Rozdział 1:  DEVELOPMENT ENVIRONMENT

 • Lekcja 1: Podstawowe obiekty
 • Lekcja 2: Podstawy tworzenia obiektów
 • Lekcja 3: Funkcje zespołu wdrożeniowego
 • Lekcja 4: Fizyczne i logiczne bazy danych

Rozdział 2: TABELE

 • Lekcja 1: Podstawy dot. tabel
 • Lekcja 2: Klucze podstawowe i drugorzędne
 • Lekcja 3: Relacje tabel
 • Lekcja 4: Pola specjalne w tabeli

Rozdział 3: STRONY

 • Lekcja 1: Podstawy dot. stron
 • Lekcja 2: Kreator stron
 • Lekcja 3: Typy i charakterystyka stron

Rozdział 4: WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA W C/AL

 • Lekcja 1: Programowanie w C/AL
 • Lekcja 2: Wewnętrzne typy danych
 • Lekcja 3: Identyfikatory, zmienne oraz składnia języka
 • Lekcja 4: Zakresy zmiennych

Rozdział 5: INSTRUKCJE PRZYPISANIA I WYRAŻENIA

 • Lekcja 1: Instrukcje przypisania
 • Lekcja 2: Składnia przypisań
 • Lekcja 3: Automatyczna konwersja typu danych
 • Lekcja 4: Użycie instrukcji przypisań i menu symboli
 • Lekcja 5: Wyrażenia, warunki i operatory
 • Lekcja 6: Operator STRING
 • Lekcja 7: Wywoływanie funkcji w wyrażeniach
 • Lekcja 8: Wyrażenia liczbowe
 • Lekcja 9: Operatory arytmetyczne
 • Lekcja 10: Wyrażenia relacyjne i logiczne
 • Lekcja 11: Wyrażenia relacyjne dla porównań
 • Lekcja 12: Wyrażenia relacyjne w celu włączania
 • Lekcja 13: Wyrażenia logiczne

Rozdział 6: INSTRUKCJE W C/AL

 • Lekcja 1: Instrukcje warunkowe i wyrażenia logiczne (BOOLEAN)
 • Lekcja 2: Instrukcja IF
 • Lekcja 3: Instrukcja EXIT
 • Lekcja 4: Instrukcja CASE
 • Lekcja 5: Instrukcje złożone i komentarze
 • Lekcja 6: Składnia instrukcji złożonych
 • Lekcja 7: Instrukcje złożone przy użyciu zagnieżdżonych instrukcji IF
 • Lekcja 8: Składnia komentarzy
 • Lekcja 9: Praktyka: Zagnieżdżanie instrukcji IF
 • Lekcja 10: Tablice
 • Lekcja 11: Tablice – składnia
 • Lekcja 12: “Moc tablic”
 • Lekcja 13: STRING jako tablica znaków
 • Lekcja 14: Instrukcje powtarzalne
 • Lekcja 15: Instrukcja WITH

Rozdział 7: FUNKCJE W C/AL

 • Lekcja 1: Funkcje i parametry
 • Lekcja 2: Przegląd funkcji wbudowanych
 • Lekcja 3: Funkcje dostępu do danych
 • Lekcja 4: Funkcje sortujące i filtrujące
 • Lekcja 5: Funkcje manipulujące danymi
 • Lekcja 6: Praca z polami
 • Lekcja 7: Funkcje interakcji użytkownika
 • Lekcja 8: Inne, wybrane funkcje w C/AL
 • Lekcja 9: Tworzenie własnych funkcji
 • Lekcja 10: Funkcje lokalne, zmienne oraz instrukcja EXIT

Rozdział 8: RAPORTY

 • Lekcja 1: Podstawy dot. raportów
 • Lekcja 2: Proces tworzenia raportów
 • Lekcja 3: Projektowanie modelu danych
 • Lekcja 4: Tworzenie modelu danych
 • Lekcja 5: „Layout” – projektowanie
 • Lekcja 6: Kreator stron żądania (Request Page)
 • Lekcja 7: Kreator stron żądania opcji (Request Options Page)
 • Lekcja 8: Grupowanie i sumowanie
 • Lekcja 9: Dodawanie funkcji zaawansowanych

Rozdział 9: XMLPORTS

 • Lekcja 1: XMLPORTS – podstawy
 • Lekcja 2: Projektowanie XMLPORTS
 • Lekcja 3: Import i eksport zwykłego tekstu
 • Lekcja 4: Używanie XMLPORTS w kodzie C/AL

Rozdział 10: JEDNOSTKI KODU

 • Lekcja 1: Jednostki kodu – podstawy
 • Lekcja 2: Projektowanie jednostek kodu
 • Lekcja 3: Użycie jednostki kodu
 • Lekcja 4: SMTP

Rozdział 11: WSPÓŁPRACA Z BIBLIOTEKĄ MICROSOFT .NET

 • Lekcja 1: Typ danych DotNet
 • Lekcja 2: Mapowanie i przypisanie typów danych
 • Lekcja 3: Funkcje C/AL współpracujące z biblioteką .NET
 • Lekcja 4: Strumieniowanie

Rozdział 12: ZAPYTANIA

 • Lekcja 1: Używanie zapytania z wykresu
 • Lekcja 2: Dostęp do zapytań z C/AL
 • Lekcja 3: Koncepcja zapytań zaawansowanych

Skontaktuj się w celu umówienia terminu szkolenia