1. Home
 2. Docs
 3. Invoice Mail Queue [PL]
 4. 3. Ustawienia aplikacji
 5. 3.2 Ustawienia aplikacji (Email Accounts, Email Templates, Document Templates)
 6. 3.2.1 Document Templates

3.2.1 Document Templates

Ustawienia Document Templates rozpocząć należy od utworzenia nowego szablonu (bądź edycji istniejącego), poprzez kliknięcie przycisku New:

W następnej kolejności należy wybrać Type oraz Document Type – kombinację, której dotyczyć będzie szablon dokumentu:

 • Type: dokument sprzedażowy, zakupowy lub monit,
 • Document Type: Invoice, Order, Credit Memo, itd.

Kombinacje te będą tworzyły konkretne dokumenty, np. Sales Invoice, Purchase Credit Memo, itd.

 

Szablon z daną kombinacją dostępny będzie wyłącznie podczas tworzenia dokumentu wskazanego w niej (tworząc Sales Invoice dostępny on będzie tylko podczas tworzenia faktury sprzedaży). Następnie uzupełnić trzeba pola:

 • Code – czyli nadać identyfikator szablonu,
 • Description – opis, który wyświetli się obok identyfikatora, aby łatwiej można było dopasować wybór,
 • Enabled – jeżeli ma być dostępny podczas wyboru szablonu – true, jeżeli nie – false.

Ustawienia FastTab General zostaną zakończone.

Następnie należy uzupełnić No. Series oraz Posting No. Series – jeżeli nie ma w systemie odpowiedniej serii numeracji, konieczne będzie jej utworzenie.

Kolejną częścią, będzie FastTab Email. Wskazać w nim trzeba uzupełnić:

 • Email Account Name (omówione dalej),
 • Email Template (omówione dalej) ,
 • Sender Name – można wprowadzić inny, niż ten wynikający z Email Account Name,
 • Send Email – zezwala na tworzenie maili podczas księgowania danego dokumentu.

Ostatni FastTab – Printout, pozwala, na przyporządkowanie szablonu raportu (Layoutu dokumentu), który będzie załączany do wiadomości Email. Dla każdego dokumentu w systemie, który generowany jest po księgowaniu, dostępny jest jego layout, uzupełniony danymi z pól w tym dokumencie. Dodatkowo istnieje również możliwość zapisania go w formie pliku PDF. Invoice Mail Queue wykorzystuje tą funkcjonalność i automatycznie załącza gotowy dokument w PDF do wiadomości mailowej.

Dla poszczególnych kombinacji, np. Sales Invoice, utworzyć można kilka różnych raportów, tzn. jeżeli w systemie zamieszczonych ma być kilka różnych szablonów dokumentów dla Sales Invoice, możliwe jest również utworzenie kilku layoutów faktur i przyporządkowanie ich do kilku różnych szablonów. Jeżeli layout ma być wszędzie ten sam – można go wprowadzić we wszystkich szablonach dokumentów.