1. Home
  2. Docs
  3. Invoice Mail Queue [PL]
  4. 2. Projekt rozwiązania
  5. 2.1 Invoice Mail Queue

2.1 Invoice Mail Queue

Invoice Mail Queue został utworzony w celu zarządzania kolejką maili, utworzonych w trakcie księgowania dokumentów w systemie lub innych czynności, w wyniku których możliwe jest ich wygenerowanie. Dla wszystkich odbiorców, dla których wprowadzony został Extended Email Address oraz zaznaczono opcję Send Email (na kartotece nabywcy lub w dokumencie) automatycznie utworzona zostanie wiadomość. W Invoice Mail Queue dostępny jest widok typu lista, na którym możliwe jest zarządzanie wiadomościami (wysyłka, edycja adresów, wykluczenie z wiadomości do wysyłki). Jeżeli wszystkie maile wprowadzone są poprawnie i nie zostały odrzucone, możliwe jest wysłanie wszystkich po wciśnięciu jednego przycisku.

Na stronie dodano kilka przycisków, ułatwiających pracę:

  • Edit List – pozwala na edycję pól: Email Sent (możliwość ponownego wysłania wiadomości) oraz Email,
  • Delete – usuwa wybrany rekord,
  • Send Email – wysłanie maili – można zaznaczyć kilka i wysłać je,
  • Show Posted Document – pozwala przejrzeć przyporządkowany do wiadomości dokument,
  • Navigate – przenosi do odpowiadających dokumentowi zapisów dzienników.

Aby ułatwić pracę z modułem, do kartotek z otwartymi dokumentami dodano dodatkowo Boolean Send Email – dzięki temu możliwe jest nietworzenie maila z danego dokumentu, bez konieczności uprzedniego przechodzenia do kartoteki nabywcy i wyłączanie opcji.

Dodatkowo dostępne jest w zakładce Invoice Mail Queue pole Document Template Code, w którym znajduje się nazwa wybranego szablonu dokumentu, według którego m.in. nadana została seria numeracji. Do rozwiązania wykorzystano pole Extended Email Adress, z którego pobierane są adresy, a następnie wysyłane do nich wiadomości.

Z racji możliwości wprowadzenia kilku wartości, korzystniej było skorzystać akurat z niego – adresatów u nabywców może być kilku, np. kierownicy i dyrektor. Nie ma konieczności przekazywania ich dalej przez jedną osobę.