1. Home
  2. Docs
  3. Invoice Mail Queue [PL]
  4. 3. Ustawienia aplikacji
  5. 3.3 Default Reminder Template Code

3.3 Default Reminder Template Code

W praktyce monity wysyłane są przez dostawcę towarów lub usług, aby przypomnieć odbiorcom o zaległych płatnościach. Dlatego, aby uprościć użytkowanie modułu podjęto decyzję, że należy zmienić sposób ustawiania monitów tak, aby był on dostępny jako osobny Type. Pozwolić to może na łatwiejszą kontrolę nad szablonami dokumentów typu Reminder.

Dalej, utworzony szablon dokumentu monitów, należy przypisać do wybranych warunków monitu, w ten sposób umożliwiając standardowym funkcjom tworzenia monitów (Create Remainders) na automatyczne wstawienie szablonu dokumentu monitu na podstawie domyślnie przypisanego.