05.12.2018

Przyszłość rozwiązań chmurowych – Intelligent Edge

Co oznacza Intelligent Edge?
Microsoft wyróżnia dwa pojęcia: Intelligent Cloud oraz tytułowe Intelligent Edge.

Intelligent Cloud to wszechobecna technologia komputerowa która jest udostępniana przez chmurę i napędzana przez sztuczną inteligencję (AI), działająca z niemal każdą aplikacją i systemem.

Intelligent Edge to zbiór systemów i urządzeń, które zbierają i analizują dane w oparciu o rozwiązania Intelligent Cloud. W rezultacie użytkownicy otrzymują wgląd w przetworzone dane w czasie rzeczywistym za pomocą wysoce responsywnych aplikacji.

Do grupy urządzeń, które można określić jako Intelligent Edge można zaliczyć każde urządzenie zdolne do przetwarzania algorytmów lokalnie, natomiast dodatkowo wykorzystujące wsparcie chmury do agregowania i przetwarzania danych. Przykładem takich urządzeń mogą być np. komputery z Windowsem lub stacje robocze z systemem Dynamics. Równie dobrze technologia „Intelligent Edge” może znaleźć swoje zastosowanie przy urządzeniach z kategorii IoT (Internet of things), przykładem jest inteligenta kasa sklepowa wykorzystująca chmurę.
W rezultacie, Intelligent Edge pozwala na powiązanie systemów pracujących lokalnie z rozwiązaniami chmurowymi do których możemy zaliczyć:

 • Business Central,
 • Power BI,
 • Web applications,
 • PowerApps,
 • Microsoft Flow,
 • Artificial Intelligence (AI),
 • Stream Analytics

Z jakimi usługami/funkcjonalnościami Microsoft możemy się połączyć za pomocą Intelligent Edge?

Wybrane usługi:

 • Azure Cognitive Services,
 • Azure Stream Analytics,
 • Azure Bot,
 • Cosmos DB,
 • Azure Storage

Przykładowe funkcjonalności:

 • Przetwarzanie obrazów, inteligentne identyfikowanie i podpisywanie grafik.
 • Konwertowanie dźwięku audio na tekst (Azure Cognitive Services).
 • Mapowanie informacji, wykorzystywane np. przy rekomendacjach lub wyszukiwaniu semantycznym (Azure Cognitive Services).
 • Użycie interfejsu API wyszukiwarki Bing, pozwalającej przeszukiwać miliardy stron, wiadomości, grafik (Azure Cognitive Services).
 • Przetwarzanie języka naturalnego dzięki analizie tonacji (Azure Cognitive Services).
 • Analiza danych ze wszystkich urządzeń IoT w czasie rzeczywistym (Azure Stream Analytics).
 • Tworzenie pulpitów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym (Azure Stream Analytics).
 • Szybsze tworzenie oprogramowania, dzięki zintegrowanemu środowisku z łącznikami Microsoft Bot Framework i zestawami SDK BotBuilider (Usługa Azure Bot).
 • Wykorzystanie wielomodelowej usługi bazy danych utworzonej na potrzeby tworzenia superszybkich aplikacji dzięki Azure Cosmos DB.

Przykład: kasa z wirtualnym asystentem rozpoznająca mową naturalną
Advantech EIS-D210 Virtual Chatbot
Using Intelligent Edge, we can connect a PC with intelligent Microsoft services available in the cloud, eg face recognition service, which in combination with Azure Bot Service and Azure Cognitive Services allows you to buy products using commands issued with natural speech, eg („coffee please, for take away”).

Przykład: waga rozpoznająca produkty
AOPEN + meldCX M-Intelligence
Another example is the use of machine learning technology to identify goods. We can, for example, put the product on a weight in a store and the device connected to the Azure cloud recognize type of the product was put on the weight.

Przykład: okulary transmitujące obraz.
Toshiba dynaEdge + Smart Glasses with Azure IoT Edge
Another innovative solution is to connect the computer with intelligent glasses (connected with machine learning). These types of glasses record the current course of events (through streaming video) and send the image to the Azure database (in Azure IoT Edge). Then the data is processed, thanks to which the employee automatically receives instructions and instructions on how to proceed (eg tips on processes on the production floor or information about products visible in the warehouse).

Źródła: 
https://www.spidersweb.pl/2018/06/microsoft-intelligent-edge.html
http://www.toshiba.pl/generic/dynaedge/
https://www.techopedia.com/definition/32559/intelligent-edge
https://azure.microsoft.com/en-us/overview/future-of-cloud/