1. Home
  2. Docs
  3. Invoice Mail Queue [PL]
  4. 3. Ustawienia aplikacji
  5. 3.2 Ustawienia aplikacji (Email Accounts, Email Templates, Document Templates)
  6. 3.2.3 Email Accounts

3.2.3 Email Accounts

Na końcu, aby móc przyporządkować nadawcę wiadomości dla szablonów, utworzyć trzeba Email Accounts. Aby stworzyć nowy rekord, należy wcisnąć przycisk New oraz Add Email Account.

Pojawi się okno dialogowe:

Po wciśnięciu Next:

Konieczny jest wybór typu usługi wykorzystywanej do wysyłania maili. Jeżeli nie ma pewności, co do wyboru w tym kroku, można poprosić o pomoc administratora (dział IT) lub partnerów Microsoft.

Po wyborze i wciśnięciu Next (w przypadku wyboru SMTP):

Tu również jeżeli pojawią się problemy podczas tworzenia, należy się skontaktować z osobą odpowiedzialną za administrowanie kontami email. Po zakończeniu konfiguracji pojawić się powinno okno:

Po kliknięciu Finish konto powinno pojawić się na stronie Email Accounts. Dodatkowo możliwe jest wybranie opcji Set as default dla jednego z kont – dzięki temu wszystkie szablony, w których nie będzie uzupełnione konto mailowe, wykorzystają ten domyślny.