10.04.2017

WMS w firmie produkcyjnej z branży FMCG

Niedawno zrealizowaliśmy pierwszą fazę projektu dotyczącego skanowania palet w fabryce w Szwecji. Klientem jest spółka z branży FCMG produkująca soki oraz przetwory mleczne. W branży spożywczej bardzo istotny jest czas pomiędzy zejściem z produkcji a dostawą do klienta. Dostawa ta z jednej strony nie może być zbyt późna, z powodu krótkiego okresu przydatności towaru. Z drugiej strony nie może być też zbyt wczesna z powodu kwarantanny produkcyjnej, jaką obejmowane są produkty spożywcze (zwalniane są z kwarantanny po badaniach działu jakości).

Przy takich ograniczeniach bardzo istotne staje się szybkie, sprawne i niezawodne rejestrowanie przyjęcia towaru z produkcji oraz wydanie towaru do klienta. Wydanie towaru do klienta dodatkowo powinno mieć dokładną informację na temat nr partii lub nr seryjnego (tzw. traceability), aby łatwo można było dotrzeć do źródła produktu w przypadku np. zakwestionowania jego jakości przez klienta końcowego.

Nasz klient zdecydował się na wdrożenie skanowania w swoich procesach logistycznych, aby przyspieszyć proces rejestrowania produkcji w systemie ERP oraz żeby zmniejszyć liczbę pomyłek jaka podczas tego rejestrowania następuje. Dodatkowymi korzyściami jakie chciał uzyskać to sprawniejsze zwalnianie towarów z kwarantanny oraz śledzenie partii towaru, który wychodzi do klienta (z dokładnością do palety).

Wymaganiem klienta było także to, żeby skanowanie odbywało się za pomocą tabletów zamontowanych do wózków widłowych. W związku z tym musieliśmy przygotować dedykowany plug-in w oparciu o standardową funkcjonalność Microsoft Dynamics NAV czyli ADCS (Automated Data Capture System).

Poza przygotowaniem interfejsu Microsoft Dynamics NAV na tablety posiadane przez klienta, development obejmował:

1. Rejestr palet. Tutaj rejestrowane są palety które skanowane są na produkcji. W tym miejscu także pojawia się informacja do jakiego zamówienia sprzedaży została wydana paleta.

2. Listy załadunkowe (ang. Loading Lists). W tej funkcjonalności określamy co pakujemy na ciężarówkę. Czyli które wiersze, którego zamówienia pojechały określoną ciężarówką.

3. Funkcjonalność zwalniania z kwarantanny. Po zwolnieniu z kwarantanny, Microsoft Dynamics NAV wysyła informację do magazynu dystrybutora o tym, że towary mogą być sprzedawane do klientów.

4. Import potwierdzenia otrzymania palety od dystrybutora. Tzw. Kontrola krzyżowa. Dzięki temu szybko można zidentyfikować wszelkie błędy związane z załadunkiem.

Funkcjonalność skanowania testowana była przez kilka tygodni, podczas których zeskanowanych zostało ponad 20 000 palet. Dzięki tak rozległym testom udało się zminimalizować ryzyko błędów do minimum. Wszyscy pracownicy fabryki mogli uzyskać także szkolenie na prawdziwych danych. Go live dzięki temu odbył się bez większych problemów. System jest stabilny i udało się zrealizować założenia projektowe.