15.04.2016

Poznaj nasze rozwiązania, część 2: WOOD & FURNITURE

Wdrożenie Microsoft Dynamics NAV 2015 dla branży meblarskiej w 15 000 krokach
W ostatnich tygodniach Dynamics DC uruchomiło moduł produkcyjny systemu Dynamics NAV 2015 w firmie Sofa.com, która produkuje luksusowe sofy na zamówienie. Harmonogram projektu był bardzo napięty, klient oczekiwał uruchomienia systemu w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia prac. Samo to było ogromnym wyzwaniem, a jeśli wziąć pod uwagę obszerny zakres projektu (zamówienia produkcji, zarządzanie kompletacją, ogromna liczba kombinacji produktów – ok. 200 000, wydruki etykiet z kodami kreskowymi, zastosowanie przenośnych urządzeń skanujących, rejestrowanie kluczowych faz procesu produkcji), zrobienie tego w budżecie i  na czas bez kompromisów po stronie jakości graniczyło niemal z cudem.

Późnym wieczorem, w dniu w którym odbył się Go-Live, relaksowałem się przy wieczornej herbacie, kiedy zadzwonił mój telefon. Na wyświetlaczu pojawiła się wiadomość, że pobiłem nowy rekord! Tego dnia moja aplikacja z funkcją krokomierza zarejestrowała 15872 kroki (czyli ok. 12 km). Byłem szczerze zaskoczony, ale po chwili zastanowienia doszedłem do wniosku, że tak w istocie mogło być!

Faza wdrożenia projektu, a w szczególności uruchomienie systemu jest tą, z którą wiąże się najwięcej wyzwań. W ciągu kilku dni (a czasami jednego dnia), zespół projektowy musi zrealizować całą masę zadań. Jakikolwiek poślizg wywołany np. niespodziewaną awarią może doprowadzić do wywrócenia się całego projektu. Dla firm produkcyjnych GO-LIVE jest szczególnie ryzykowny, ponieważ oznacza zatrzymanie produkcji na ten czas. W naszym przypadku produkcja została zatrzymana na 2 dni. Celem było przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich produktów gotowych i produkcji w toku we wszystkich działach firmy, a następnie wprowadzenie tych danych do nowego systemu Dynamics NAV 2015. Dzięki temu że produkcja była zatrzymana, dane które mieliśmy na wejściu ze starego systemu były tymi samymi danymi, które otrzymaliśmy na starcie systemu Dynamics NAV.

Kluczowe działania zrealizowane w ramach projektu:

  • Inwentaryzacja magazynu, w tym produkcji w toku
  • Aktualizacja Master Data w Dynamics NAV 2015
  • Wydruk 3500 etykiet z kodami kreskowymi
  • Oklejenie etykietami wszystkich elementów na zakładzie produkcyjnym
  • Skanowanie wszystkich etykiet (przy użyciu urządzeń przenośnych) w celu określenia statusu produkcji
  • Weryfikacja danych w Dynamics NAV 2015

Jedną z wielu lekcji, które przyniosło ze sobą to wdrożenie było „Nie ignoruj fizycznych aspektów projektów”. Powierzchnia zakładu produkcyjnego to 11 000 m2, w tym 10 wydziałów produkcji i 20 osób w zespole projektowym. Samo koordynowanie prac, zapewnienie odpowiedniej komunikacji i rozwiązywanie pojawiających się problemów, a następnie motywowanie i kontrolowanie zespołu może z łatwością wywołać odciski na stopach Project Managera.