23.11.2023

Rewolucja w Dynamics 365 Business Central: delokalizacja otwiera nowe horyzonty

Autor: Marta Osiak

W dniach 30.10 – 3.11.2023 odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń w branży rozwiązań ERP firmy Microsoft – Directions EMEA 2023. Konferencja zgromadziła jak zwykle czołowe firmy, partnerów rozwiązania Dynamics 365 Business Central i ekspertów w jednym z ważniejszych tematów poruszonych podczas tego wydarzenia była delokalizacja rozwiązania Dynamics 365 Business Central. O co tak naprawdę chodzi? Co to oznacza? Czym jest delokalizacja? O tym w dalszej części artykułu.

W trakcie prezentacji głównej firma Microsoft podzieliła się z uczestnikami nowościami i planami na przyszłość. Jednym z kluczowych aspektów, który budził szczególne zainteresowanie, było dążenie do globalnej dostępności i zastosowań Dynamics 365 Business Central. Od teraz delokalizacja nie oznacza jedynie dostosowywania rozwiązania do konkretnego rynku, ale przenoszenie kluczowych funkcjonalności z lokalnych wersji do globalnej, jednolitej wersji W1 dostępnej dla wszystkich.

Jednym z głównych punktów prezentacji było pokazanie w jaki sposób odbywać się będzie wyjęcie właśnie powtarzalnych funkcjonalności lokalnych i zintegrowanie ich w wersji W1, co oznacza, że użytkownicy na całym świecie będą korzystać z tych samych, zaawansowanych narzędzi, niezależnie od lokalnych specyfikacji czy przepisów.

Grafika: 1 DirectionsforPartners | Home (directions4partners.com) Directions EMEA 2023 – Localization today and in the future.pdf

Czym zatem jest delokalizacja rozwiązania? Jest wyłączeniem etapowym pakietów lokalizacyjnych na danych rynkach lokalnych (krajowych) i włączaniem sukcesywnym tych kluczowych funkcjonalności do wersji głównej globalnej W1, którą przygotowuje Microsoft. Założeniem jest, aby mniejsze funkcjonalności lokalne przygotowywane były przez partnerów i dostarczane w postaci małych rozwiązań, które można kupić w sklepie. Warto podkreślić, że delokalizacja Dynamics 365 Business Central to nie tylko dostosowanie do różnych standardów rynkowych, ale również uwzględnienie lokalnych regulacji, przepisów podatkowych i innych aspektów specyficznych dla danego regionu właśnie w wersji W1. Dzięki temu, firmy korzystające z tego rozwiązania mogą działać w pełni zgodnie z miejscowymi wymaganiami, co przekłada się na większą elastyczność i skuteczność w prowadzeniu działalności na skalę globalną. Microsoft przedstawił roadmapę opisującą koncept i zapewniał o wyłączaniu i przenoszeniu tego krokowo, co daje możliwości rozwoju dla partnerów przygotowujących te funkcjonalności na rynek lokalny. Pewne jest, iż na danym rynku nie będzie już jednego pakietu lokalizacyjnego dostarczanego przez głównego partnera na danym rynku.

Grafika: 2 DirectionsforPartners | Home (directions4partners.com) Directions EMEA 2023 – Localization today and in the future.pdf

Grafika: 3 DirectionsforPartners | Home (directions4partners.com) Directions EMEA 2023 – Localization today and in the future.pdf

Kluczowe korzyści delokalizacji w Dynamics 365 Business Central po Directions EMEA 2023:

  1. Jednolita platforma W1: teraz wszystkie główne funkcje będą dostępne w jednej globalnej wersji, eliminując potrzebę dostosowywania do specyfikacji lokalnych rynków.
  2. Łatwiejsza implementacja: dzięki standaryzacji procesu implementacji, wprowadzanie zmian i aktualizacji staje się bardziej jednolite i efektywne.
  3. Zwiększona efektywność: użytkownicy na całym świecie korzystają z tych samych, zoptymalizowanych funkcji, co przekłada się na zwiększoną efektywność operacyjną.
  4. Śledzenie zmian: globalne wersje W1 umożliwiają bardziej skuteczne śledzenie zmian i wprowadzanie ujednoliconych aktualizacji, wręcz automatyzację tych aktualizacji wypuszczanych na rynek przez Microsoft.
  5. Zgodność z lokalnymi przepisami: system w dalszym ciągu uwzględnia lokalne regulacje, ale teraz jest bardziej elastyczny i zgodny z różnorodnymi wymaganiami w ramach małych pakietów zawierających poszczególne funkcje. Klienci nie mają konieczności kupowania całego pakietu lokalizacyjnego, ale mogą wybierać z pośród funkcji, które faktycznie potrzebują.

Te zmiany nie tylko uprościły procesy, ale także otworzyły nowe perspektywy dla firm korzystających z Dynamics 365 Business Central. Jest to krok w stronę globalnej standaryzacji, co pozwala firmom działać bardziej efektywnie na międzynarodowej scenie biznesowej.

Grafika: 4 DirectionsforPartners | Home (directions4partners.com) Directions EMEA 2023 – Localization today and in the future.pdf

Wnioski płynące z tej prezentacji i sesji na Directions EMEA 2023 jednoznacznie wskazują, że delokalizacja Dynamics 365 Business Central to nie tylko krok w kierunku globalnej dostępności, ale również strategiczny ruch, który umożliwia firmom skuteczniejsze konkurowanie na coraz bardziej zdywersyfikowanym rynku.