02.05.2016

Skład konsygnacyjny w Microsoft Dynamics NAV

Czym jest skład konsygnacyjny (ang. consignment warehouse)? Jest to podmiot świadczący usługi między innymi przechowywania towaru innym podmiotom. Jednostka odpowiedzialna za składowanie towarów może być odpowiedzialna także za dystrybucję towarów do klientów podmiotu do którego należą towary.

A jak taka forma działalności ma się do Microsoft Dynamics NAV? W przypadku gdy liczba zamówień lub stock nie jest duży, możemy wykorzystać standardową funkcjonalność NAV oferowaną przez moduły zakupu, sprzedaży i magazynu. Co natomiast w sytuacji gdy na magazynie mamy wiele towarów, dziennie obsługujemy kilkadziesiąt lub kilkaset zamówień? W takiej sytuacji pojawiają się problemy związane z szybkim wprowadzeniem dokumentów. Takimi dokumentami mogą być:
– WZ (Wydanie zewnętrze),
– PZ (przyjęcie zewnętrzne),
– MM (przesunięcie magazynowe),
– RW (rozchód wewnętrzny).
Liczba takich dokumentów może iść w dziesiątki a nawet setki dziennie.

Możemy oczywiście zatrudnić odpowiednią liczbę pracowników do wpisywania tych danych do systemu ERP. A co jeżeli nie mamy takiej możliwości? W takiej sytuacji proponujemy instalację modułu Microsoft Dynamics NAV do obsługi stoku konsygnacyjnego. Moduł umożliwia wysyłanie komunikatów z zamówieniami sprzedaży (tzw. awizo wysyłki) i zamówieniami zakupu do magazynu i otrzymywanie z powrotem komunikatów PZ, WZ a także MM oraz RW.

Formaty które wspiera nasz moduł to EDIFACT, xml oraz txt (formaty xml oraz txt są najczęściej indywidualnie dostosowywane do potrzeb danej instalacji). W przypadku gdy wykorzystywany jest standard EDIFACT komunikaty które mogą być wymieniane to m. in. ORDERS (Zamówienie zakupu – informacja do magazynu o planowanym przyjęciu), RECADV (potwierdzenie z magazynu dot. przyjętych towarów), INSDES (Zamówienie sprzedaży, tzw. awizo wysyłki – informacja do magazynu o tym do jakiego klienta ma wysłać towary), DESADV (potwierdzenie z magazynu dot. wysłanych towarów), INVADJ (informacja z magazynu o korektach stoku oraz zmianach statusów magazynowych), INVRPT (informacja z magazynu o ilościach towarów na magazynie).

Moduł obsługuje integrację z takimi dostawcami jak DHL, DSV oraz Raben. Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy w zakresie wykorzystania systemu Microsoft Dynamics NAV do integracji z danymi pochodzącymi ze składu konsygnacyjnego.