11.06.2019

Wymagania systemowe dla Microsoft Dynamics 365 Business Central

W poniższych sekcjach przedstawiono minimalne wymagania sprzętowe i programowe do zainstalowania i uruchomienia systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Minimalne oznacza, że obsługiwane są również nowsze wersje (np. SP1, SP2 lub R2).

Wymagania dla klienta WEB: Web client on-premises

Obsługiwane przeglądarki
 • Microsoft Edge.
 • Internet Explorer 11.
 • Google Chrome 72.0 for Windows.
 • Mozilla Firefox 65.0 for Windows.
 • Safari 10.0 for macOS.

Cookies and JavaScript must be enabled in the browser.

Business inbox w  Outlooku
 • Microsoft Office 365, Microsoft Office 2019, or Microsoft Office 2016.
Wysłanie danych do Excela
 • Microsoft Office 365, Microsoft Office 2019, or Microsoft Office 2016.
Edycja w Excelu przy użyciu Excel add-in
 • Excel 2019, Excel 2016, or Excel Online.
SharePoint Online links
 • Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016, or Microsoft Office 365.
Drukowanie raportów do Excela lub Worda
 • Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016, or Microsoft Office 365.
Dodatkowe informacje If you experience problems using the Business Central Web client, you can try to turn off browser tools, such as translator tools that may run in the background.

 

Poniżej zaprezentowano minimalne wymagania systemowe dla Business Central uruchomionego w przeglądarce dla celów programistycznych i testowych.

Wymagania serwerowe Identyczne w stosunku do Business Central Web client.
Wspierane przeglądarki  

 • Microsoft Edge
 • Internet Explorer 11 (build 11.0.9600.17239) for Windows 10.
 • Google Chrome 72.0 for Windows.
 • Mozilla Firefox 65.0 for Windows.
 • Safari 10.0 for macOS.

Cookies i JavaScript powinny być włączone w przeglądarce.

Obsługiwane systemy operacyjne
 • Windows 10 Pro, Enterprise, or Education (64-bit edition).
 • Windows Server 2019 Standard, Essentials, or Datacenter.
 • Windows Server 2016 Standard, Essentials, or Datacenter.
 • Windows Server 2012 R2 Standard or Essentials (64-bit edition).

.

Zasoby typu hardware
 • Dysk twardy: 500 MB.
 • Pamięć: 2 GB.
Dodatkowy software
 • Microsoft .NET Framework 4.7.2.
 • Windows PowerShell 4.0.
Dodatkowe informacje
 • Business Central Setup instaluje następujący software (jeśli nie jest wczesniej zainstalowany):
  • Microsoft .NET Framework 4.7.2.
  • Windows Identity Framework.

Więcej informacji na stronie Microsoft: https://docs.microsoft.com/pl-pl/dynamics365/business-central/dev-itpro/deployment/system-requirement-business-central