27.03.2022

Planowanie produkcji w Business Central za pomocą rozwiązania Visual Production Scheduler

Dynamics 365 Business Central integruje się z wizualnym planerem produkcji (Visual Producion Scheduler). Jest to rozwiązanie, które przekształca tabele i arkusze kalkulacyjne w interaktywne zlecenia produkcyjne. Innymi słowy Visual Production Scheduler to Add-in do Dynamics NAV i Business Central, dzięki któremu procedura planowania produkcji opiera się o wygodne narzędzie graficzne bazujące na wykresach Gantta. Proces planowania produkcji wciąż obdywa się przez standardowe sposoby znane z Dynamics NAV lub Business Central (np. arkusz planowania). Natomiast VPS jest graficznym odzwierciedleniem wygenerowanego planu i pozwala szybko dokonać korekt za pomocą metody drag and drop.

Czym charakteryzuje się Visual Production Scheduler (VPS) – wizualny planer produkcji?

  • Pełna integracja z modułem produkcyjnym Dynamics 365 Business Central.
  • Kompleksowe podejście do zarządzania produkcją (centra maszynowe, zlecenia produkcyjne oraz centra robocze w jednym miejscu).
  • Za pomocą metody „drag na drop” można szybko i wygodnie zmieniać harmonogram produkcji, co pomaga w podjęciu sprawnych działań korygujących.
  • Możliwość szybkiego wglądu w obciążenie pracą oraz zaplanowane ramy czasowe. W efekcie VPS, pomaga w zmaksymalizowaniu przepustowości oraz w skróceniu przestojów w zasobach wynikających z tak zwanego wąskiego gardła.
  • W przypadku gdy zlecenie produkcyjne z trasowaniem sekwencyjnym lub równoległym zostanie zmienione to pozostałe operacje poprzedzające i następcze zostaną automatycznie przesunięte tak aby zminimalizować czas potrzebny na wprowadzenie edycji.
  • Pojawiają się wizualne powiadomienia (alerty) w czasie rzeczywistym – na przykład w przypadku, gdy występują zaległe zlecenia produkcyjne lub gdy centra pracy / centra maszyn mają zaplanowaną pracę ponad swoje zdolności produkcyjne.

Więcej materiałów na temat rozwiązania Visual Production Scheduler:

Zapraszamy do zobaczenia możliwości rozwiązania VPS podczas prezentacji demo: https://dynamicseip.com/zamow-demo/