1. Home
 2. Docs
 3. Invoice Mail Queue [PL]
 4. 3. Ustawienia aplikacji
 5. 3.2 Ustawienia aplikacji (Email Accounts, Email Templates, Document Templates)
 6. 3.2.2 Ustawienia aplikacji

3.2.2 Ustawienia aplikacji

Kolejnym obszarem, który należy ustawić, aby funkcjonalność działała poprawnie jest tabela Email Templates. Szablony służą do zbudowania formatu wiadomości, która będzie się automatycznie generować po księgowaniu dokumentów – można wprowadzić treść, temat wiadomości oraz jeżeli wykorzystane zostanie Body w języku HTML – zmapować zmienne na pola z Business Central.

Aby utworzyć nowy szablon należy wcisnąć przycisk New:

Pojawi się następujące okno:

Pola Code oraz Description warto ustawić tak, aby łatwe było późniejsze przyporządkowanie Email Template do Document Template (np. używając identycznych wartości pola Code, Description lub Code i Description).

Pole Subject Pattern służy do wprowadzenia formuły generującej temat wiadomości. Można uzupełnić je w dowolny sposób, również używając formuł wykorzystywanych w systemie BC (np. %1).

Kolejnym istotnym polem do uzupełnienia jest Table No. i Table Name:

 • Table No. – dla dokumentów, które mają być wysyłane mailem najlepiej jest wybrać tabele, w których znajdują się nagłówki poszczególnych typów dokumentów (nagłówki faktu sprzedaży, faktur korygujących, itd.). Pozwoli to na prawidłowe pobieranie wartości z systemu – numery dokumentów, a następnie dane ich dotyczące,
 • Table Name uzupełnione zostanie automatycznie po wybraniu wartości w Table No.

W HTML Body wprowadzić należy treść wiadomości Email, która będzie generowana po księgowaniach. Zastosowanie zmiennych (podczas tworzenia Body w HTML) wykorzystać można w kolejnym kroku do zmapowania i wstawiania w wiadomościach wartości z systemu, np. możliwe jest zmapowanie pola Remaining Amount w treści wiadomości, co pozwala odbiorcy zobaczyć, jaką kwotę łącznie musi jeszcze zapłacić za daną fakturę.

Kolejnym istotnym polem do uzupełnienia jest Table No. i Table Name:

 • Table No. – dla dokumentów, które mają być wysyłane mailem najlepiej jest wybrać tabele, w których znajdują się nagłówki poszczególnych typów dokumentów (nagłówki faktu sprzedaży, faktur korygujących, itd.). Pozwoli to na prawidłowe pobieranie wartości z systemu – numery dokumentów, a następnie dane ich dotyczące,
 • Table Name uzupełnione zostanie automatycznie po wybraniu wartości w Table No.

W HTML Body wprowadzić należy treść wiadomości Email, która będzie generowana po księgowaniach. Zastosowanie zmiennych (podczas tworzenia Body w HTML) wykorzystać można w kolejnym kroku do zmapowania i wstawiania w wiadomościach wartości z systemu, np. możliwe jest zmapowanie pola Remaining Amount w treści wiadomości, co pozwala odbiorcy zobaczyć, jaką kwotę łącznie musi jeszcze zapłacić za daną fakturę.

Na końcu, w FastTab Lines, dokonywać można mapowania zmiennych z Mail Body, na pola z BC.

 • W polu nr 2 wprowadzić należy zmienną z HTML, np. [POSTINGDATEMY],
 • W polu nr 1 przyporządkować wartość z systemu, np. Posting Date. Dodatkowo konieczne będzie wybranie Data Type spośród: Text, Date, Decimal, DateTime (w przypadku Posting DateDate).