26.08.2021

Produkcja w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business central to doskonały system zarządzania produkcją. W niniejszym artykule przedstawiono kilka wybranych funkcjonalności, które są charakterystyczne dla modułu produkcyjnego.

Zestawienie komponentów BOM – w ramach tej funkcjonalności można ustalać ceny ewidencyjne oraz tworzyć zestawienia komponentów. Jest to funkcjonalność, która ma duże znaczenie przy konfiguracji całego modułu produkcyjnego.

Zlecenia produkcyjne – dzięki zleceniom produkcyjnym można uzupełniać stany magazynowe. Zaplanowanie zapotrzebowania może być ustalane na podstawie wierszy sprzedaży. Jest to funkcjonalność, która może być zintegrowana ze zleceniami kompletacji lub zleceniami przesunięć.

Zwinne planowanie produkcji – funkcjonalność współpracuje z procesem planowania dostaw oraz planowania zdolności produkcyjnych.

Zarządzanie wersjami – możliwość utworzenia różnych zestawień komponentów i marszut.

Planowanie dostaw – planowanie dostaw obejmuje szereg funkcjonalności w ramach, których dostępne są między innymi automatyczne zamówienia zakupów, automatyczne zlecenia przesunięć, automatyczne zlecenie kompletacji, konfiguracja zapasów uwzględniająca specyficzne zasady dokonania ponownego zamówienia oraz szeroko pojęta obsługa planowania zapotrzebowania materiałowego (np. z możliwością uwzględnienia cyklu realizacji).

Prognozowanie zapotrzebowania – możliwe jest uzyskanie prognoz dotyczących wybranych zapasów. Zgodnie z prognozami system potrafi zaplanować zlecenia produkcyjne oraz zamówienia zakupów.

Plan produkcji – zdolności produkcyjne są planowane w oparciu o marszuty, obciążenia wybranych gniazd roboczych oraz potrzebne zapotrzebowanie materiałowe.

Definiowanie stanowisk roboczych – dzięki skonfigurowaniu poszczególnych stanowisk roboczych można zbierać i przechowywać dane na temat procesu produkcyjnego. Tego typu dane pomagają w zarządzaniu zdolnościami produkcyjnymi i tym samym umożliwiają efektywniejsze planowanie.

Zapasy magazynowe – w systemie można monitorować zapasy magazynowe i na bieżąco określać zapotrzebowanie na komponenty, półfabrykanty oraz surowce.

Integracja planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP) z zestawieniem materiałowym (BOM) – automatyczne sugestie dotyczące zleceń produkcyjnych generowane na podstawie MRP, BOM aktualnej sprzedaży oraz zdolności produkcyjnych.

Więcej na temat modułu produkcyjnego można przeczytać na https://dynamicseip.com/co-robimy/rozwiazania-branzowe/produkcja/

Podsumowując, Dynamics 365 Business Central to kompleksowe rozwiązania oferujące kompleksowe podejście do zarządzania produkcją. Użytkownik otrzymuje możliwość zarządzania prowadzonymi pracami produkcyjnymi, zarządzania zleceniami, zasobami materiałowymi, stanowiskami roboczymi i wieloma innymi aspektami charakterystycznymi dla procesów produkcyjnych z poziomu jednego intuicyjnego oprogramowania.