30.06.2017

Poznaj nasze rozwiązania, część 1: RENTAL (aktualizacja)

Przy okazji aktualizacji rozwiązania RENTAL do najnowszej wersji Dynamics NAV, powstała nowa funkcjonalność którą chcielibyśmy Państwu przedstawić, w tym artykule.

Spis funkcjonalny rozwiązania umów Rental:

 • Definiowanie rodzaju umowy (urządzenie, sprzęt, chiller) na podstawie oddziałów. Umowa zawiera szczegółowe informacje o najemcy, datach i terminie wynajmu, oddziale wynajmującym, warunkach płatności, miejscu użytkowania, osobie wynajmującej, odpowiedzialności stron, sposobie transportu, informacji serwisowych oraz danych specyficznych dla danego rodzaju wynajmu (urządzenie, sprzęt, chiller) – informacje te w dalszym procesie są mapowane na wydruk umowy.
 • Możliwość ustalania udziału procentowego inżynierów sprzedaży uczestniczących w procesie handlowym, informacja ta jest przekazywana dalej do momentu zaksięgowania faktury.
 • Walidowanie umowy pod kątem limitu kredytowego (możliwa jest jego akceptacja poprzez specjalne uprawnienia, bez akceptacji umowa jest blokowana w kluczowych miejscach), typu umowy (urządzenie, sprzęt, chiller), informacji o kaucji oraz protokołu zdawczo-odbiorczego.
 • Możliwe jest zamykanie oraz otwieranie umowy pomagające w procesie archiwizacji rekordów.
 • Dodawanie wierszy umowy – opis wykonywanych usług / wypożyczanego sprzętu / urządzeń – wiersze zawierają informacje o kwotach fakturowania, stawkach oraz czasie wynajmu (na podstawie czasu wynajmu przetwarzany jest okres fakturowanych dni).
 • Wynajem w okresie – jest powiązany z wierszami umowy, pozwala użytkownikowi na wskazanie dni, w których wynajmowany sprzęt będzie fakturowany – wskazania te są kumulowane na fakturze tworzonej w dalszym etapie. Dodatkowo wskazania są przeliczane poprzez formuły dat, możliwe do ustawienia na wierszach umowy, umożliwia to automatyczne przeliczenie części stawki dla poszczególnych dni fakturowanego okresu w opraciu o zmienność kalendarza.
 • Wskazywanie urządzeń do umowy – każda umowa posiada urządzenia wskazywane dla każdego fakturowanego wiersza, wybierając urządzenie użytkownik widzi tylko te, które są przypisane do jego oddziału i te, które obecnie nie są wynajęte. Urządzenie można wydać oraz przyjąć z powrotem na magazyn docelowy uzupełniając jego stan. Stany urządzeń również można przeglądać. Możliwe jest także ustalenie, do których umów przypisane są aktualnie wynajęte urządzenia , umożliwia to przejście do rekordu umowy, która zawiera szczegółowe informacje o statusie wynajmu.
 • Użytkownicy działu księgowości mają możliwość tworzenia ze środków trwałych urządzeń, które mogą być procesowane dalej przez użytkowników działu Rental.
 • Drukowanie protokołów zdawczo-odbiorczych – możliwe jest dodawanie szablonów protokołów oraz ich edycja/kopia poprzez Dynamics NAV, mogą z nich korzystać wszyscy użytkownicy. Szablony są zapisywane w formacie Microsoft Word.
 • Drukowanie umów – umowy są generowane do zmapowanego wcześniej szablonu programu Microsoft Word, każda umowa może posiadać indywidualnie zmodyfikowany szablon i być zmieniania dowolnie przez użytkowników poprzez modyfikację treści przypisanego szablonu umowy. Wszystkie informacje z rekordu umowy, wierszy umowy oraz przypisanych urządzeń są przekazywane do pliku Word. Wydruk oraz funkcjonalność umów została przygotowana w taki sposób, aby w zdecydowanej większości przypadków umowy nie trzeba było edytować.
 • Tworzenie faktury dla umowy – na podstawie wierszy umowy oraz fakturowanych pozycji okresu wynajmu generowana jest faktura sprzedaży, zawierająca wszystkie informacje potrzebne do zaksięgowania (skonsolidowane pozycje faktury, udział procentowy inżynierów sprzedaży etc.).
 • Użytkownicy działu Rental posiadają dedykowany widok, ograniczony do zakresu ich działań w systemie Dynamics NAV.