawień lub po prostu niefiltrowanego widoku.
  • Ctrl + Enter – przenosi kursor z okna filtrowania do listy.

Przykładowy scenariusz użycia powyższych skrótów klawiaturowych

Załóżmy, że chcemy znaleźć zamówienia sprzedaży, które mają datę wcześniejszą niż styczeń 2020 i pochodzą od określonego klienta. W tej sytuacji można wykonać następujące kroki:

1) SKRÓT KLAWIATUROWY ALT + Q, po czym wpisujemy Zamówienia sprzedaży.

2) Klikamy na listę Zamówienia sprzedaży

3) SKRÓT KLAWIATUROWY F3 – zostajemy przeniesieni do wyszukiwarki w której wpisujemy odpowiedni numer nabywcy.

4) SKRÓT KLAWIATUROWY SHIFT + ALT + F3 – otwiera się okno filtrowania w którym możemy wpisać odpowiednie dane filtrujące. W opisywanej sytuacji szukamy dokumentów z datą wcześniejszą niż 30.01.2020 w związku z czym należy wpisać >30.01.20„w polu filtra daty.

Pełna lista skrótów klawiaturowych na: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/keyboard-shortcuts 
 

Zobacz Business
Central na żywo