1. Home
  2. Docs
  3. Invoice Mail Queue [PL]
  4. 1. Wymagania biznesowe

1. Wymagania biznesowe

System Business Central oferuje możliwość wykorzystania uproszczonego procesu tworzenia wiadomości E-mail z mi.in faktur sprzedaży, korygujących oraz monitów. Dostępne są również rozszerzenia (Extensions), dzięki którym możliwa jest integracja systemu z programami do obsługi skrzynek mailowych (np. Outlook).

 

Pomimo wielu uproszczeń zadań związanych z pełną wymianą informacji pomiędzy przedsiębiorstwem, a odbiorcą, rozwiązania te sprawdzają się dla stosunkowo niskich ilości wiadomości do wysyłki. Istnieją czynności, które wykonywać należy ręcznie, aby uzyskać efekt, np. aby wygenerować wiadomość, konieczne jest przejście do odpowiedniej kartoteki, a następnie wciśnięcie odpowiedniego przycisku, dla każdego dokumentu osobno.

 

Aby usprawnić czynności związane z tworzeniem maili opracowano moduł Invoice Mail Queue. Pozwala on na zautomatyzowanie procesu wysyłania maili, jednocześnie dając użytkownikom możliwość kontroli nad wiadomościami, które mają zostać przesłane. Polega ono, na automatycznym tworzeniu maila, zgodnie z typem dokumentu, podczas księgowania go – kiedy dokument zostanie zaksięgowany, automatycznie tworzona jest wiadomość e-mail z treścią wprowadzoną do szablonu, który wybierany jest w momencie utworzenia np. faktury sprzedaży, dodany dokumentu sprzedaży w formie pliku PDF do załącznika, automatycznie wstawiany tematu wiadomości oraz adres z którego i na który ma być wysłany. Dodatkowo stworzono stronę, na której możliwe jest wybranie wiadomości, które mają zbiorczo zostać wysłane. Usprawnienie to umożliwia pominięcie dużej ilości manualnej pracy i pomyłek, wynikających z dużej ilości powtarzalnej pracy.