10.12.2020

Sprawdź w jakim zakresie rejestr BDO jest obsługiwany przez Dynamics 365 Business Central.

Czym jest BDO i od kiedy należy prowadzić ewidencje?
Rejestr BDO powstał by zapobiegać nieprawidłowościom związanym z generowaniem odpadów w przedsiębiorstwach. 

Wymóg ten jest nałożony na przedsiębiorców, którzy:

  • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
  • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm z UE).

BDO gromadzi informacje o odpadach i zapewnia realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.
Przedsiębiorcy wpisani do rejestru BDO od początku 2020 roku, powinni prowadzić elektroniczną ewidencje i sprawozdawczość dokumentów. 

Ze względu na epidemię COVID-19 wydłużono ostateczny termin, po którym ewidencje należy prowadzić w sposób elektroniczny (zamiast dotychczasowej formy papierowej). Obecna data to 31 grudnia 2020. O tym kto dokładnie powinien prowadzić ewidencje BDO i jakie obowiązki wiążą się z tym zagadnieniem najlepiej sprawdzić rządowej stronie: https://bdo.mos.gov.pl/ 

Obsługa BDO przez Dynamics 365 Business Central
W związku z BDO, niektóre firmy mają obowiązek zamieszczania obowiązku rejestrowego na dokumentach. Obowiązek ten dotyczy między innymi faktur VAT oraz paragonów fiskalnych. 

Ponadto, obowiązek umieszczania numeru rejestrowego może dotyczyć następujących dokumentów: 

  • Umowy kupna-sprzedaży,
  • Karty przekazania,
  • Ewidencja odpadów,
  • Faktura pro-forma
  • Faktura korekta sprzedaży
  • Nota korygująca
  • Monit odsetkowy
  • Zamówienie sprzedaży

W systemie Dynamics 365 Business Central może być wprowadzona stosowna modyfikacja, dzięki której numer rejestrowy może w sposób zautomatyzowany pojawiać się na wybranych dokumentach. 

Zobacz Business
Central na żywo