19.11.2021

Directions EMEA 2021 – podsumowanie konferencji

Od 27 do 29 października w Mediolanie odbyła się 14 edycja konferencji Directions. Wzięło w niej udział ponad 1600 uczestników. Jak co roku, konferencja Directions EMEA była bardzo dobrą okazją by poznać plany i strategie Microsoft na przyszłość. Tym razem EIP Dynamics wysłało 15 osobową delegację. Poniżej przedstawiamy podsumowanie tegorocznej konferencji. 

Business Central Momentum

 • Liczba Partnerów sprzedających Business Central zwiększyła się z 1400+ do 3300+.
 • Liczba aplikacji na AppSource zwiększyła się z 450+ do 1800+.
 • Liczba klientów zwiększyła się z około 2 000 do 20 00

Wersje lokalne

W Business Online każde środowisko produkcyjne może mieć tylko jedną wersje lokalną.
Więcej na temat dostępnych lokalizacji można przeczytać tutaj.


Zdjęcie z konferencji Directions 2021 przedstawiające listę dostępnych lokalizacji.

Business Central Roadmap

Czego można się spodziewać w przyszłości?

Zagadnienia strategiczne:

 • Microsoft rozpoczyna sprzedaż Web Direct w 2022 roku.
 • Można się spodziewać utrudnień dla tych firm, które wybierają wersje on-premises – między innymi firmy, które nie przeniosą się do chmury mogą liczyć się z coraz wyższymi opłatami.
 • Niektóre funkcjonalności (np. integracja z MS Teams) będą działały wyłącznie w wersji BC online.
 • Wprowadzenie „SaaS Managed Services”.
 • Rekomendowane są stosunkowo szybkie i w miarę możliwości powtarzalne wdrożenia.
 • Używanie Business Central w projektach o właściwej skali. To znaczy, że rekomendowane jest aby nie wykorzystywać Business Central w projektach, które powinny być wykonane za pomocą innych rozwiązań np. Finance & Operations).
 • Skupienie się na integracjach z innymi rozwiązaniami oraz zastosowanie Power Apps (Dataverse, dataflow, power automate, chatbot, integracja z MS Teams).
 • Ważne będzie wykorzystanie aplikacji dostępnych w ramach AppSource.

Zagadnienia funkcjonalne:

 • Update w wersji 19 wprowadził (naprawił) funkcjonowanie „keystroke” – oznacza to, że przycisk F8, który był znany ze starszych wersji Dynamics ponownie działa.
 • Panel do kontroli i zarządzania środowiskami Business Central jest cały czas rozwijany. Kierunki rozwoju o których wspomniano to między innymi:
  • Azure Application Insights.
  • Access groups per Environments – ograniczanie dostępu do środowisk na zewnątrz BC.
  • Tworzenie i kopiowanie środowisk – teoretycznie proste odtwarzanie środowiska.
  • Udpate Window.
 • Aktualizacje w modelu online dzieją się automatycznie. Duże aktualizacje wychodzą dwa razy rocznie. Z reguły trzeba się odpowiednio do tych aktualizacji przygotować i zaplanować testy zgodnie z poniższym schematem: Planowanie okienka serwisowego -> testy 1 -> testy 2.
  1. PLANOWANIE OKIENKA SERWISOWEGO.
  2. TESTY 1 (niektóre tabele i dotychczasowe funkcjonalności są zmieniane z wersji na wersje np. zmiany w Sales Prices).
  3. TESTY 2 (testowanie kompatybilności Extensions w połączeniu z nową wersją Business Central).
 • Całkowite zrezygnowanie ze wsparcia dla Basic Authorization. Jest to zmiana bardzo istotna, która ma wejść w życie w ramach 2022 Wave 2. Tym samym Microsoft wymusza korzystanie z OAuth.
 • Onboarding do rozwiązanie, dzięki któremu użytkownik jest informowany jak poruszać się po systemie. Jest to nowa funkcja, które realnie może pomóc w początkowych etapach poznawania sytemu. Aktualnie jest to dość ograniczona funkcjonalność, ale ma być w przyszłości mocno rozwijana. Co ciekawe, można korzystać z samouczków utworzonych przez Microsoft i jednocześnie można także stworzyć swoje własne samouczki, które będą ułatwiały uczenie się systemu.
 • Integracja z OneDrive i widok Raportów.

 • Extended Posting Preview – powstał nowy widok poglądu księgowania, który można włączyć w wersji v19
 • Sandbox dla partnerów – Microsoft ogłosił, że partnerzy będą mogli uzyskać dostęp do „piaskownicy”. Prawdopodobnie skorzystanie z sandboxa będzie się wiązało z pewną opłatą.
 • Poprawa wydajności względem Business Central 18 Wave 2.


Zdjęcie z konferencji przedstawiające usprawnienia w zakresie wydajności.

Wybrane zagadnienia techniczne, które zostały poruszone podczas konferencji:

 • Cross-keys – nie ma i w najbliższej przyszłości nie będzie możliwości tworzenia kluczy złożonych z pól tabel i jej rozszerzenia. Możliwe obejścia: mirror fields, query. Klucze z pól tabeli standardowej można tworzyć w rozszerzeniu tabeli.
 • Snapshot debugging – można ściągnąć fragment sesji i sprawdzić problem.
 • Rozszerzenia raportów – możliwość podmiany layoutu raportu standardowego, możliwość umieszczenia nowych pól w dataset.
 • Pages używają funkcjonalności partial record – pobierane są tylko te pola, które wyświetlamy. Ma to swoje minusy – jeśli chcemy użyć pola, które nie jest wyświetlane musimy pobrać rekord ponownie.
 • Read-only w requestach GET protokołu OData.
 • Usprawnienia job queue – po błędzie job hueue startuje w nowej sesji.
 • Partial record w tabel relation (lookup).
 • Sesje w tle – limity oraz kolejkowanie.