03.07.2018

Skróty klawiaturowe w systemie Microsoft NAV

Skróty klawiszowe w systemie Microsoft NAV to szeroki zakres skrótów klawiaturowych, pozwalających pracować wygodniej i szybciej. Poniższa tabela zawiera przegląd najważniejszych skrótów klawiaturowych.

Najważniejsze skróty klawiaturowe przedstawiono w poniższej tabeli.

Skrót klawiaturowy

 Działanie

Strzałka w prawo  Przejdź do następnego pola lub znaku
Strzałka w lewo  Przejdź do poprzedniego pola lub znaku
Strzałka w górę  Przejdź do powyższego pola w tej samej kolumnie
Strzałka w dół  Przejdź do poniższego pola w tej samej kolumnie
Delete  Wyczyść zaznaczony tekst
Esc  Zamknij okno lub cofnij wpisanie danych
End  Przejdź do ostatniego pola na linii
Home  Przejdź do pierwszego pola na linii
Tab  Przejdź do następnego pola w nieliniowych FastTabs
Enter  Przejdź do następnego edytowalnego pola
F1  Otwórz pomoc
F2  Edycja
F3  Wybierz Type, aby filtrować (filtr pól)
F4  Rozwiń lub wyszukaj, aby wybrać
F5  Odśwież aktywne okno
F6  Przejdź do następnej ramki
F7  Wyświetl statystyki
F8  Skopiuj powyższe pole
F9  Opublikuj
F10, Alt  Wybierz pasek menu i wyświetl klawisze dostępu
F12  Wybierz panel nawigacyjny
Shift+F1  Wyświetl komunikat o błędzie
Shift+F3  Wybierz Pokaż wyniki (FlowFilter)
Shift+F4  Otwórz okno wyszukiwania (z przycisku wielokropka)
Shift+F6  Przejdź do poprzedniej klatki
Shift+F7  Otwórz powiązaną kartę
Shift+F8  Rozwiń lub wyszukaj, aby wyświetlić
Shift+F9  Opublikuj i wydrukuj
Shift+F10  Wyświetl menu skrótów
Shift+F11  Zastosuj wpisy, pobierz dokumenty źródłowe lub uzyskaj dokumenty magazynowe
Shift+F12  Otwórz Centrum ról z panelu nawigacji
Shift+Tab  Przejdź do poprzedniego pola
Shift+ lewy przycisk myszy  W nagłówkach kolumn wszystkie kolumny będą sortowane w tym samym kierunku rosnąco lub malejąco.
Shift+podwójne kliknięcie myszy  Jeśli sortujesz po nagłówkach kolumn, używając Shift + lewy przycisk myszy, użyj Shift + kliknij dwukrotnie na pierwszą klikniętą kolumnę, a to spowoduje przełączenie w kierunku rosnącym / malejącym wszystkich kolumn uwzględnionych w sortowaniu.
Lewy przycisk myszy Kliknij lewym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, aby posortować kolumnę rosnąco, a następnie kliknij lewym przyciskiem ponownie, aby przełączać między rosnącym a malejącym.
Ctrl+F1  Zwiń lub rozwiń wstążkę
Ctrl+F2  Utwórz nowy dokument
Ctrl+F3  Wybierz strony wyszukiwania
Ctrl+F4  Sprawdź powiązaną listę
Ctrl+F7  Wyświetl wpisy
Ctrl+F9  Wydanie dokumentu
Ctrl+F10  Wybierz wstążkę i wskaż kluczowe wskazówki
Ctrl+F11  Uzgodnij lub podziel linie
Ctrl+F12  Wybierz pasek adresu
Ctrl+C  Kopiuj
Ctrl+G  Idź do
Ctrl+E  Eksportuj do Microsoft Office Excel
Ctrl+L  Pokaż linki
Ctrl+N  Utwórz nowy rekord
Ctrl+O  Otwórz firmę
Ctrl+P  Drukuj
Ctrl+T  Wybierz sortowanie
Ctrl+V  Wklej
Ctrl+W  Eksportuj do Microsoft Word
Ctrl+X  Wytnij
Ctrl+Z  Cofnij
Ctrl+Page Down  Wyświetl następny dokument lub kartę na liście
Ctrl+Page Up  Wyświetl poprzedni dokument lub kartę na liście
Ctrl+Up Arrow  Przejdź w górę, gdy wybrana linia pozostaje wybrana
Ctrl+Down Arrow  Przesuń w dół, gdy wybrana linia pozostaje wybrana
Ctrl+Left Arrow  Przejdź do pierwszego pola na linii
Ctrl+Right Arrow  Przejdź do ostatniego pola na linii
Ctrl+Alt+F1  Otwórz okno Page/Report window (Zoom)
Ctrl+Delete  Usuń wybraną linię
Ctrl+Home  Przejdź do pierwszego wiersza na liście
Ctrl+End  Przejdź do ostatniego wiersza na liście
Ctrl+Enter  Zapisz i zamknij okno (odpowiednik wyboru przycisku OK)
Ctrl+Insert  Wstaw nową linię
Ctrl+Shift+F3  Wybierz Limit totals to (filtr tabeli)
Ctrl+Shift+A  Wyczyść wszystkie filtry
Ctrl+Shift+C  Kopiuj rzędy
Ctrl+Shift+D  Pokaż wymiary
Ctrl+Shift+E  Edytuj listę
Ctrl+Shift+R  Wyświetl listę
Ctrl+Shift+Q  Zwiń / rozwiń wiersz w hierarchii
Ctrl+Shift+V  Wklej wiersze
Ctrl+Shift+W  Otwórz miejsce listy w oddzielnym oknie
Ctrl+Shift+Enter  Zapisz i zamknij okno i otwórz nowe okno
Alt  Wyświetlaj klawisze dostępu na wstążce
Alt+F2  Przełączaj, aby wyświetlić / ukryć pola FactBox
Alt+F3  Filtruj po wartości
Alt+F4  Zamknij okno lub zamknij program
Alt+F6  Zwiń lub rozwiń aktywną ramkę
Alt+F12  Zoptymalizuj przestrzeń dla bieżącej strony
Alt+Left Arrow  Przejdź do poprzedniego okna w historii nawigacji
Alt+Right Arrow  Przejdź do następnego okna w historii nawigacji
Alt+Enter  Przejdź do poniższego pola bez otwierania menu rozwijanego
Alt+Tab  Przełącz między otwartymi oknami

Źródło: https://docs.microsoft.com/en-us/dyn