23.04.2020

Warsztaty przedwdrożeniowe

Każde wdrożenie, które realizujemy jest poprzedzone warsztatami diagnostycznymi. Celem warsztatów jest poznanie potrzeb Państwa organizacji, pozyskanie informacji o planowanym zakresie wdrożenia i zaprezentowanie możliwości systemu Business Central. 

Jak wyglądają warsztaty?
Na przeprowadzenie warsztatów przedwdrożeniowych należy zarezerwować około 1-3 dni robocze.

Przed rozpoczęciem spotkania rekomendujemy przemyślenie procesów, które mają być odwzorowane w systemie oraz zaplanować z jakimi zewnętrznymi systemami ma się integrować przyszły system ERP. Oczywiście w tych działaniach mogą Państwo liczyć na pomoc naszego doświadczonego zespołu.

Warsztaty zawsze są prowadzone przez specjalistów z kilkunastoletnim doświadczeniem. Jest to spotkanie, które stanowi świetną okazję do pozyskania wiedzy na temat Business Central.

Efektem warsztatów jest oferta cenowa oraz raport GAP-FIT.
Z reguły oferta cenowa, która jest ustalona po warsztatach przedwdrożeniowych stanowi bardzo dobre przybliżenie ostatecznego zakresu prac. Natomiast, raport GAP-FIT zawiera wszystkie modyfikacje i integracje, jakie powinien zawierać docelowy projekt systemu. Na podstawie informacji zawartych w raporcie klient może podzielić projekt na etapy oraz dobrać modyfikacje, które mają najlepszy stosunek wartości do ceny.

Wyżej wymienione produkty końcowe (raport GAP-FIT oraz ofertę) dostarczamy w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia warsztatów.

Poza poznaniem dokładnej ceny, wśród korzyści z przeprowadzenia warsztatów można wymienić: 

  • Dokładną propozycję harmonogramu prac.
  • Pozyskanie niezbędnej wiedzy o systemie i licencjonowaniu.
  • Analizę listy procesów, które będą obsługiwane przez system.
  • Możliwość poznania kompetencji dostawcy.

Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na przeprowadzenie warsztatów, zgodnie potwierdzają, że dzięki tej niewielkiej inwestycji były w stanie pozyskać wiele rzeczowych informacji, które były bardzo przydatne w podjęciu ostatecznej decyzji o wdrożeniu systemu.

Zobacz Business
Central na żywo