30.09.2018

TOP 15 nowych funkcji w NAV 2018

TOP 15 nowych funkcji w NAV 2018

1. Wpisy w Księdze Głównej
a. Jest to krok w kierunku pełnego zarządzania kosztami, co w skrócie oznacza, że nie trzeba już tworzyć kont dostawców zamiast pracowników. Sposób działania jest następujący:
I. W ogólnych wierszach dziennika istnieje nowy typ konta i nowy typ konta bilansowego – Pracownik. Zaksięgowanie wiersza dziennika głównego z Pracownikiem jako typ konta lub typ konta bilansującego spowoduje wygenerowanie wpisu w księdze pracownika.
ii. Możesz również księgować płatności na pracowników z dzienników płatności. W wierszach dziennika płatności znajduje się nowy typ konta – Pracownik. Możesz użyć tego typu konta, aby wysłać płatność do pracownika. ”

2. Image Analyzer
a. NAV 2017 wprowadził sztuczną inteligencję pod nazwą Cortana, który stanie się odpowiedzialna za najbardziej przełomową funkcjonalność w kolejnych wersjach systemu. W tym roku AI w NAV oferuje możliwość analizowania zdjęć. Podczas gdy większość prezenterów przesyła swoje zdjęcia i prosi Cortanę, aby przewidziała ich wiek (co jest wprawdzie ekscytujące), prawdziwe biznesowe zastosowanie tej funkcji jest zupełnie inne. W NAV 2018 możliwe będzie przesłanie zdjęcia przedmiotu, który sprzedajesz (np. stół), a system powinien przewidzieć, że jest to mebel (używany wewnątrz lub na zewnątrz domu) i jaki jest jego kolor. Przedstawi także poziom zaufania dla każdego przewidywanego atrybutu (np. ‘na 90% jest to stół’; ‘na 95% jest w kolorze czarnym’). W ten sposób wprowadzenie setek pozycji do bazy może być naprawdę bezproblemowe, ponieważ system wypełni większość atrybutów za Ciebie.

3. Sugerowanie kont dla grup księgowych
a. Nowy inteligentny algorytm zasugeruje ustawienia księgowania – po prostu wybierz kombinację grup księgowych, które chcesz ustawić i kliknij przycisk Suggest Accounts. Algorytm przeanalizuje istniejące ustawienia księgowania i zasugeruje konta KG z podobnej konfiguracji. Możesz jednak nie zgodzić się z sugestią i zmienić ją tak, by pasowała do twoich potrzeb.

4.  Zadania Użytkownika
a. Zadania Użytkownika nie brzmią jak rewolucyjna funkcjonalność, ponieważ były już dostępne w innej formie w poprzednich wersjach. Ponadto zarządzanie zadaniami w Outlooku / OneNote może być bardziej przydatne dla niektórych użytkowników. Nowe Zadania Użytkownika mogą mieć znaczenie dla zewnętrznych księgowych (którzy będą mogli wejść do systemu poprzez Accountant Hub) – obecnie w Dynamics NAV można definiować powtarzające się zadania, które będą wyświetlane dla zewnętrznego księgowego.

5. Personalizacja
a. NAV 2018 oferuje użytkownikom graficzny edytor. Możesz dodawać nowe pola, wyświetlać różne raporty i dane bez pisania linii kodu. Po przygotowaniu nowego widoku możesz zapisać go jako Extension, a nawet pobierać linie kodu do dalszej i bardziej zaawansowanej edycji.

–> One Microsoft – integracja z innymi aplikacjami

6. Microsoft Flow
a. NAV 2018 oferuje szereg przepływów pracy jako standardową funkcjonalność, ale dzięki Microsoft Flow możesz połączyć NAVa z zewnętrznymi aplikacjami, tworząc niestandardowe przepływy. Na przykład: jeśli kiedykolwiek zostanie utworzony nowy klient, wyślij wiadomość e-mail.

7. Power BI
a. Każdy typ strony w NAV 2018 oferuje kontekstowy raport Power BI prezentowany w polu Fact Box. Ta funkcja może stanowić poważną zaletę dla klientów ceniących sobie możliwość przeprowadzania analiz ad-hoc.

8. Prekonfigurowane raporty programu Excel. Raporty te będą dostępne w NAV 2018:
a. Bilans
b. Rachunek zysków i strat
c. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
d. Zestawienie Zysków Zatrzymanych
e. Bilans próbny

9. Edytuj strony dziennika w Excelu
a. Teraz można edytować niektóre strony dziennika bezpośrednio w programie Excel. Takie dane mogą być następnie przekazywane do NAVa, dzięki czemu logika biznesowa nie zostaje naruszona.

10. Fakturowanie  rezerwacji
a. Aplikacja Bookings jest częścią niektórych planów O365 i pozwala zarządzać spotkaniami z Twoimi klientami.
b. Pozycja kalendarza, którą umieścisz w Bookings, będzie teraz widoczna w NAV 2018 jako „Niezafakturowane rezerwacje” i z tego widoku możesz zbiorczo tworzyć faktury dla swoich klientów!

–> Drobny, ale użyteczny

11. Zaktualizuj nazwę firmy na podstawie numeru VAT w UE

12. Podgląd raportu
a. Wcześniej, aby wyświetlić raport trzeba było wyeksportować go do pliku PDF, obecnie dostępny jest podgląd, który można wyświetlić w Dynamics NAV.

13. Odświeżenie sesji
a. Po zmianie firmy nie jest wymagane ponowne uruchomienie systemu.

14. Intercompany: Automatyzacja skrzynki odbiorczej IC i skrzynki odbiorczej IC

15. Tworzenie Zamówienia Zakupu wprost z Zamówienia Sprzedaży
a. Kiedy system wykryje, że nie możesz zrealizować Zamówienia Sprzedaży, ponieważ nie masz wystarczającej ilości danego zapasu, będziesz miał możliwość automatycznego utworzenia powiązanego Zamówienia Zakupu wprost z widoku Zamówienia Sprzedaży.