24.04.2019

Wdrożenie systemu przy użyciu jednej lub wielu bazy danych. Plusy i minusy.

Jakie są zalety oraz wady zastosowania jednej lub wielu baz danych? Kiedy na jakie rozwiązanie się zdecydować? 

Zastosowanie jednej bazy danych:

  • Możliwość korzystania z jednej puli licencji przez wszystkich użytkowników.
  • Konieczność zarządzania tylko jednym środowiskiem IT.
  • Tylko jedno miejsce do którego się logujemy, z poziomu którego oglądamy wszystkie spółki (szczególnie ważne dla takich osób jak Pan, który w przypadku logowania się do trzech różnych środowisk widziałby 3 nieco inne systemy – konieczność przeszkolenia się ze wszystkich z nich).
  • Niższy koszt jeśli dodajemy modyfikacje wspólne dla wszystkich krajów (w takiej sytuacji robimy to tylko w jednej bazie).
  • Możliwość konsolidacji danych na poziomie grupy.

Zastosowanie wielu baz danych:

  • Jeśli wprowadzamy modyfikację dla jednego kraju, nie ma konieczności testowania jej przez użytkowników z innych krajów (ponieważ mamy rozłączne bazy).
  • Jeśli pada nam serwer/maszyna wirtualna, to wyłącza się tylko jeden kraj, a nie cała baza.
  • Więcej firm w jednym systemie to więcej osób, które potencjalnie biorą udział w decyzji dot. tego, jakie modyfikacje instalujemy; co za tym idzie – bardziej skomplikowana ścieżka decyzyjna.