31.01.2017

Porównanie wersji Microsoft Dynamics NAV

Połączenie rewolucji z ewolucją – tak można krótko scharakteryzować drogę, którą przeszedł Dynamics NAV od wersji 4.0 do najbardziej aktualnej 2017.

Poniżej przedstawiamy wybór najciekawszych funkcjonalności wraz z informacją, w której wersji zadebiutowały. Pełne zestawienie można pobrać pod tym adresem:

GENERAL FEATURES
4.05.02009201313R2201520162017
Embedded O365 Experience+
Item Attributes and Hierarchy+
Extensions++
Workflow Templates++
Currency Exchange Rates (possible links to various banks)++
Optical Character Recognition (OCR)++
Verified VAT Registration Number+++
Microsoft Dynamics NAV for Phones and Tablets+++
Single Sign On++++
Microsoft Dynamics NAV Web Client+++++
Multi-tier Architecture++++++
FINANCIAL MANAGEMENT
4.05.02009201313R2201520162017
Posting Preview++
Deferrals++
Support for SEPA Credit Transfer and SEPA Direct Debit (od 2015)+++
Reconciliation of Incoming and Outgoing Bank Transactions+++
Cash Management++++
VAT Rate Change Tool+++++
New Dimension Set Entry Table+++++
Reversal of Journal Postings (Unapply)+++++++
Inter-company postings++++++++
Fixed Assets++++++++
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
4.05.02009201313R2201520162017
Item Availability by Event+++++
Inventory Movements+++++
Assembly Management+++++
Pick++++++++
Price Management++++++++
Supply Planning++++++++
Costing++++++++
Item Tracking++++++++
SALES, MARKETING & JOBS
4.05.02009201313R2201520162017
Sales and Purchase Document Approval+++++++
Jobs WIP Calculation Compliance++++
BUSINESS INTELLIGENCE AND REPORTING
4.05.02009201313R2201520162017
Embedded Power BI+
Excel Add-In for Ad-hoc Reporting+++++
Jet Reports Express for Microsoft Dynamics NAV++++++
Open XML Integration+++++++
Open Database Connectivity (ODBC) Driver++++++++
Na podstawie materiałów Microsoft.