03.07.2018

Skróty klawiaturowe w systemie Microsoft NAV

Skróty klawiszowe w systemie Microsoft NAV to szeroki zakres skrótów klawiaturowych, pozwalających pracować wygodniej i szybciej. Poniższa tabela zawiera przegląd najważniejszych skrótów klawiaturowych.

Najważniejsze skróty klawiaturowe przedstawiono w poniższej tabeli.

Skrót klawiaturowy

 Działanie

Strzałka w prawo Przejdź do następnego pola lub znaku
Strzałka w lewo Przejdź do poprzedniego pola lub znaku
Strzałka w górę Przejdź do powyższego pola w tej samej kolumnie
Strzałka w dół Przejdź do poniższego pola w tej samej kolumnie
Delete Wyczyść zaznaczony tekst
Esc Zamknij okno lub cofnij wpisanie danych
End Przejdź do ostatniego pola na linii
Home Przejdź do pierwszego pola na linii
Tab Przejdź do następnego pola w nieliniowych FastTabs
Enter Przejdź do następnego edytowalnego pola
F1 Otwórz pomoc
F2 Edycja
F3 Wybierz Type, aby filtrować (filtr pól)
F4 Rozwiń lub wyszukaj, aby wybrać
F5 Odśwież aktywne okno
F6 Przejdź do następnej ramki
F7 Wyświetl statystyki
F8 Skopiuj powyższe pole
F9 Opublikuj
F10, Alt Wybierz pasek menu i wyświetl klawisze dostępu
F12 Wybierz panel nawigacyjny
Shift+F1 Wyświetl komunikat o błędzie
Shift+F3 Wybierz Pokaż wyniki (FlowFilter)
Shift+F4 Otwórz okno wyszukiwania (z przycisku wielokropka)
Shift+F6 Przejdź do poprzedniej klatki
Shift+F7 Otwórz powiązaną kartę
Shift+F8 Rozwiń lub wyszukaj, aby wyświetlić
Shift+F9 Opublikuj i wydrukuj
Shift+F10 Wyświetl menu skrótów
Shift+F11 Zastosuj wpisy, pobierz dokumenty źródłowe lub uzyskaj dokumenty magazynowe
Shift+F12 Otwórz Centrum ról z panelu nawigacji
Shift+Tab Przejdź do poprzedniego pola
Shift+ lewy przycisk myszy W nagłówkach kolumn wszystkie kolumny będą sortowane w tym samym kierunku rosnąco lub malejąco.
Shift+podwójne kliknięcie myszy Jeśli sortujesz po nagłówkach kolumn, używając Shift + lewy przycisk myszy, użyj Shift + kliknij dwukrotnie na pierwszą klikniętą kolumnę, a to spowoduje przełączenie w kierunku rosnącym / malejącym wszystkich kolumn uwzględnionych w sortowaniu.
Lewy przycisk myszyKliknij lewym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, aby posortować kolumnę rosnąco, a następnie kliknij lewym przyciskiem ponownie, aby przełączać między rosnącym a malejącym.
Ctrl+F1 Zwiń lub rozwiń wstążkę
Ctrl+F2 Utwórz nowy dokument
Ctrl+F3 Wybierz strony wyszukiwania
Ctrl+F4 Sprawdź powiązaną listę
Ctrl+F7 Wyświetl wpisy
Ctrl+F9 Wydanie dokumentu
Ctrl+F10 Wybierz wstążkę i wskaż kluczowe wskazówki
Ctrl+F11 Uzgodnij lub podziel linie
Ctrl+F12 Wybierz pasek adresu
Ctrl+C Kopiuj
Ctrl+G Idź do
Ctrl+E Eksportuj do Microsoft Office Excel
Ctrl+L Pokaż linki
Ctrl+N Utwórz nowy rekord
Ctrl+O Otwórz firmę
Ctrl+P Drukuj
Ctrl+T Wybierz sortowanie
Ctrl+V Wklej
Ctrl+W Eksportuj do Microsoft Word
Ctrl+X Wytnij
Ctrl+Z Cofnij
Ctrl+Page Down Wyświetl następny dokument lub kartę na liście
Ctrl+Page Up Wyświetl poprzedni dokument lub kartę na liście
Ctrl+Up Arrow Przejdź w górę, gdy wybrana linia pozostaje wybrana
Ctrl+Down Arrow Przesuń w dół, gdy wybrana linia pozostaje wybrana
Ctrl+Left Arrow Przejdź do pierwszego pola na linii
Ctrl+Right Arrow Przejdź do ostatniego pola na linii
Ctrl+Alt+F1 Otwórz okno Page/Report window (Zoom)
Ctrl+Delete Usuń wybraną linię
Ctrl+Home Przejdź do pierwszego wiersza na liście
Ctrl+End Przejdź do ostatniego wiersza na liście
Ctrl+Enter Zapisz i zamknij okno (odpowiednik wyboru przycisku OK)
Ctrl+Insert Wstaw nową linię
Ctrl+Shift+F3 Wybierz Limit totals to (filtr tabeli)
Ctrl+Shift+A Wyczyść wszystkie filtry
Ctrl+Shift+C Kopiuj rzędy
Ctrl+Shift+D Pokaż wymiary
Ctrl+Shift+E Edytuj listę
Ctrl+Shift+R Wyświetl listę
Ctrl+Shift+Q Zwiń / rozwiń wiersz w hierarchii
Ctrl+Shift+V Wklej wiersze
Ctrl+Shift+W Otwórz miejsce listy w oddzielnym oknie
Ctrl+Shift+Enter Zapisz i zamknij okno i otwórz nowe okno
Alt Wyświetlaj klawisze dostępu na wstążce
Alt+F2 Przełączaj, aby wyświetlić / ukryć pola FactBox
Alt+F3 Filtruj po wartości
Alt+F4 Zamknij okno lub zamknij program
Alt+F6 Zwiń lub rozwiń aktywną ramkę
Alt+F12 Zoptymalizuj przestrzeń dla bieżącej strony
Alt+Left Arrow Przejdź do poprzedniego okna w historii nawigacji
Alt+Right Arrow Przejdź do następnego okna w historii nawigacji
Alt+Enter Przejdź do poniższego pola bez otwierania menu rozwijanego
Alt+Tab Przełącz między otwartymi oknami

Źródło: https://docs.microsoft.com/en-us/dyn