09.02.2024

Jakie są różnice pomiędzy wdrożeniem on-premises oraz cloud (SaaS)?

Jednym z dylematów, przed którym stają osoby decyzyjne planujące wdrożenie Dynamics 365 Business Central, jest wybór między wdrożeniem lokalnym (on-premises) a korzystaniem z wersji chmurowej (cloud). Zarówno wersja on-premises, jak i chmurowa, mają swoje zalety i ograniczenia, a wybór między nimi może mieć istotny wpływ na koszty, elastyczność i innowacyjność przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy porównanie obu opcji.

  On-Premise       SaaS/Cloud
Fizyczna serwerownia – środowisko        Wymagany zakup oraz konserwacja sprzętu (środ. produkcyjne oraz środ. testowe i developerskie). W ramach licencji klient otrzymuje środowisko produkcyjne oraz 3 środowiska testowe/developerskie. Brak fizycznej serwerowni u klienta.
Fizyczna serwerownia – backup

 

Wymagany zakup oraz konserwacja sprzętu na potrzeby backupu środowiska.

 

Fizyczna serwerownia – ciągłość pracy   We własnym zakresie należy zapewnić ciągłość pracy urządzeń (system zasilania awaryjnego, system klimatyzacji pomieszczeń technicznych, zabezpieczenia przeciwpożarowe, urządzenia sieciowe, redundancja środowiska). Odpowiednie zabezpieczenia zapewnione przez Microsoft w ramach abonamentu.
Fizyczna serwerownia – bezpieczeństwo              We własnym zakresie należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenia dot. dostępu do serwerów, systemu i baz danych oraz o zabezpieczenia antywirusowe.

 

Administracja/Support IT

 

Wymagany zespół wsparcia IT o szerokim zakresie kompetencji (w tym: serwery, sieć informatyczna, systemy operacyjne, serwery bazy danych MS SQL, systemy backupowe).

 

Wymagany stały monitoring środowiska i badanie kondycji działania systemów.

 

 

Licencje

 

Wymagany zakup licencji na systemy operacyjne, serwery SQL, pozostałe (np. ochrona antywirusowa, antyspamowa).
Aktualizacje środowiska – okienka serwisowe

 

Aktualizacje środowiska – okienka serwisowe.

 

Automatyczne aktualizacje wykonywane wg harmonogramu.
Upgrade Business Central

 

Ręczny, na żądanie klienta. Operacja podniesienia wersji wiąże się z wydzieleniem dodatkowych zasobów sprzętowych i systemowych oraz jest uzależniona od dostępności i kompetencji specjalistów IT.

 

Kopie bezpieczeństwa

 

Wymagane utrzymywanie własnego systemu zarządzania kopiami bezpieczeństwa.

 

Ciągła automatyczna archiwizacja danych zapewniona przez Microsoft w ramach abonamentu.
GDPR

 

Wymagane wdrożenie własnej polityki zgodności z GDPR (RODO).

 

 

Jakie argumenty przemawiają za skorzystaniem z wersji w chmurze? 

 • Wersja chmurowa charakteryzuje się bardziej elastycznym zarządzaniem ilością i rodzajem użytkowników – można dowolnie zwiększać lub zmniejszać ilość userów w zależności od potrzeb.
 • Możliwość rozszerzenia standardowych funkcjonalności Business Central dzięki aplikacjom dostępnym w ramach AppSource.
 • Automatyczne aktualizacje do najwyższej wersji Dynamics 365 Business Central.
 • Business Central w chmurze jest ściśle zintegrowany z różnymi rozwiązaniami Microsoft m.in. Office, Power BI, Sharepoint, Power Apps.
 • Brak konieczności ponoszenia kosztów oprogramowania Windows Serwer i bazy SQL – zawarta jest już w cenie subskrypcji D365 Business Central.
 • Brak zarządzania wewnętrznymi serwerami i sprzętem IT (brak konieczności posiadania sprzętu i usług administratora IT).
 • Brak usług instalacji oprogramowania na poszczególnych komputerach klienta (potrzebne jest tylko łącze internetowe i przeglądarka internetowa).
 • Za bezpieczeństwo danych odpowiada Microsoft – utrata i uszkodzenie danych jest bardzo mało prawdopodobne.
 • Dostępność do usług Microsoft gwarantuje na poziomie 99,9%. 
 • Kopie zapasowe tworzone są automatycznie, bez konieczności realizacji takich usług przez administratora IT.
 • Zamiast jednorazowego zakupu licencji, opłaty za Business Central w chmurze są rozlicznae miesięczne, elastycznie dostosowane do wykorzystywanej liczby użytkowników,