04.10.2019

Wdrożenie Business Central w firmie Altrad-Mostostal

1 września 2019 roku ukończyliśmy projekt wdrożenia systemu Business Central w firmie Altrad-Mostostal.

Grupa Altrad
Grupa Altrad to korporacja z siedzibą we Francji, będąca potentatem w branży budowlanej. Grupa składa się z około 1700 firm, zatrudniających około 37 000 pracowników w ponad 100 krajach świata. Obecny obrót sięga 3,4 mld € rocznie.  Główne obszary działalności to sprzedaż, wynajem, produkcja oraz logistyka i transport sprzętu budowlanego. W ofercie grupy Altrad znajdziemy przede wszystkim produkcję i wynajem rusztowań i szalunków oraz szeroką gamę sprzętu budowlanego (np. zagęszczarki, betoniarki, mieszadła itp.).

Proces wdrożenia
Projekt wdrożeniowy w firmie Altrad-Mostostal (polski producent rusztowań i szalunków), korzystającej dotychczas z systemu Dynamics NAV, uwzględniał sprzedaż 20 licencji dla użytkowników typu TeamMember oraz 40 licencji Premium.
Wdrożenie Business Central trwało 5 miesiący.
Uruchomienie systemu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem miało miejsce 1 września.
Decyzją działu IT, wykorzystano (na zasadzie chmury prywatnej) własne DataCetner, zlokalizowane poza granicami Polski.
Implementacja odbywała się iteracyjnie, zgodnie z metodykami zwinnymi (agile). Proces wdrożeniowy był podzielony na tygodniowe iteracje zwane sprintami.
Uruchomienie było poprzedzone krótkimi „celowanymi” szkoleniami.

Wdrożono następujące moduły:

  • Finanse i księgowość
  • Sprzedaż Zakupy Magazyn
  • Produkcja

Na prośbę klienta wykonano liczne modyfikacje, między innymi:

  • Rozliczanie zleceń produkcyjnych.
  • Arkusze Rozliczenia Materiałów – automatyzacja wydań do produkcji (obsługa substytutów, odpadów).
  • Obsługa wielu jednostek miar w procesie zakupowym i fakturowania (zakup w kilogramach, zużycie w metrach bieżących).
  • Produkcja w kooperacji zewnętrznej (cynkownia) – rozliczanie wydań i przyjęć elementów stalowych.

Ponadto, zastosowano integracje z dodatkiem ForNAV wspomagającym procesy raportowania.

W przyszłości planowane jest wdrożenie rozwiązania obsługującego kolektory danych.

Różnice pomiędzy wdrożeniem Dynamics NAV a Business Central
Wdrożenie najnowszej wersji cechuje się zwiększoną ergonomią pracy. Wiele procesów zostało wyraźnie usprawnionych (np. weryfikacja danych w CEIDG, sprawdzenie aktywnego podatnika VAT, odwrotne obciążenie VAT). Kolejną zaletą jest wygodny i intuicyjny klient przeglądarkowy. Od strony technicznej należy zwrócić uwagę na usprawnienie wydajności systemu oraz przejście na technologię SQL (zamiast bazy natywnej).