Rozdział 1: PRODUKCJA – PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ

 • Lekcja 1: Zakres tematyczny

Rozdział 2: STRUKTURA PRZYKŁADOWEJ FIRMY

 • Lekcja 1: Struktura firmy CRONUS International
 • Lekcja 2: Daty
 • Lekcja 3: Profil domyślny
 • Lekcja 4: Informacje o licencji
 • Lekcja 5: Dodatkowe informacje

Rozdział 3: PRODUKCYJNE ZESTAWIENIE KOMPONENTÓW (BOM)

 • Lekcja 1: Podstawowe funkcje BOM-u produkcyjnego
 • Lekcja 2: Zaawansowane funkcje BOM-u produkcyjnego
 • Lekcja 3: Raporty BOM-u produkcyjnego
 • Lekcja 4: Sprawdzian umiejętności

Rozdział 4: PODSTAWOWE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE I MARSZRUTY

 • Lekcja 1: Ustawienia zdolności produkcyjnych
 • Lekcja 2: Marszruty  
 • Lekcja 3: Zaawansowane funkcje marszrut
 • Lekcja 4: Raporty
 • Lekcja 5: Sprawdzian umiejętności

Rozdział 5: ZLECENIA PRODUKCYJNE

 • Lekcja 1: Stan zlecenia produkcyjnego
 • Lekcja 2: Ręcznie tworzone zlecenia produkcyjne
 • Lekcja 3: Zmiany zlecenia produkcyjnego
 • Lekcja 4: Planowanie zlecenia produkcyjnego
 • Lekcja 5: Dodatkowe zagadnienia związane z planowaniem
 • Lekcja 6: Raporty zlecenia produkcyjnego
 • Lekcja 7: Sprawdzian umiejętności

Rozdział 6: PRZETWARZANIE ZLECENIA PRODUKCYJNEGO

 • Lekcja 1: Wykonywanie zlecenia produkcyjnego
 • Lekcja 2: Zużycie materiałów
 • Lekcja 3: Pobieranie komponentu
 • Lekcja 4: Ilość wyprodukowana
 • Lekcja 5: Odłożenie wyprodukowanych zapasów do magazynu
 • Lekcja 6: Dziennik kontroli produkcji
 • Lekcja 7: Zakończenie zlecenia produkcyjnego
 • Lekcja 8: Sprawdzian umiejętności

Rozdział 7: USTAWIENIA SYSTEMU

 • Lekcja 1: Ustawienia produkcji
 • Lekcja 2: Zapasy

Rozdział 8: INTERFEJS ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻY I PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ

 • Lekcja 1: Planowanie zamówienia sprzedaży
 • Lekcja 2: Planowanie zleceń
 • Lekcja 3: Sprawdzian umiejętności

Rozdział 9: PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE

 • Lekcja 1: Prognoza produkcji
 • Lekcja 2: Prognozy produkcji i planowanie
 • Lekcja 3: Rzeczywiste zapotrzebowanie netto w stosunku do prognozy
 • Lekcja 4: Dodatkowe zagadnienia dotyczące prognozowania
 • Lekcja 5: Raport prognozy produkcji
 • Lekcja 6: Sprawdzian umiejętności

Rozdział 10: PLANOWANIE

 • Lekcja 1: Przegląd planowania
 • Lekcja 2: Planowanie odtworzenia
 • Lekcja 3: Planowanie zmian materiałowych netto
 • Lekcja 4: Śledzenie zamówień i komunikaty akcji
 • Lekcja 5: Sprawdzian umiejętności

Rozdział 11: DODATKOWE ZAGADNIENIA
ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM

 • Lekcja 1: Warianty zapasu
 • Lekcja 2: Lokalizacje zapasów magazynowych i jednostki składowania zapasu (SKU)
 • Lekcja 3: Zamówienia zbiorcze sprzedaży
 • Lekcja 4: Wielopoziomowe zlecenia produkcyjne
 • Lekcja 5: Inne funkcje arkusza planowania
 • Lekcja 6: Raporty planowania
 • Lekcja 7: Sprawdzian umiejętności

Rozdział 12: PODWYKONAWSTWO

 • Lekcja 1: Konfiguracja
 • Lekcja 2: Arkusz podwykonawcy
 • Lekcja 3: Proces księgowania
 • Lekcja 4: Raporty
 • Lekcja 5: Sprawdzian umiejętności

Rozdział 13: ZAAWANSOWANE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE

 • Lekcja 1: Zdolności produkcyjne
 • Lekcja 2: Kalendarze gniazd i stanowisk roboczych                                                                                 
 • Lekcja 3: Dzienniki zdolności produkcyjnych
 • Lekcja 4: Sprawdzian umiejętności

Rozdział 14: OBCIĄŻENIA ROBOCZE

 • Lekcja 1: Podstawowe narzędzia dotyczące obciążeń roboczych
 • Lekcja 2: Planowanie nieograniczonych zdolności produkcyjnych
 • Lekcja 3: Planowanie ograniczonych zdolności produkcyjnych
 • Lekcja 4: Raporty
 • Lekcja 5: Sprawdzian umiejętności

Rozdział 15: DODATKOWE ZAGADNIENIA PRODUKCYJNE

 • Lekcja 1: Zadania standardowe
 • Lekcja 2: Kody przestoju
 • Lekcja 3: Kody braków
 • Lekcja 4: Braki
 • Lekcja 5: Czas nieprodukcyjny
 • Lekcja 6: Metody zmniejszania czasu realizacji
 • Lekcja 7: Zapisy dziennika dla wielopoziomowych zleceń produkcyjnych
 • Lekcja 8: Rodziny

Skontaktuj się w celu umówienia terminu szkolenia