20.07.2023

AIM – przejście do chmury mocno wspierane przez Microsoft

Microsoft jest mocno zaangażowany we wprowadzanie klientów korzystających z lokalnych aplikacji biznesowych w erę produktywności opartej na chmurze i sztucznej inteligencji. Odpowiedzią na to jest Microsoft Dynamics 365 Copilot oraz AIM.

Czym jest Dynamics 365 Copilot?

Dynamics 365 Copilot to grupa rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, która ma wspierać pracę z systemami CRM oraz ERP od Microsoft. Copilot to nowe narzędzie od Microsoft bazujące na sztucznej inteligencji. Technologia ta łączy w sobie moc dużych modeli językowych (LLM) z danymi pobieranymi z aplikacji należącymi do rodziny Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams itd.). Rozwiązanie to przyjmie formę zbliżoną do czatu, który będzie pełnił rolę asystenta podczas codziennej pracy. Więcej na temat Copilot można przeczytać tutaj.

Istotną informacją, jest fakt, że Copilot to innowacyjne rozwiązanie, które będzie działało wyłącznie w chmurze. Co więcej, wydaje się, że również przyszłe innowacyjne rozwiązania będą oparte o chmurę. Dlatego szacuje się, że organizacje ograniczające się do korzystania z aplikacji lokalnych będą miały trudności z konkurowaniem z przedsiębiorstwami korzystającymi z chmury i AI. Dlatego Microsoft jednoznacznie wskazuje, że dla wielu organizacji migracja najważniejszych procesów biznesowych do chmury jest rekomendowanym rozwiązaniem.

Czym jest AIM?

Wraz z Copilotem, Microsoft przedstawia AIM (Accelerate, Innovate, Move). Jest to spersonalizowana ścieżka, która umożliwia przeniesienie kluczowych procesów do chmury (Dynamics 365 Business Central w chmurze Azure).

AIM ma obejmować Dynamics AX, Dynamics CRM, Dynamics GP, Dynamics NAV, Dynamics SL i Dynamics 365 Business Centra w wersji on-premises.

Przed rozpoczęciem migracji do chmury firmy chcą zrozumieć wartość biznesową, oczekiwane wyniki oraz kluczowe kroki i zależności związane z przeniesieniem lokalnych aplikacji biznesowych do chmury. Dlatego AIM dostarcza dostęp do dedykowanego zespołu doradców ds. migracji oraz oferuje pomoc ekspertów. Ponadto AIM dostarcza narzędzia umożliwiające płynne przeprowadzenie procesu migracji.

Więcej na temat AIM można przeczytać w następujących materiałach od Microsoft: