16.06.2021

Zarządzanie magazynem i zapasami w Dynamics 365 Business Central

Zarządzanie magazynem w sposób efektywny wymaga bardzo dobrej organizacji pracy. W związku z czym w nowoczesnych przedsiębiorstwach wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania wydaje się niemal konieczne. Jak na potrzeby przedsiębiorstw dystrybucyjnych odpowiada Dynamics 365 Business Central?

Microsoft Dynamics 365 Business Central to kompleksowy system ERP, który podnosi efektywność zarządzania różnymi obszarami przedsiębiorstwa. Najważniejsze moduły to finanse, CRM, zarządzanie projektami, sprzedaż i zakupy, produkcja oraz magazyn. W przypadku magazynu dobrze skonfigurowany system potrafi znacząco skrócić czas komplementacji produktów oraz zminimalizować koszty związane z relokacją zapasów.

System zarządzania zamówieniami sprzedaży i zakupu jest zintegrowane z magazynem

Business Central pozwala całkowicie zdefiniować ścieżkę zarządzania towarami. Rozpoczynając od zdefiniowania sposobu przyjęcia i lokowania zapasów. Poprzez dotarcie do magazynu, księgowanie i przyporządkowanie towaru do odpowiedniego stanu magazynowego. Zarządzanie towarem jest zintegrowane z działem finansowym w związku z czym każdy ruch jest widoczny również w module finansowym np. w postaci faktury lub dokumentu WZ. Obsługiwane są różnego rodzaju dokumenty sprzedaży i zakupu (między innymi zbiorcze zamówienia sprzedaży i zakupu).

Dla poszczególnych nabywców można definiować osobne ceny w zależności od podanych kryteriów np. minimalna wartość lub ilość zamówienia (ponadto, rabat można zdefiniować w dokumencie sprzedaży). Warto odnotować, że użytkownik ma możliwość wystawienia faktury bez konieczności rejestracji zamówienia.

Rejestracja dokumentów zakupu i sprzedaży jest dokonywana przy pomocy zautomatyzowanych przepływów pracy. Rejestrowanie dokumentów ułatwia rozwiązanie OCR. Dodatkowo możliwe jest usprawnienie zarządzania magazynem przy wykorzystaniu technologii obsługującej kody kreskowe.

Zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami może odbywać się w oparciu o tak zwane pojemniki. Możliwe jest śledzenie pobrań i odłożeń oraz przesunięć między pojemnikami oraz lokalizacjami. Przykładowe lokalizacje to np. zakład produkcyjny, centrum dystrybucyjne punkt sprzedaży lub określony magazyn. Program oblicza wartość zapasu w poszczególnych lokalizacjach.

Braki magazynowe są szybko wyłapywane przez system przez co znacząco można przyspieszyć podjęcie niezbędnych działań takich jak utworzenie zlecenia uzupełnienia zapasów (lub wykorzystania substytutów). W celu zastosowania substytutów wystarczy wcześniej zdefiniować substytuty, które są oferowane nabywcom w przypadku braku standardowych zasobów.

Dostępne jest zdefiniowanie zapasów pozamagazynowych (tego rodzaju zapasy można uwzględnić w cenniku nawet jeśli nie jest na stanie magazynowym).

System tworzy analizy predykcyjne opierając się na danych historycznych w celu określenia przyszłych stanów magazynowych.

Kluczowe funkcjonalności magazynowe:

  • Obsługa WMS.
  • Import EDI.
  • Obsługa cross docking.
  • Zautomatyzowana selekcja rotujących produktów.
  • Rozbudowane funkcjonalności dotyczące zarządzania zapasami.
  • Obsługa kodów kreskowych.
  • Zarządzanie dostawami oraz zwrotami.
  • Analiza stanów magazynowych oraz wycena magazynu.
  • Obsługa magazynów wysokiego składowania.
  • Wystawianie dokumentów potwierdzających ruchy magazynowe.

Więcej na temat funkcjonalności, które wspierają zarządzanie magazynem można przeczytać na https://dynamicseip.com/o-produkcie/funkcjonalnosci/