1. Home
  2. Docs
  3. Invoice Mail Queue [PL]
  4. 3. Ustawienia aplikacji
  5. 3.1 Extended Email Adress

3.1 Extended Email Adress

Jedną z podstawowych informacji, jaką należy wprowadzić do systemu, są adresy mailowe, w polu Extended Email Adress, na kartotekach nabywców.

Będzie to adres lub adresy, na które zostaną wysłane dokumenty, do których przypisany zostanie nabywca. Aby wprowadzić kilka adresów, należy je oddzielać średnikami.

Po wprowadzeniu danych dla nabywcy i wykonaniu pozostałych ustawień, zaksięgowanie dokumentu spowoduje wygenerowanie maila, który widoczny będzie w Invoice Mail Queue