29.06.2021

Zarządzanie produkcją w Business Central

Program Microsoft Business Central jest wyposażony w moduł zarządzania produkcją dostępny w ramach licencji użytkownika Premium. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych kluczowych funkcjonalności z tego obszaru. 

Zdolności produkcyjne

System zarządzania produkcją wyposażony jest w BOMy i Marszuty, które ułatwiają planowanie. W Business Central zdolności produkcyjne można podzielić na wybrane jednostki (obszary) np. można wybrać określony dział produkcyjny lub konkretne stanowisko robocze.

Zestawienie komponentów BOM, które jest dostępne w systemie zarządzania produkcją Business Central pozwala generować zestawienie komponentów, które są potrzebne do wytworzenia wyrobu (lub pół produktu). Za pomocą marszuty opisywane jest zlecenie produkcyjne a także określa się działania jakie są niezbędne do wytworzenia określonego produktu.

Zlecenia produkcyjne

Zarządzanie produkcją i usługami opiera się w dużej mierze na ewidencji zakupionych surowców/półproduktów/komponentów która jest wykonywana za pomocą zleceń produkcyjnych. W zleceniach produkcyjnych można znaleźć informacje o tym jaka ilość danego komponentu jest potrzebna.
Zlecenia są przetwarzane  podczas całego procesu produkcyjnego. Zlecenia produkcyjne biorą pod uwagę zużycie surowców oraz odłożenie gotowych produktów do magazynu. Całość pozwala na prognozowanie zapotrzebowania w postaci planów produkcyjnych, które są porównane z aktualnym poziomem sprzedaży oraz z prognozą sprzedaży.

W ramach modułu który wspomaga system zarządzania produkcją produkcyjnego dostępnych jest wiele zaawansowanych funkcjonalności pozwalających precyzyjnie prognozować zdolności produkcyjne. Jest to możliwe dzięki zdefiniowaniu dla każdego stanowiska roboczego kalendarza zdolności produkcyjnych (obejmującego szereg różnych czynników takich jak ograniczenia w dostawie materiałów, zaplanowane przestoje, wydajność danego stanowiska itd.). Oznacza to, że każde stanowisko robocze ma swoje obciążenie robocze. Zarządzanie i organizacja produkcji będzie planowane biorąc pod uwagę obciążenie poszczególnych jednostek produkcyjnych lub system może też ignorować taką zmienną.

Przykładowe funkcjonalności dotyczące zleceń produkcyjnych oraz zarządzania magazynem: planowanie zlecenia produkcyjnego, przetwarzanie zlecenia produkcyjnego, ilość wyprodukowana, braki w produkcji, dziennik kontroli produkcji, podwykonawstwo.

Planowanie produkcji

Planowanie produkcji odbywa się poprzez co najmniej trzy osobne funkcjonalności:
1) planowanie zamówień -zlecenia produkcyjne są zaplanowywane na podstawie sprzedaży,
2) planowanie zleceń – zlecenia produkcyjne są zaplanowywane na podstawie wielu różnych źródeł; między innymi na podstawie dostaw, bieżących zleceń itd.),
3) arkusz planowania – zlecenia produkcyjne są tworzone na podstawie odtworzenia zapasów lub zapotrzebowania netto. Mechanizm wykorzystuje MSP lub MRP.

Coraz częściej planowanie oraz organizacja i zarządzanie produkcją opiera się na podwykonawstwie, dlatego proces kontrolowania zamówień i kosztów, które są powiązane z procesem produkcyjnym jest obsługiwany przez Business Central.

Przykładowe funkcjonalności dotyczące planowania zdolności produkcyjnych: kalendarze gniazd i stanowisk roboczych, dzienniki zdolności produkcyjnych, przestoje, czas nieprodukcyjny obciążenia robocze, wycena produkcji.

Pozostałe funkcjonalności

Kompletacja

 • Kompletacja na zamówienie (ATO)
 • Kompletacja na magazyn (ATS)
 • Rezerwacje i śledzenie zapasu

Zlecenia produkcyjne

 • Planowanie zlecenia produkcyjnego
 • Przetwarzanie zlecenia produkcyjnego
 • Ilość wyprodukowana
 • Braki w produkcji
 • Dziennik kontroli produkcji
 • Podwykonawstwo

Planowanie zdolności produkcyjnych (CRP)

 • Kalendarze gniazd i stanowisk roboczych
 • Dzienniki zdolności produkcyjnych
 • Przestoje
 • Czas nieprodukcyjny
 • Obciążenia robocze
 • Wycena produkcji

Integracja zamówienia sprzedaży z planowaniem zamówień produkcji

 • Produkcja na zlecenie / zamówienie sprzedaży
 • Planowanie zleceń

Prognozowanie i planowanie produkcji (MPS, MRP)

 • Prognoza produkcji
 • Wielopoziomowe zlecenia produkcyjne

Więcej na temat funkcjonalności, które wspierają zarządzanie produkcją można przeczytać na https://dynamicseip.com/o-produkcie/funkcjonalnosci/