16.12.2019

Role użytkownika w Business Central

Wygląd ekranu głównego w dużej mierze zależy od wybranej roli użytkownika. Zazwyczaj rola w Business Central odpowiada stanowisku jakie wykonuje pracownik. Aby maksymalnie zwiększyć efektywność codziennej pracy funkcjonalności wyświetlane na ekranie głównym funkcjonalności powinny być dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.

Poniżej przedstawiamy przykładowe role użytkownika:

 • Członek zespołu
 • Główny księgowy
 • Księgowy/księgowa
 • Zewnętrzne obsługi księgowe
 • Kierownik ds. sprzedaży
 • Kierownik ds. zasobów
 • Kierownik działu informatyki
 • Kierownik produkcji (funkcje zaawansowane)
 • Kierownik produkcji (funkcje podstawowe)
 • Magazynier
 • Menedżer projektu
 • Menedżer sprzedawcy i relacji z klientami
 • Operator maszyn – produkcja
 • Planista produkcji
 • Pracownik działu zakupów
 • Prezes
 • Specjalista ds. należności
 • Specjalista ds. zamówień
 • Specjalista ds. zobowiązań
 • Dyspozytor

Przykładowy Dashboard dla roli „Główny Księgowy” – ZOBACZ TUTAJ
Przykładowy dashboard dla roli Kierownik sprzedaży – ZOBACZ TUTAJ

Jak zmienić rolę użytkownika?
Należy wejść w ustawienia, następnie wybrać moje ustawienia. Po czym za pomocą rozwijanej listy można zmienić widok główny użytkownika

Poniżej przedstawiamy film, który ilustruje jak można zwiększyć efektywność codziennej pracy dopasowując funkcjonalności wyświetlane na głównym dashboardzie:

Dynamics 365 Business Central pozwala organizacjom między innymi na:

 • Kompleksowe zarządzanie finansami i księgowością
 • Należności i zobowiązania
 • Rachunek kosztów
 • Księga główna
 • VAT
 • Prognozowanie przepływów pieniężnych
 • Zarządzanie środkami trwałymi
 • Wsparcie sprzedaży, zarządzanie kontaktami, CRM
 • Zarządzanie zamówieniami sprzedaży i zakupu
 • Zarządzanie zapasami i magazynem (WMS)
 • Kompletacja, Zlecenia produkcyjne, Planowanie zdolności produkcyjnych (CRP), Produkcyjne zestawienie komponentów (BOM), Marszuty, MPS, MRP
 • Zlecenia serwisowe
 • Zarządzanie projektem, zarządzanie budżetem
 • Analiza i raportowanie (Power BI, XBRL, analiza wymiarowa)
Pełna lista funkcjonalności tutaj