31.01.2017

Porównanie wersji Microsoft Dynamics NAV

Połączenie rewolucji z ewolucją – tak można krótko scharakteryzować drogę, którą przeszedł Microsoft Dynamics NAV od wersji 4.0 do najbardziej aktualnej 2017.

Poniżej przedstawiamy wybór najciekawszych funkcjonalności wraz z informacją, w której wersji zadebiutowały. Pełne zestawienie można pobrać pod tym adresem:

GENERAL FEATURES
4.0 5.0 2009 2013 13R2 2015 2016 2017
Embedded O365 Experience +
Item Attributes and Hierarchy +
Extensions + +
Workflow Templates + +
Currency Exchange Rates (possible links to various banks) + +
Optical Character Recognition (OCR) + +
Verified VAT Registration Number + + +
Microsoft Dynamics NAV for Phones and Tablets + + +
Single Sign On + + + +
Microsoft Dynamics NAV Web Client + + + + +
Multi-tier Architecture + + + + + +
FINANCIAL MANAGEMENT
4.0 5.0 2009 2013 13R2 2015 2016 2017
Posting Preview + +
Deferrals + +
Support for SEPA Credit Transfer and SEPA Direct Debit (od 2015) + + +
Reconciliation of Incoming and Outgoing Bank Transactions + + +
Cash Management + + + +
VAT Rate Change Tool + + + + +
New Dimension Set Entry Table + + + + +
Reversal of Journal Postings (Unapply) + + + + + + +
Inter-company postings + + + + + + + +
Fixed Assets + + + + + + + +
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
4.0 5.0 2009 2013 13R2 2015 2016 2017
Item Availability by Event + + + + +
Inventory Movements + + + + +
Assembly Management + + + + +
Pick + + + + + + + +
Price Management + + + + + + + +
Supply Planning + + + + + + + +
Costing + + + + + + + +
Item Tracking + + + + + + + +
SALES, MARKETING & JOBS
4.0 5.0 2009 2013 13R2 2015 2016 2017
Sales and Purchase Document Approval + + + + + + +
Jobs WIP Calculation Compliance + + + +
BUSINESS INTELLIGENCE AND REPORTING
4.0 5.0 2009 2013 13R2 2015 2016 2017
Embedded Power BI +
Excel Add-In for Ad-hoc Reporting + + + + +
Jet Reports Express for Microsoft Dynamics NAV + + + + + +
Open XML Integration + + + + + + +
Open Database Connectivity (ODBC) Driver + + + + + + + +
Na podstawie materiałów Microsoft.