1. Home
  2. Docs
  3. Invoice Mail Queue [PL]
  4. 2. Projekt rozwiązania
  5. 2.2 Email Status

2.2 Email Status

Aby ułatwić pracę z dokumentami sprzedażowymi ustalono, że konieczne będzie dodanie informacji, dzięki której wiadomym będzie, które dokumenty po zaksięgowaniu dodane zostały do kolejki Invoice Mail Queue. Informacja ta zamieszczona została w nowej kolumnie Email Status na stronie Posted Sales Invoices, Posted Sales Credit Memos oraz Issued Reminders.

Po zaksięgowaniu dokumentu, dla każdego z nich, w zależności od wyboru opcji Send Email, pojawi się informacja, co się aktualnie dzieje z mailem – czy został utworzony, czy nie i czy został wysłany. Wartości aktualizują się w zależności od statusu w Invoice Mail Queue. Added to Queue oznacza, że mail oczekuje na wysłanie w kolejce, Sent – że został wysłany, puste pole – że nie został dla dokumentu utworzony.