21.03.2021

Różnica pomiędzy IaaS, PaaS oraz SaaS

Jeśli rozważasz przejście do chmury to spotkałeś się z tym, że dostęp do hostingu występuje w różnych modelach licencyjnych. Najpopularniejsze z nich to IaaS, PaaS oraz SaaS. W niniejszym artykule przedstawiamy czym różnią się poszczególne możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem SaaS, gdyż to właśnie w tym modelu dostępny jest Business Central w wersji cloud.

IaaS to akronim od Infrastructure as a Service jest to model w którym infrastruktura obliczeniowa jest udostępniana i zarządzana za pośrednictwem Internetu.

PaaS  (Platform as a Service) jest to kompletne środowisko deweloperskie umożliwiające dostarczenie rozwiązań IT w postaci aplikacji opartych na chmurze. Podobnie jak w przypadku IaaS w tym modelu również zawiera się infrastruktura (serwery, magazyn i sieć). Jednak tutaj dodatkowo mamy do czynienia z środowiskiem deweloperskim  (narzędzia deweloperskie, usługi analizy biznesowej, systemy zarządzania bazami danych itd.).

SaaS (Software as a Service) zapewnia użytkownikom możliwość łączenia z aplikacjami opartymi na chmurze. Przykłady takich aplikacji to email lub kalendarz znany z Microsoft Office 365 lub aplikacja Dynamics 365 Business Central online.

Korzystając z aplikacji dostępnej w formie SaaS, nie ma konieczności zarządzania siecią, infrastrukturą, sprzętem, oprogramowaniem oraz bezpieczeństwem. Zadania te są obsługiwane przez dostawcę usług hostingowych (np. Microsoft Azure). Dostęp do aplikacji typu SaaS zazwyczaj jest bardzo wygodny, gdyż wymaga jedynie użycia standardowej przeglądarki internetowej.

Elementy jakie są dostępne w ramach poszczególnych modeli:

  • IaaS: infrastruktura w tym fizyczne centrum danych, zapory sieciowe, zabezpieczenie sieci oraz serwery i magazyn.
  • PaaS: infrastruktura dostępna w ramach IaaS, systemy operacyjne, narzędzia programistyczne, zarządzanie bazą danych, analityka biznesowa.
  • SaaS: infrastruktura oraz usługi dostępne w ramach modeli IaaS i PaaS. Ponadto, hostowane aplikacje oraz aplikacje klienckie.

Więcej na temat aplikacji SaaS można przeczytać na https://azure.microsoft.com/pl-pl/overview/what-is-saas/ 

Dynamics 365 Business Central 

Dynamics 365 Business Central jest dostępny w modelu tradycyjnym jako lokalna instalacja (on-premises), modelu SaaS oraz w modelu hybrydowym (instalacja systemu w zewnętrznym Data Center).

Wybranie wersji SaaS wiąże się z wieloma korzyściami. Przede wszystkim jest to bardzo wysoka niezawodność. Microsoft Azure oferuje dostępność usług na poziomie 99,9% (SLA). Poza wysoką niezawodnością kolejną zaletą jest wyjątkowo wygodny proces przeprowadzania aktualizacji oraz płynna integracja z innymi rozwiązaniami chmurowymi od Microsoft.

Więcej na temat dostępnych typów wdrożeń można przeczytać na https://dynamicseip.com/o-produkcie/typy-wdrozen/